Os Trigonum Sendromu: Muhtemel Risk Faktörlerine Odaklanan İki Olgu Sunumu

Os trigonum talusun posteriorunda yer alan bir aksesuar kemiktir. Bu kemik, talusun posteriorunda 7-13 yaşlarında ossifikasyon merkezi olarak oluşur ve bir yıl içinde talusla birleşmesi beklenir. Fakat bu birleşme toplumun % 7'sinde gerçekleşmeyerek Os trigonum sendromuna sebep olur. Os trigonum sendromu, Os trigonumun talus ile kalkaneus arasında sıkışması ile arka ayak ağrısına neden olan klinik bozukluklardan biridir. Bu sendrom balerin veya futbolcularda daha sıklıkla görülür. Ayak bileğinin plantar fleksiyonda tekrarlayan zorlanması veya travma sonucu semptomlar görülür. Os trigonum'lu kişiler genellikle asemptomatiktirler. Ayak arkasında sıkışmaya yol açan risk faktörlerinin (aşırı kullanım, mesleki gibi) eklenmesi ile semptomatik hale gelirler. Yazıda topuklu ayakkabı giyme (ayak arkasında sıkışma) ve mesleki aşırı kullanım (çiftçilik) gibi Os trigonum'lu kişileri semptomatik hale getiren (Os trigonum sendromu) iki örnek bulunmaktadır.Bu yazıda polikliniğimize başvuran os trigonum sendromu tanısı alan ve arka ayak ağrısı olan 18 ve 65 yaşında iki olgu, güncel literatür eşliğinde sunulmaktadır.

Os Trigonum Syndrome: Two Case Reports Focusing On Possible Risk Factors

An accessory bone, Os trigonum is placed at the posterior of talus. Os trigonum occurs as ossification center between 7-13 years at the posterior of talus and combines with talus within a year. However, this combination does not occur in 7 % of population that results in Os trigonum syndrome. Os trigonum syndrome is a clinic disorders that can cause posterior foot pain. This bone causes back foot pain as a result of compression between talus and calcaneus. These symptoms are seen as a result of repetitive strain or traumas that are frequently seen in ballerinas and soccer players with the force of ankle to plantar flexion. People with Os trigonum are generally stated to be asymptomatic, however due to additional risk factors that cause posterior foot pain such as overuse or occupational one can call this syndrome to be symptomatic. In this study two different cases with symptomatic Os trigonum are reported one due to wearing of high heel shoes and other due to occupational overuse (farming). In this report we present two cases of an 18 years and a 65 years old who have back foot pain and diagnosed with os trigonum syndrome with the review of current literature.

Kaynakça

KAYNAKLAR 1. Maquirriain J. Posterior ankle impingement syndrome. J Am Acad Orthop Surg 2005;13:365-71.

2. Reddy VK. Os trigonum syndrome. International Journal of Biomedical and Advance Research 2015;6:60-3.

3. Donovan A, Rosenberg ZS. MRI of ankle and lateral hindfoot impingement syndromes. AJR Am J Roentgenol 2010;195:595-604.

4. Anwar R, Anjum SN, Nicholl JE. Sesamoids of the foot. Curr Orthop 2005;19:40-8.

5. Tu P, Bytomski JR. Diagnosis of heel pain. Am Fam Physician 2011;84:909-1006.

6. Davies MB. The os trigonum syndrome. The Foot 14 2004;119-23.

7. Ribbans WJ, Ribbans HA, Cruickshank JA, et al . The managemet os posterior ankle impingement syndrome in sport: a review. Foot Ankle Surg. 2015 Mar;21:1-10.

8. Yakut F, Özlü MM, Taşdemir N. Os trigonum sendromu: Geriye dönük karşılaştırmalı bir çalışma. Dicle Tıp Dergisi 2012;39:89-92.

9. Peace KA, Hillier JC, Hulme A,et al. MRI features of posterior ankle impingement syndrome in balet dancers: a review of 25 cases. Clin Radiol 2004;59:1025-33.

Kaynak Göster