Bazı limon çeşitlerinde meyve tutumu üzerine farklı tozlanma kombinasyonlarının etkisi

Çalışmada “Turunçgillerde Aşı Gözü Seleksiyon Sertifikasyonu ve Çeşit Geliştirme Projesi” sonucunda tescil edilmiş bazı yeni limon çeşitleri (BATEM Sarısı, BATEM Pınarı) ile ülkemizde yetiştiriciliği yapılan bazı önemli limon çeşitleri (İnterdonato, Kütdiken, İtalyan Memeli, Meyer ve Lamas) kullanılmıştır. Bu çeşitlerin; kendileme, serbest tozlanma ve karşılıklı kontrollü tozlama koşullarında meyve tutma oranlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. 2011 ve 2012 yıllarında BATEM Sarısı, BATEM Pınarı, İnterdonato, Kütdiken, İtalyan Memeli, Meyer ve Lamas çeşitleri arasında karşılıklı kontrollü tozlamalar yanında kendileme ve serbest tozlanma çalışması yapılmıştır. İtalyan Memeli çeşidinde %35.17 ile derime ulaşan meyve oranı en yüksek bulunmuştur.

Effects of different pollination combinations on fruit set in some lemon varieties

Some new lemon varieties and some standart lemon varieties were used as plant material in the planned project. The effects of selfing, crossing and reciprocal crossing methods on fruit set were investigated. The study was carried out in Batı Akdeniz Agricultural Research Institute’s fruit department station in 2011-2012 years. In the study, it was determined the effects of self-pollination, naturel open pollination and reciprocal pollination on fruit set of limon varieties (BATEM Pınarı, BATEM Sarısı, Interdonato, Kütdiken, Italyan Memeli, Meyer, Lamas). According to results, İtalyan Memeli lemon with 35.17% was determined the highest rate on account of percentage of fruits at harvest time.

___

Akkaya, F., (1990). Dünyada ve Türkiye’de turunçgil üretim, tüketim ve ticareti. Turunçgiller ve Subtropik Meyveler Semineri, 19-23 Kasım, Antalya, 1-12. Anonim, (2000). Turunçgil Dünyası. Akdeniz İhracatçı Birlikleri Yayınları, 120 sayfa. Burger D. W., (1985). Pollination effects on fruit production of ‘Star Ruby’ grapefruit (Citrus paradisi Macf.). Scientia Horticulturae, Volume 25 (1): 71-76. Chao, C.T., (2005). Pollination study of mandarins and the effect on seediness and fruit size: implications for seedless mandarin production. HortScience, 40:362–365. Demir, G., Turgutoğlu, E. & Kurt, S. (2015). Assesment of pollen viability and germination in seven varieties of lemon. Ekin Journal of Crop Breeding and Genetics, 1:47-49. Demirkeser, T.H., Eti, S., & Kaplankıran, M., (2001). The effect of self and cross- pollination on the fruit set and quality of Nova mandarin. 6th International Congress of Citrus Nurserymen , 9-13 July, Ribeirao Preto, SP-Brazil. Proceedings, 305-308. Dhillon, D.S., Sandhu, A.S., & Sharma, K.K., (1993). Influence of different pollinizers on fruit set, seed number and seed germination in different lemon selections. Punjab Horticultural Journal, 30:1-4. Eken, İ., (2006). Robinson mandarininde değişik tozlayıcıların meyve tutumu ve kalitesi üzerine etkileri. Yüksek Lisans Tezi (Yayınlanmamış), Çukurova Üniversitesi, Adana. Eti, S., Kılavuz, M., & Kaşka, N., (1990). Robinson mandarininde kendileme ve yabancı tozlama ile meyve tutumu ve meyve kalitesi arasındaki ilişkiler. Bahçe, 18(1-2):62-68. FAO (2015). Agricultural Production Data. http://faostat3.fao.org/faostat- gateway/go/to/home. Erişim tarihi: 3 Nisan 2015. Futch, S.H., & Jackson, L.K., (2003). Cross-pollination planting plans. Institute of Food and Agricultural Sciences. http:// ifas.ufl.edu/BODY_082. Erişim tarihi: 10 Haziran 2014. Kaygısız, H., & Aybak, H.Ç., (2000). Narenciye yetiştiriciliği, Hasat Yayıncılık, 132s., İstanbul. Lupo, A., Eisikowiitch, D., & Brosh, P., (1991). Pollination in Murcott cultivar of Citrus the influence on seed number and productivity. Acta Horticultarae, 288: 275- 277. Seday, Ü., (2010). Seleksiyonla elde edilen bazı Klemantin mandarin tiplerinin kendine verimlilik durumlarının ve uygun tozlayıcılarının belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi (Yayınlanmamış), Çukurova Üniversitesi, Adana. Thomas, R.J., Goswami, A.M., Saxena, S.K., Sharma, H.C., & Shanti, C., (2000). Effect of different pollen parents on fruit set and physicochemical qualities of lemon cv. Kagzi kalan. Indian Journal of Horticulturae, 57 (3):231- 235. Tuzcu, Ö., (1990). Türkiye’de yetiştirilen başlıca turunçgil çeşitleri. Akdeniz İhracatçı Birlikleri Yayınları, Mersin, Türkiye. Yeniyıl, Ö., (2000). Bazı mandarin çeşit ve melezlerinin karşılıklı uyuşmazlık durumlarının belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi (Yayınlanmamış), Çukurova Üniversitesi, Adana.

