İdiopatik granulomatöz mastit: Zor tanı ve yönetim

Amaç: İdiopatik granulomatöz mastit (İGM) nadir bir enflamatuar hastalıktır. Etyolojisi müphem olduğundan tanısı ve tedavisi zordur. İGM yönetimi kapsamlı bir değerlendirmeyi gerektirir; tedavi yöntemini standardize etmek ve optimal olanı belirlemek de zordur. Bu çalışmada İGM nedeniyle tedavi edilen hastalarda klinik ve radyolojik bulgular, tedavi yaklaşımı, klinik seyir ve nüks oranının irdelenmesi amaçlanmıştır. Yöntemler: Çalışmamızda Temmuz 2003 ile Aralık 2015 arasında histopatolojik İGM tanısı konulan hastalarda tıbbi raporlar, ultrasonografi (USG) ve mamografi (MMG) bulguları, klinik seyir ve nüks oranları tıbbi kayıtlardan retrospektif elde edildi. Bulgular: Tüm hastalarda ağrılı, sert ve düzensiz kitle ortak bulgu idi. Parenkim heterojenitesi, apse ve kitle görünümü USG bulguları iken; asimetrik yoğunluk MMG'nin ana bulgusu idi. Yirmiüç (%63,8) hastada geniş lokal eksizyon yapılırken 13 (%36) hastada insizyonel biyopsi ve apse drenajı yapılmış idi. Sonuç: Granulomatöz mastitte fizik muayene bulguları meme karsinomu ile örtüşmektedir. USG parankim heterojenitesi ve apse oluşumu ile birlikte özellikle büyümüş aksiller lenf nodülünün bulunması enflamatuar sürecin varlığını destekler. Ancak bu bulgular karsinomu ekarte etmez. Bu nedenle maligniteyi gözden kaçırmamak için histopatolojik tanı çalışması kaçınılmazdır. İGM tedavisinde genişletilmiş eksizyon rol oynayabilir.

İdiopathic granulomatous mastitis: A Hard Disease to Diagnose and Manage

Objective: Idiopathic granulomatous mastitis (IGM) is an infrequent chronic inflammatory condition of breast. It is hard to diagnose and treat due to its unusual aetiology and pathogenesis. The goal of this study is to assess the clinical and radiological findings, type of treatment approaches, clinical outcome, and recurence in patients treated with IGM. Methods: We included the patients diagnosed with IGM histopathologically between July 2003 and October 2015. Ultrasonography (US) and mammography (MMG) results, follow-up and recurrence data, and medical outcome data were gained from patients' records. Results: The symptom that is common in all patients was an irregular, firm, and painful mass. Main USG findings were abscess and mass formation, and parenchymal heterogeneity, while main MMG finding was an increase in asymmetric density. As surgical technique, wide local excision was performed in 23 (63.8%) patients, and incisional biopsy with abscess drainage in 13(36%) patients. Conclusions: IGM often poses a diagnostic dilemma by mimicking malignancy. While USG finding of parenchymal heterogeneity, abscess formation with axillary lymphadenomegaly support the diagnosis of inflammation, these findings do not necessarily exclude carcinoma. Hence, histopathologic verification is obligatory to provide a certain diagnosis. Extensive surgery may play a role in treatment of IGM.

Kaynakça

Al-Khaffaf B, Knox F, Bundred NJ. Idiopathic granulomatous mastitis: a 25-year experience. J Am Coll Surg. 2008;206:269-73.

Sakurai K, Fuhsaki S, Enomoto K, et al. Evaluation of follow-up strategies for corticosteroid therapy of idiopathic granulomatous mastitis. Surg Today. 2011;41:333-7.

Özel L, Ünal A, Ünal E, et al. Granulomatous mastitis: is it autoimmune disease? diagnostic and therapeutic dilemmas. Surg Today. 2012;42:729-33.

Akcan A, Akyildiz H, Deneme MA, et al. Granulomatous lobular mastitis:a complex diagnostic and therapeutic problem. World J Surg. 2006;30:1403-9.

Vinayagam R, Cox J, Webb L. Granulomatous mastitis: a spectrum of disease. Breast Care. 2009;4:251-4.

Gürleyik G, Aktekin A, Aker F, et al. Medical and surgical treatment of ıdiopathic granulomatous lobular mastitis: a benign ınflammatory disease mimicking ınvasive carcinoma. J Breast Cancer. 2012;15:119-23.

Bakaris S, Yüksel M, Çiragil P, et al.Granulomatous mastitis including breast tuberculosis and idiopathic lobular granulomatous mastitis. Can J Surg. 2006;49:427-30.

Patel RA, Strickland P, Sankara IR, et al. Idiopathic granulomatous mastitis: case reports and review of literature. J Gen Intern Med. 2009;25:270-3.

Memis A, Bilgen I, Üstün EE, et al. Granulomatous mastitis: imaging findings with histopathologic correlaton. Clin Radiol. 2002;57:1001-6.

Azlina AF, Ariza A, Arni T, et al. Chronic granulomatous mastitis: diagnostic and therapeutic consideration. World J Surg. 2003;27:515-8.

Gerber B, Heintze K, Stubert J, et al. Axillary lymph node disection in early-stage invasive breast cancer:is still standard today? Breast Cancer Res Treat. 2011;128:613-24.

