Gebelerde Üreter Taşı Tedavisinde Üreteroskopi ve Lazer Litotripsi: Tek Merkez Deneyimi

Amaç: Gebelerde konservatif tedavi ile sonuç alınama- yan semptomatik üreter taşlarının tedavisinde üreteros- kopik lazer litotripsi deneyimlerimizi sunmak. Yöntemler: Yaşları 22 ile 33 arasında değişen tümü 2. veya 3. trimesterde toplam 6 gebe hasta çalışmaya alın- dı. Hastalara 6,5 F semiri jit üreteroskop ile Holmium-YAG lazer litotripsi uygulandı. Bulgular: Üreter taşı tanısı 5 hastada abdominal ultra- sonografi ile, 1 hastada manyetik rezonans görüntüleme ile konuldu. 2 orta, 4 alt üreter taşının tümünde yeterli taş fragmantasyonu sağlandı. 1 hastada işlem sonrası J stent uygulandı. Spinal anestezi altında, üreteroskop ile mesa- neye girildikten sonra, ortalama operasyon süresi 24,8 ± 10,0 dk idi. Ürolojik, anestezik veya obstetrik komplikas- yon gözlenmedi ve tüm hastalar miadında sağlıklı doğum- larını gerçekleştirdi. Sonuç: Gebelerde üreter taşlarının üreteroskopi ile teda- visinde ince kalibrasyon üreteroskoplar ameliyat süresini kısaltacak üretere girişte zorluk çıkartmayacak hızlı ve etkin tedavi araçlarıdır.

Ureteroscopy and Laser Lithotripsy for Treatment of Ureteral Stones in Pregnants: Single Center Experience

Objective: To report our ureteroscopic laser lithotrip- sy experiences in the treatment of symptomatic ureter stones in pregnants which do not respond to conservative treatment Methods: A total of 6 pregnants aged between 22-33 years in second or third trimester were studied. Holmium- YAG laser lithotripsy was performed with 6.5 F semirigid uretroscope. Results: The diagnosis of ureter stone was made with ab- dominal ultrasonography in 5 patients and with magnetic resonance in one patient. Adequate stone fragmentation was performed in 2 mid-ureter and 4 distal-ureter stones. J stent was applied in one patient after the fragmenta- tion process. The mean operation time was 24.8 ± 10.0 minutes after the entry of bladder with ureteroscope un- der spinal anesthesia. No urologic, anesthetic or obstetric complication was seen and all patients gave healthy birth at term. Conclusion: Fine calibrated ureteroscopes for the treat- ment of ureter stones in pregnants are fast and effective treatment modalities which decrease the operation time and remove difficulties in entering the ureter.

Kaynakça

1. Korkes F, Rauen EC, Heilberg IP. Urolithiasis and pregnan- cy. Jornal Brasileiro de Nefrologia 2014;36:389-395. 2. Bozkurt Y, Soylemez H, Atar M, et al. Effectiveness and safety of ureteroscopy in pregnant women: a comparative study. Urolithiasis 2013;41:37-42. 3. Fregonesi A, Dias FG, Saade RD, et al. Challenges on per- cutaneous nephrolithotomy in pregnancy: Supine position approach through ultrasound guidance. Urology Annals 2013;5:197-199. 4. Hanson B, Tabbarah R. Preterm delivery in the setting of left calyceal rupture. Case Reports Obstetrics Gynecol 2015;2015:906073. 5. Celik O, Turk H, Cakmak O, et al. Current approach for uri- nary system stone disease in pregnant women. Archivio Italiano di Urologia, Andrologia 2016;87:280-285. 6. Masselli G, Weston M, Spencer J. The role of imaging in the diagnosis and management of renal stone disease in preg- nancy. Clin Radiol 2015;70:1462-1471. 7. Turk C, Petrik A, Sarica K, et al. EAU Guidelines on Interven- tional Treatment for Urolithiasis. Eur Urol 2016;69:475-482. 8. Akinci M, Esen T, Tellaloğlu S. Urinary stone disease in Turkey: An updated epidemiological study. Eur Urol 1990;20:200-203. 9. Hernandez N, Pais VM, Jr. Diagnostic and management con- siderations for nephrolithiasis in the gravid patient. Clin Nephrol 2016;85:70-76. 10. Erdem E, Abidinoğlu D. Gebelik ve Üriner Sistem Taş Has- talığı. Turk Urol Sem 2011;2:127-130. 11. Teleb M, Ragab A, Dawod T, et al. Definitive ureteroscopy and intracorporeal lithotripsy in treatment of ureteral cal- culi during pregnancy. Arab J Urol 2014;12:299-303. 12. Wymer K, Plunkett BA, Park S. Urolithiasis in pregnancy: a cost-effectiveness analysis of ureteroscopic management vs ureteral stenting. Am J Obstetr Gynecol 2015;213:691 e1-8. 13. Song Y, Fei X, Song Y. Diagnosis and operative interven- tion for problematic ureteral calculi during pregnancy. Int J Gynecol Obstetric 2013;121:115-118. 14. Rivera ME, McAlvany KL, Brinton TS et al. Anesthetic exposure in the treatment of symptomatic urinary calculi in pregnant women. Urology 2014;84:1275-1278. 15. Sancaktutar AA, Atar M, Söylemez H, et al. Effectiveness of 4.5 F semirigid ureteroscope (Mini-URS) in the manage- ment of ureteral stones in children younger than 3 years of age. Turk J Urol 2011;37:335-340. 16. Üçer O, Şahin MO, Canda AE, et al. Üreter taşı lokalizas- yonuna göre rijid üreteroskopinin başarısı. Dicle Tıp Derg 2010;37:21-24. 17. Yüksel MB, Çelen İ, Özbek E, et al. Üreter taşlarında pnö- motik ve lazer litotripsi tekniklerinin maliyet-etkinlik ana- lizi. Dicle Tıp Derg 2013;40:75-80. 18 .Adanur S, Ziypak T, Bedir F, et al. Ureteroscopy and hol- mium laser lithotripsy: is this procedure safe in pregnant women with ureteral stones at different locations? Archivio Italiano di Urologia, Andrologia 2014;86:86-89. 19. Hoscan MB, Ekinci M, Tunckiran A, et al. Management of symptomatic ureteral calculi complicating pregnancy. Urology 2012;80:1011-1014.

