BİR KENT BİR GELENEK: ANKARA'DA SAHAFLIK

Sahaflık, kitapseverler ve etrafında oluşan kültürle sürdürülen geleneksel bir meslektir. Kitap sevgisi ve çevresinde oluşan gelenekleri de kapsayan bu meslek, aynı zamanda kuşaktan kuşağa aktarılır. Bu çalışmada temel konu, sahaflığın günümüzdeki durumunun değerlendirilmesidir. Bu bağlamda, Ankara'daki eski sahaflar ve müdavimleriyle karşılıklı görüşmeler yapılarak; sahaf sözcüğünün anlamından sahaflık kültürünü oluşturan temel dinamiklere kadar bu geleneği oluşturan noktalar çalışmada tartışmaya açılmıştır.

A City A Tradition: Antiquarian Book Seller (Sahaflık) in Ankara

Antiquarian book seller is a traditional profession that is maintained with book-lovers and its culture formed around. This profession which covers love of books and its tradition around is also an oral culture transmitted from generation to generation. Fundamental issue of this study is culture of antiquarian book seller and its current evaluation in the framework of tradition. In this context, all points from meaning of antiquarian book seller to the major dynamics that form its culture are opened for discussion by making interviews with the former second-hand booksellers and their loyalists in Ankara.

Kaynakça

BALİ, Rıfat N. (Der.) (2013). Türkiye'de Kitap Koleksiyonerleri ve Sahaflar, İstanbul: Libra.

COŞKUN, Cantürk (2011) "Ankara Sahaflarına Dair", Türk Yurdu, sayı: 285, s. 269.

Demirel, Fatmagül (2004) "Osmanlı'da Bir Kitap Şirket-i Sahafiye-i Osmaniye",

Müteferrika sayı: 25, İstanbul, s. 89-96. ERDEM, Yahya (2001). "Sahaflar ve Seyyahlar: Osmanlıda Kitapçılık",

Müteferrika, sayı: 20 İstanbul, s.2-18. ERÜNSAL, İsmail (2013). Osmanlılarda Sahaflık ve Sahaflar, İstanbul: Timaş.

İŞLİ, H. Nedret (1994). "Sahaflara Dair - I", Müteferrika, İstanbul, 173-177.

KRAUS, Hans Peter (2004) Bir Nadir Kitap Destanı-H.P. Kraus'un Otobiyografisi, çev: Nurettin Elhüsseyin, İstanbul: Müteferrika.

NİŞANYAN, Sevan (2014). Türkçe Etimolojik Sözlük, İstanbul: Adam Yayınları

(online: nisanyansozluk.com) ÖZCAN, Ahmet (2013) "Ankara ve Sahaflar veya Ankara'da Sahaflar", Bali, Rıfat

N. (Der.) Türkiye'de Kitap Koleksiyonerleri ve Sahaflar, İstanbul: Libra. ÜLKÜTAŞIr, M. Şakir (1974) "Türklerde Kitap, Kütüphane ve Sahaflık Üzerine

Küçük Bir Araştırma", Türk Kültürü, sayı: 135, s.161-167. YILMAZ, Ömer Faruk (2005), Sahhâflık ve İstanbul Sahhâflar Çarşısı, İstanbul: Sahaflar Derneği.

YÜKSEL, Ahmet ve Emiroğlu, Kudret (2000), "Ankara Kitapçılık Tarihi Üzerine Notlar -I- "Külüstür Turgut" ile Söyleşi, Kebikeç, sayı: 9. s. 223-236.

Kaynak Göster