MUALLİM NACİ’NİN BİLİNMEYEN İKİ MÜSTEARI: “MUHAMMEDΔ VE “YENİ ŞAİR”

Öz Muallim Naci, Türk şiiri tarihinde adından sıklıkla söz edilen şairlerinden birisidir. Bu ismi çekici kılan sadece şiirleri değil Recaizade Mahmut Ekrem ile yaptığı tartışma olmuştur. Çünkü bu tartışmanın ardından Türk edebiyatında eski ve yeni ayrışması yaşanmaya başlamıştır. Söz konusu tartışmanın ifade alanları başta Tercüman-ı Hakikat olmak üzere birçok gazete ve dergidir. Bu tartışma, yeni edebiyatın şekillenmesinde süreli yayınların rolünü bir kez daha ortaya çıkarmıştır. Süreli yayınlar sadece tartışmalara ev sahipliği yapmaları bakımından değil ediplere dair bibliyografik bilgilerin derlenmesi ve biyografilerinin yazılabilmesi için de dikkate değer kaynaklardır. Şair ve yazarların müstearlarının bilinmesi eksiksiz bir bibliyografya tespiti ve biyografi yazımında önem arz etmektedir. Muallim Naci’nin bilinmeyen iki müstearının gün ışığına çıkması da bu bağlamda değerlendirilmelidir. Muallim Naci’nin “Muhammedî” ve “Yeni Şair” müstearları bugüne kadar tespit edilmemiş, Mirsad mecmuasının sütunlarında kalmıştır. Muallim Naci biyografilerinde şairin Mirsad mecmuasındaki görevinden ve bu müstearlardan söz edilmemektedir. Bu iki takma ismin Muallim Naci’ye ait olduğunun tespitinde Mirsad mecmuasının Sivas Ziya Bey Kütüphanesinde bulunan nüshasına düşülen notlar yardımcı olmuştur. Bu makalede, “Muhammedî” ve “Yeni Şair” isimlerinin dergideki serüveni gösterilmiş ve araştırmacıların dikkatine sunulmuştur.

Kaynakça

Ahmet Rasim (1980). Muharrir Şair Edip Matbuat Hatıralarından, (K. Yetiş, Yay. Haz.), İstanbul: Tercüman.

Akyüz, A. K. (1328). Merhum İsmail Safa’nın Tercüme-i Hâli. İçinde, Hissiyat, İstanbul: Osmanlı Matbaası.

Bolayır, A. E. (1991). Ali Ekrem Bolayır’ın Hatıraları (M. K. Özgül, Yay. Haz.), Ankara: Kültür Bakanlığı.

Bozpolat, Sedef (2012). Tercüman-ı Hakikat Gazetesi (2001-2500. sayılar) İnceleme ve Seçilmiş Metinler [Basılmamış Yüksek Lisans Tezi]. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi.

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Osmanlı Arşivi (BOA). 148-45. H-29-01-1310.

Demirci, Neşe (2013). Tercüman-ı Hakikat Gazetesi (1-1500. sayılar) İnceleme ve Seçilmiş Metinler [Basılmamış Yüksek Lisans Tezi]. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi.

Ertaylan, İsmail Hikmet (1963). Tevfik Fikret Hayatı, Şahsiyeti ve Eserleri. İstanbul: T. Emekli Öğretmenler Cemiyeti.

İnal, İ. M. K. (1988). Son Asır Türk Şairleri, 2, İstanbul: Dergâh Yayınları.

İsmail Safa (1898, 13 Nisan). Küçük Bir İntikad. Pul Mecmuası, 9, 123-125.

Tanpınar, A. H. (1976). 19 uncu Asır Türk Edebiyatı Tarihi. İstanbul: Çağlayan Kitabevi.

Tarakçı, C. (1994). Muallim Naci Efendi Hayatı ve Eserlerinin Tetkiki. Samsun: Sönmez Ofset Matbaası.

Tunç, T. (2020). Tercüman-ı Hakikat Gazetesi ve Türk Edebiyat (1878-1896) [Basılmamış Doktora Tezi] Ege Üniversitesi.

Uçman, A. (2005). Muallim Naci. İçinde, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi C. 30, İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, s. 315-317.

Yüksel, S. (2008). I. Meşrutiyet Dönemi Basın ve Edebiyatından Altı Aylık Bir Kesit: Mirsad. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, XXXVIII (2008 1). 249-260.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { cumusosbil914972, journal = {Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1305-5143}, eissn = {1305-5143}, address = {}, publisher = {Cumhuriyet Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {45}, pages = {289 - 300}, doi = {}, title = {MUALLİM NACİ’NİN BİLİNMEYEN İKİ MÜSTEARI: “MUHAMMEDΔ VE “YENİ ŞAİR”}, key = {cite}, author = {Yüksel, Süheyla} }
APA Yüksel, S . (2021). MUALLİM NACİ’NİN BİLİNMEYEN İKİ MÜSTEARI: “MUHAMMEDΔ VE “YENİ ŞAİR” . Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi , 45 (1) , 289-300 .
MLA Yüksel, S . "MUALLİM NACİ’NİN BİLİNMEYEN İKİ MÜSTEARI: “MUHAMMEDΔ VE “YENİ ŞAİR”" . Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 45 (2021 ): 289-300 <
Chicago Yüksel, S . "MUALLİM NACİ’NİN BİLİNMEYEN İKİ MÜSTEARI: “MUHAMMEDΔ VE “YENİ ŞAİR”". Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 45 (2021 ): 289-300
RIS TY - JOUR T1 - MUALLİM NACİ’NİN BİLİNMEYEN İKİ MÜSTEARI: “MUHAMMEDΔ VE “YENİ ŞAİR” AU - Süheyla Yüksel Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 289 EP - 300 VL - 45 IS - 1 SN - 1305-5143-1305-5143 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi MUALLİM NACİ’NİN BİLİNMEYEN İKİ MÜSTEARI: “MUHAMMEDΔ VE “YENİ ŞAİR” %A Süheyla Yüksel %T MUALLİM NACİ’NİN BİLİNMEYEN İKİ MÜSTEARI: “MUHAMMEDΔ VE “YENİ ŞAİR” %D 2021 %J Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1305-5143-1305-5143 %V 45 %N 1 %R %U
ISNAD Yüksel, Süheyla . "MUALLİM NACİ’NİN BİLİNMEYEN İKİ MÜSTEARI: “MUHAMMEDΔ VE “YENİ ŞAİR”". Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 45 / 1 (Haziran 2021): 289-300 .
AMA Yüksel S . MUALLİM NACİ’NİN BİLİNMEYEN İKİ MÜSTEARI: “MUHAMMEDΔ VE “YENİ ŞAİR”. CUJOSS. 2021; 45(1): 289-300.
Vancouver Yüksel S . MUALLİM NACİ’NİN BİLİNMEYEN İKİ MÜSTEARI: “MUHAMMEDΔ VE “YENİ ŞAİR”. Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2021; 45(1): 289-300.
IEEE S. Yüksel , "MUALLİM NACİ’NİN BİLİNMEYEN İKİ MÜSTEARI: “MUHAMMEDΔ VE “YENİ ŞAİR”", Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, c. 45, sayı. 1, ss. 289-300, Haz. 2021