KORE EDEBİYATINDA "ŞİCO"

Şico, en kısa formda yazılan geleneksel Kore lirik şiir türüdür. Şico şiir türü, Goryo Hanedanlığı'nın son döneminde yazılmaya başlanmış, Coson Hanedanlığı dönemine gelindiğinde ise popüler olmuş ve müzik eşliğinde söylenmiştir. Şico'lar başlangıçta "Kısa Şarkılar" olarak adlandırılırken daha sonra şiirsel bir yapıya sahip olduğu için şiir denmiştir. Şico'ların özellikleri, diğer yerli şarkıların aksine yazarının bilinmiş olmasıdır. Standart şekilde yazılan Şico'ya "Pyong-Şico" denir. İlk iki dizedeki başlangıç sözcük öbeklerinin hece sayısının değişebilmesine karşın, son dizedeki başlangıç sözcük öbeğinin üç heceden oluşması gerekir Şico'lar ilk yazılmaya başlandığı zaman şairler yukarıda belirttiğimiz hece ölçüsünün dışına çıkamazlarken sonradan bu standart ortadan kalkmıştır. Zamanla değişen Şico'lar daha uzun yazılmaya başlanmıştır. Bu tür Şico'lara, "Ot-Şico" ve "Sasol-Şico" denilmektedir. Ot-Şico; heceleniş bakımından iç ve dış dizelere sahiptir. Ayrıca, Pyong-Şico'nun aksine kırk beş hece yerine elli heceye kadar yükselebilme özelliği taşıyan Şico'lardır. Sasol Şico'da ise, ilk ve son kıta belirlenmiştir. Fakat, ortadaki kıtalar on heceden yüzlerce heceye kadar çıkabilmektedir.

Korean Poetic Form "Sijo"

Sijo is representative of Choson period poetry. Its poetic form was established in late Koryo period, but flourished to a greater extent under Choson period. The form of sijo applies only to the standard form called plain sijo or p'yong sijo. The other two forms are called medium or oss sijo which is expanded in syllabic count, most often in the first phrase-grouping or the second in the first line and sometimes in the last or middle line, adding two or three more phrase-groups to standard form. And long sijo or sasol sijo, retaining three line structure, is almost formless, expanded in every line and mostly in the middle into hundreds of syllables. Sijo is, first and foremost, a song. Sijo was sung or chanted with musical accompaniment, and this tradition survives. The word originally referred only to the music, but it has come to be identified with the lyrics.

Kaynakça

Handbook of Korea.11.Baskı. Seoul: The Korean Overseas Information Service, 1993.

Introduction To Korean Studies.Seoul: National Academy of Sciences, 1986.

KİM, Donguk. History of Korean Literature .Çev. Leon Hurvitz. Tokyo: The Centre for East Asian Cultural Studies, 1980.

KİM, Jaihiun J. Gems of Korean Verse II. Seoul: Hanshin,1993.

LEE, Peter H. A History of Korean Literature. United Kingdom: Cambridge University, 2003.

LEE, Sang-Oak. Korean Language and Culture. Seoul: Sotong,2008.

YUN, Byong-No. Kore Edebiyatına Giriş. Seoul: Songgyungovan Üniversitesi,1993.

ZONG, İn-Sob. A Guide To Korean Literature.Seoul:Hollym, 1982.

Kaynak Göster