Maligniteyi taklit eden pulmoner arteriyovenöz malformasyon: Olgu sunumu

Pulmoner arteriyovenöz malformasyonlar (PAVM) anormal kapiller gelişiminden kaynaklanan, çoğunlukla alt loblarda görülen konjenital lezyonlardır. Kırk iki yaşında kan tükürme yakınması olan olgu malignite ön tanısı ile kliniğimize refere edildi. Postero-anterior akciğer grafisinde sağda perihiler dansite artışı olması nedeni ile çekilen toraks bilgisayarlı tomografide (BT) sağ akciğer üst lobda lobüle konturlu kistik dansitede kitle lezyonu saptandı. Tanı ve evreleme amaçlı çekilen PET-BT'de sağ akciğer üst lobda 6.5x5x4.5 cm boyutunda kitlede minimal metabolik aktivite tutulumu (SUVmax:2.97) izlendi. Lezyondan sağ pulmoner vene uzanan, 5 mm'lik lümen kontrastlanması gösteren ve drenaj venine ait olabileceği düşünülen vasküler oluşum nedeniyle dev AVM olasılığı akılda tutulmalıdır şeklinde raporlandı. PAVM ön tanısı ile çekilen dinamik BT tromboze AVM olabileceği şeklinde değerlendirildi. Pulmoner anjiografide pulmoner arter ve dalları açık olarak izlendi. PAVM ve/veya arteriovenöz fistül izlenmedi. Tanısal amaçlı sağ torakotomi ile sağ üst lobektomi yapıldı. Postoperatif patolojisi PAVM ile uyumluydu. Olgumuzda üst lob tutulumu olması, pulmoner anjiografinin normal olması ve cerrahi ile tanı almış olması nedeni ile sunuldu.

Pulmonary arteriovenous malformation mimicking malignancy: Case report

Pulmonary arteriovenous malformations (AVM) are congenital lesions and are often arise in the lower lobes due to abnormal capillary development. Forty-two years old male patient presented with hemoptysis and he was referred to our clinic with the suspicion of malignancy.Postero-anterior chest roentgenogram revealed homogenous opacity on the right perihilar zone. Computed tomography revealed a mass which was located at the right upper lobe. For the diagnosis and staging 18F-FDG PETCT was obtained. The mass was 6.5x5x4.5 cm and showed increased FDG uptake, 2,97. The lesion was considered as a large PAVM because of the linear density showing luminal contrast enhancement which was located between the lesion and right upper pulmonary vein. Dynamic contrast enhaced tomography revealed a solid mass with a suspicion of PAVM with thrombotic occlusion. Pulmonary angiography was free of AVM and fistulae. The patient underwent right upper lobectomy. Pathologic studies were consistent with pulmonary AVM. This case is presented because of upper lobe involvement, normal pulmonary angiography and the need of surgical operation as the only diagnostic tool.

Kaynakça

1.Kartaloğlu Z. Pulmoner arteriyovenöz malformasyonlar. Pulmonary arteriovenous malformation. Turk Gogus Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2012; 20:410-17.

2. Van Gent MW, Post MC, Snijder RJ, et al. Real prevalence of pulmonary right-to-left shunt according to genotype in patients with hereditary hemorrhagic telangiectasia: a transthoracic contrast echocardiography study. Chest 2010;138:833-9.

3. Fuchizaki U, Miyamori H, Kitagawa S, et al. Hereditary haemorrhagic telangiectasia (Rendu-Osler-Weber disease) Lancet 2003;362:1490-4.

4. Kretschmar O, Ewert P, Yigitbasi M, et al. Huge pulmonary arteriovenous fistula: diagnosis and treatment and an unusual complication of embolization. Respir Care 2002;47:998-1001.

5. Wong HH, Chan RP, Klatt R, Faughnan ME. Idiopathic pulmonary arteriovenous malformations: clinical and imaging characteristics. Eur Respir J 2011;38:368-75.

6. Nawaz A, Litt HI, Stavropoulos SW, Charagundla SR, Shlansky-Goldberg RD, Freiman DB, Chittams J, Pyeritz RE, Trerotola SO. Digital subtraction pulmonary arteriography versus multidetector CT in the detection of pulmonary arteriovenous malformations. Vasc Interv Radiol. 2008;19:1582-8.

7. Kucukay F, Özdemir M, Şenol E, et al. Large pulmonary arteriovenous malformations: long-term results of embolization with Amplatzer vascular plugs. J Vasc Interv Radiol. 2014;25:1327-32.

Kaynak Göster