ARS AMATORIA 1'İN HEROIDES 16 ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: OVİDİUS'UN ÖĞÜTLERİNİ DİNLEYEN PARİS

Ars Amatoria (Aşk Sanatı) adlı yapıtında, kendisini aşk hocası (praeceptor amoris) olarak tanıtan Publius Ovidius Naso, Romalı genç erkeklere ve kadınlara aşkta başarılı olmanın yollarını gösterir: Ozan, yapıtının ilk kitabında erkeklere kadınları nasıl kazanacaklarını, ikinci kitabında onları nasıl ellerinde tutacaklarını öğretir, üçüncü kitabında ise kadınlara aşkta başarılı olmaları için öğütler verir. Ars Amatoria ile ozanın mitolojik aşk mektuplarından oluşan Heroides adlı yapıtındaki "mektup çiftleri" arasındaki ilişki, bu iki yapıtın birbirini tamamlayıcı nitelikte olduğunu düşündürmektedir: Ovidius, Heroides-mektup çiftlerinde, mitolojik öykülerden seçtiği kahramanları, Ars Amatoria'da verdiği öğütlere uygun davranan âşıklar olarak sunar. Bu çalışmada, bu düşünceyi desteklemek amacıyla, öncelikle ozanın Paris ile Helene'nin öyküsünü Ars Amatoria'da ve Heroides'te nasıl ele aldığına kısaca değinilecek, ardından Ars Amatoria'nın birinci kitabında erkeklere verilen öğütlerin, Heroides 16'da, Paris'in Helene'yi kendisiyle kaçmaya ikna etmek için yazdığı mektupta nasıl uygulandığı incelenecektir

The Influence of Ars Amatoria 1 on Heroides 16:Paris Follows Ovid's Advice

The Influence of Ars Amatoria 1 on Heroides 16: Paris Follows Ovid's Advice In his Ars Amatoria (The Art of Love), Publius Ovidius Naso, who describes himself as a teacher of love (praeceptor amoris), claims to teach young Roman men and women how to be good lovers: In book one the poet shows a man how to win the love of a woman, in book two he shows how to keep her, and in book three he teaches a woman how to succeed in love. The relationship between Ars Amatoria and Heroides-double letters, which composes of the mythological love letters, make scholars think the poet composed the letters as a practice of his advice: In Heroides-double letters the poet makes his mythological heroes and heroines treat as lovers who follow his advice given in Ars Amatoria. In this study, to fortify this opinion, first it will be briefly mentioned how the poet handles the tale of Paris and Helen in his Ars Amatoria and Heroides. Then, it will be examined how Paris applies the advice given in the first book of Ars Amatoria, in his letter (Heroides 16) to persuade Helen to flee with him

Kaynakça

CONTE, G. B. Latin Literature - A History. Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press,1994.

FARRELL, J. "Reading and Writing The Heroides", Classical Philology 98 (1998): 307-338.

KENNEY, E. J. Ovid Heroides XVI-XXI. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.

OTTONE, M. D. Epic and Elegy in Ovid's Heroides: Paris, Helen, and Homeric Intertext. Yayımlanmamış doktora tezi, Duke University, 2003.

Kaynak Göster