___

Derim
  • ISSN: 1300-3496
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Başlangıç: 1984

5.5b2.8b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Kuraklık stresi ve bitki fizyolojisi

SELDA ÖRS, MELEK EKİNCİ

Farklı tuz konsantrasyonlarının bazı kabak anaçlarının büyüme ve klorofil içerikleri üzerine etkisi

Köksal AYDINŞAKİR, KAMİLE ULUKAPI, Rana KURUM, Nedim TETİK, ASLI ARSLAN KULCAN

Domateste kök-ur nematodları (Meloidogyne spp.)'na dayanıklılık: Mi geni ve virülent populasyon oluşumu*

GÖKHAN AYDINLI

Antalya ilinde örtüaltı yetiştiriciliği yapan üreticilerin iyi tarım uygulamalarına yaklaşımı

Betül SAYIN, Mehmet Ali ÇELİKYURT, Musa KUZGUN, Başak AYDIN

Bazı yonca çeşitlerinde ( Medicago sativa L.) kuraklık stresinin çimlenme özellikleri üzerine etkisi

EMİNE BUDAKLI ÇARPICI, Betül ERDEL

Bazı abiyotik stres faktörlerine dayanımı yüksek veya duyarlı patlıcan genotiplerinde Cu, Pb, Cd ve Zn içeren sulama sularının fizyolojik ve biyokimyasal parametreler üzerine etkisi

Sevinç KIRAN, Fatma ÖZKAY, ŞEBNEM KUŞVURAN, ŞEKÜRE ŞEBNEM ELLİALTIOĞLU

Allelopatik bitki ekstraktları ile herbisitlerin kullanımı

AHMET TANSEL SERİM, Nuran Pınar GÜZEL, İstem TÜRKTEMEL

Farklı yöntemlerle elde edilen turunç (Citrus aurantium L.) kabuk yağlarının uçucu yağ bileşimleri *

Muharrem GÖLÜKCÜ, Ramazan TOKER, Haluk TOKGÖZ, Demet Yıldız TURGUT

Bazı virüsten ari Klemantin mandarin çeşit ve tiplerinin meyve kalitesi üzerine farklı anaçların etkisi

Ertuğrul TURGUTOĞLU, Şenay KURT, Gülay DEMİR

Bazı ilaçların laboratuvar koşullarında, tütün beyazsineği parazitoiti Eretmocerus mundus Mercet (Hymenoptera: Aphelinidae)'a karşı yan etkileri*

Mustafa PORTAKALDALI, SERDAR SATAR