Kaynak Göster

1386 1152

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Our Initial Experiences with Laparoscopic Urologic Surgery

Selçuk ALTIN, Ramazan TOPAKTAŞ, ALİ AKKOÇ, Semil AYDIN, REHA GİRGİN, Zeynep Banu AYDIN, Kadir YILDIRIM

Determining a Safe Time for Oral Intake Following Pediatric Sedation

YUNUS OKTAY ATALAY, CENGİZ KAYA, ERSİN KÖKSAL, Yasemin Burcu ÜSTÜN, LEMAN TOMAK

İdiopatik Trombositopenik Purpuralı Bir Olguda Eltrombopag Kullanımı ile İlişkili İskemik İnme

Demet ARSLAN, ENGİN KELKİTLİ

Kolorektal Kanser Cerrahisinde Eksize Edilen Toplam ve Metastatik Lenf Nodu Sayısına Aşırı Kilonun Etkisi

SEZGİN ZEREN, Ceniz KOÇAK, Mehmet Fatih EKİCİ, Şükrü Aydın DÜZGÜN, ZÜLFÜ BAYHAN

Clinicohematological Profile of Pancytopenia: A Study from a Tertiary Care Hospital

Monica GUPTA, Abha CHANDNA, Sanjay KUMAR, Sant Prakash KATARİA, Sonia HASİJA, Gajender SINGH, Rajeev SEN

Use of Bosentan, Theophylline and Vardenafil in Treatment of Priapism

İhsan UNUS, AHMET KARAKEÇİ, TUNÇ OZAN, Fatih FIRDOLAŞ, İrfan ORHAN

Kick Boks Sporcularında Kısa Süreli Yoğun Egzersizin Karaciğer Enzimleri ve Serum Lipit Düzeyleri Üzerine Etkileri

ÖMER KAYNAR, NURİNNİSA ÖZTÜRK, NURCAN KILIÇ BAYGUTALP, EBUBEKİR BAKAN, FATİH KIYICI

Gebelerde Üreter Taşı Tedavisinde Üreteroskopi ve Lazer Litotripsi: Tek Merkez Deneyimi

Mustafa Okan İSTANBULLUOĞLU, Hüsnü ALPTEKİN, Hatice IŞIK, İbrahim BULDU

Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Semptomları ile Okul Performansı Arasındaki İlişki

MELİKE DEMİR, MAHŞUK TAYLAN, SÜREYYA YILMAZ, Mehmet COŞKUNSEL, Gökhan KIRBAŞ, CENGİZHAN SEZGİ, PAKİZE GAMZE ERTEN BUCAKTEPE, Halide KAYA

Ergen Polikliniğine Başvuran Olguların Sosyodemografik Özelliklerinin Değerlendirilmesi

Y. Kenan HASPOLAT, Müsemma KARABEL, Duran KARABEL, Selvi KELEKÇİ, Tuba TUNCEL, VELAT ŞEN, Ünal ULUCA, İlhan TAN