Dursun M, Yilmaz S, Salmaslioglu A, et al. Multimodality granulomatous mastitis: outcome of 12 years of experience. Radiol Med. 2012;117:529-38. idiopathic

Lacambra M, Thai TA, Lam CCF, et al. Granulomatous mastitis: the histological differentials. J Clin Pathol. 2011;64:405-11.

Tse GMK, Poon CSP, Law BKB, et al. Fine needle aspiration cytology of granulomatous mastitis. J Clin Pathol. 2003;56:519-21.

DeHertogh d, Rossof AH, Harris AA, et al. Prednisone management of graulomatous mastitis. N Eng J Med 1980;303:799-800.

Lal EC,Chan WC, Ma TK, et al. The role of cnservative treatment in idiopathic granulmatous mastitis. Breast J 2005;11:456-6.

Kim j,Tymms KE, Buckingham J. Methotrexate n the management of granulomatous mastiti. ANZ J Surg 2003;73:247-9.

Asoglu O, Ozmen V, Karanlık H, et al. Feasibility of surgical management in patients with granulomatous mastitis. Breast J 2005;11:108-14.

Kiyak G, Dumlu EG, Kilinc I, et al. Management of idiopathic granulomatous mastitis: dilemmas in diagnosis and treatment. BMC Surg. 2014;14:66-9.

Altıntoprak F, Baytekin HF, Altınay AE, ve ark. Meme kanserini taklit eden idiopatik granülomatöz mastit. Meme Sağlığı Dergisi 2009;5:40-3.

Hladik M, Schoeller T, Ensat F, et al. Idiopathic granulomatous mastitis: successful treatment by mastectomy and immediate breast reconstruction. J Plast Reconstr Aesthet Surg, 2011;64:1604-7.

Bouton ME, Jayaram L, O'Neill PJ, et al. Management of idiopathic granulomatous mastitis with observation. Am J Surg. 2015;210:258-62.

Pandey TS, Mackinnon JC, Bressler L, et al. Idiopathic Granulomatous Mastitis A Prospective Study of 49 Women and Treatment Outcomes with Steroid Therapy. The Breast Journal. 2014;20:258-266.

Sakurai K, Fujisaki S, Enomoto K, et al. Evaluation of follow-up strategies for corticosteroid therapy of idiopathic granulomatous mastitis. Surg Today. 2011;41:333-7.

Altıntoprak F, Kıvılcım T, Yalkin O, et al.Topical Steroids are effective in the treatment of Idiopathic Granulomatous Mastitis. World J Surg. 2015;39:2718- 23.

Kaynak Göster

1132 697

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Diyabetik Kardiyomiyopati Sıçan Modelinde Oksitosin Etkilerinin Histolojik ve Biyokimyasal Olarak İncelenmesi

Türker ÇAVUŞOĞLU, Öznur Dilek ÇİFTÇİ, Eylem ÇAĞILTAY, Ayfer MERAL, İlker KIZILOĞLU, Serkan GÜRGÜL, YİĞİT UYANIKGİL, Oytun ERBAS

Challenges, Prognosis and Outcomes of Surgical Resection for Hepatic Alveolar Echinococcosis: A Single Centre Experience

AHMET RENCÜZOĞULLARI, İsmail Soner KOLTAŞ, Atılgan Tolga AKCAM, ABDULLAH ÜLKÜ, ORÇUN YALAV, Ahmet Gokhan SARİTAS, Kubilay DALCI, İsmail Cem ERAY

Comparison of Procalcitonin and C-reactive Protein in Differential Diagnosis of Sepsis and Severe Sepsis in Emergency Department

ALİ KEMAL ERENLER, DERYA YAPAR, ÖZLEM TERZİ

Karpal Tünel Sendromu Hastalarında Elektrodiagnostik Evreleme ile Klinik Evre, Semptom Süresi ve Vücut Kitle İndeksi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

ABDÜLKADİR TUNÇ, BELMA DOĞAN GÜNGEN

Kliniğimizde Malignite Rıskı İndeksinın Sınır Değerinin Belirlenmesi

Hakan GÜRASLAN, Mehmet Baki ŞENTÜRK, LEVENT YAŞAR

Adolesan dönemleri boyunca günde 1 saat kesintisiz 900 megahertz elektromanyetik alan maruziyetini takiben erişkin erkek sıçan pankreasındaki histolojik ve biyokimyasal değişiklikler

GÖKÇEN KERİMOĞLU, Ersan ODACI

Böbrek Transplantasyonu Verilerimiz; Diyarbakır'da Tek Merkez Deneyimi

Nurettin AY, ŞAFAK KAYA, Neslihan ÇİÇEK, Mehmet Veysi BAHADIR

Evaluation of the effect of red cell distribution width on the development of acute renal failure in patients with sepsis

Ali Veysel KARA, Sema TANRİKULU, EMRE AYDIN, FATMA YILMAZ AYDIN, Hikmet SOYLU, YAŞAR YILDIRIM, ZÜLFÜKAR YILMAZ, ALİ KEMAL KADİROĞLU, MEHMET EMİN YILMAZ

İdiopatik granulomatöz mastit: Zor tanı ve yönetim

FATİH ÇİFTCİ, TURGUT ANUK

Kırık olmadan Akut izole distal radioulnar eklem çıkığı cerrahi tedavisi: Nadir görülen pediatrik olgu sunumu

Numan ATILGAN, Oğuzhan PEKİNCE, Burkay Kutluhan KAÇIRA