Güneş de Doğar ve Cennetin Bu Yanı Adlı Eserlerdeki Tamamlanmamış Cinsiyet İlişkileri

Modernizm 20. yüzyılın ilk yıllarında neredeyse hayatın her açısını etkiledi. Modern eğilimler tarafından şekillenen temel meselelerden birisi de cinsiyet ilişkileri ve rolleriydi. Birçok entelektüel için modernizm bir bakıma geleneksel inançların ve sosyal değerlerin terk edilişi anlamına geldiği için erkek ve kadın davranışları sosyal, ekonomik ve psikolojik açılardan değişen koşullar nedeniyle önemli ölçüde yeni ve sıra dışı yönlere doğru değişmeye başladı. Modern edebi eserlerde de hissedilen bu değişiklerin Hemingway ve Fitzgerald gibi yazarların, erkek karakterleri bazı kadınsı özelliklere sahip olan kişiler olarak yansıtmalarına sebep oldu. Bu çalışma Hemingway tarafından yazılan Güneş De Doğar (1926) ve Fitzgerald tarafından yazılan Cennetin Bu Yanı (1921) adlı eserlerdeki erkek olan ana karakterlerin genellikle geleneksel kadın karakterler tarafından yansıtıldığına inanılan yeni ve alışılmadık, erkeğe özgü özellikleri sergiledikleri fikrini kanıtlamaktır. Güneş De Doğar (1926) adlı eserde Jake, erkeklik organındaki savaş yarasından dolayı Brett ile olan gönül ilişkisinde bazı sorunlar yaşarken Cennetin Bu Yanı (1921) adlı eserdeki Amory farklı zamanlarda dört kadınla yaşadığı aşk ilişkilerine arzulanan mutluluğu getiremez. Farklı hayat tecrübeleri ve problemlerine rağmen, her iki karakter de esasen modern dönemdeki sarsıntıda olan ve muğlak erkekliğe dikkat çekmektedir.

UNFULFILLED GENDER RELATIONS IN THE SUN ALSO RISES AND THIS SIDE OF PARADISE - GÜNEŞ DE DOĞAR VE CENNETİN BU YANI ADLI ESERLERDEKİ TAMAMLANMAMIŞ CİNSİYET İLİŞKİLERİ

Modernism influenced nearly every aspect of life in the first decades of the 20th century. One of the main issues which were formed by the modernist tendencies was gender relations and roles. Because modernism meant a kind of abandonment of the traditional beliefs and social values for many intellectuals, familiar male and female attitudes began to shift considerably to the new and unusual directions due to the changing conditions from the social, economical and psychological aspects. These radical changes which were also felt in the modern literary works caused such authors as Hemingway and Fitzgerald to reflect male characters as those possessing some feminine characteristics. This study aims to prove the idea that main characters, who are male, in The Sun Also Rises (1926) by Hemingway and This Side of Paradise (1921) by Fitzgerald display the new and unfamiliar male characteristics which are generally believed to be reflected by the traditional female characters. While Jake in The Sun Also Rises (1926) has some problems in his love affair with Brett because of war wound on his male organ, Amory in This Side of Paradise (1921) cannot bring any desired happiness to his love relations which he lives with four girls at different times. In spite of their distinctive life experiences and problems, both characters basically draw attention to shaky and ambiguous masculinity in the modern period.

Kaynakça

ANDERSON, G. P. (2010). American Modernism 1914-1945, New York: Infobase Publishing.

BENSON, J. J. (1969). Hemingway The Writer’s Art of Self-Defense, the United States of America: University of Minnesota Press.

BLOOM, H. (2006). Bloom’s Modern Critical Views: F. Scott Fitzgerald, New York: Infobase Publishing.

COWLEY, M. (1976). Exile’s Return: A Literary Odyssey of the 1920s, New York: Penguin Books.

CURNUTT,K. (2007). The Cambridge Introduction to F. Scott Fitzgerald, New York: Cambridge University Press.

Kaynak Göster

Bibtex @ { cumusosbil59501, journal = {Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1305-5143}, eissn = {1305-5143}, address = {}, publisher = {Cumhuriyet Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {38}, pages = {109 - 121}, doi = {}, title = {UNFULFILLED GENDER RELATIONS IN THE SUN ALSO RISES AND THIS SIDE OF PARADISE - GÜNEŞ DE DOĞAR VE CENNETİN BU YANI ADLI ESERLERDEKİ TAMAMLANMAMIŞ CİNSİYET İLİŞKİLERİ}, key = {cite}, author = {Karagöz, Cengiz} }
APA Karagöz, C . (2015). UNFULFILLED GENDER RELATIONS IN THE SUN ALSO RISES AND THIS SIDE OF PARADISE - GÜNEŞ DE DOĞAR VE CENNETİN BU YANI ADLI ESERLERDEKİ TAMAMLANMAMIŞ CİNSİYET İLİŞKİLERİ . Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi , 38 (2) , 109-121 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/cumusosbil/issue/4351/59501
MLA Karagöz, C . "UNFULFILLED GENDER RELATIONS IN THE SUN ALSO RISES AND THIS SIDE OF PARADISE - GÜNEŞ DE DOĞAR VE CENNETİN BU YANI ADLI ESERLERDEKİ TAMAMLANMAMIŞ CİNSİYET İLİŞKİLERİ" . Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 38 (2015 ): 109-121 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/cumusosbil/issue/4351/59501>
Chicago Karagöz, C . "UNFULFILLED GENDER RELATIONS IN THE SUN ALSO RISES AND THIS SIDE OF PARADISE - GÜNEŞ DE DOĞAR VE CENNETİN BU YANI ADLI ESERLERDEKİ TAMAMLANMAMIŞ CİNSİYET İLİŞKİLERİ". Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 38 (2015 ): 109-121
RIS TY - JOUR T1 - UNFULFILLED GENDER RELATIONS IN THE SUN ALSO RISES AND THIS SIDE OF PARADISE - GÜNEŞ DE DOĞAR VE CENNETİN BU YANI ADLI ESERLERDEKİ TAMAMLANMAMIŞ CİNSİYET İLİŞKİLERİ AU - Cengiz Karagöz Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 109 EP - 121 VL - 38 IS - 2 SN - 1305-5143-1305-5143 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi UNFULFILLED GENDER RELATIONS IN THE SUN ALSO RISES AND THIS SIDE OF PARADISE - GÜNEŞ DE DOĞAR VE CENNETİN BU YANI ADLI ESERLERDEKİ TAMAMLANMAMIŞ CİNSİYET İLİŞKİLERİ %A Cengiz Karagöz %T UNFULFILLED GENDER RELATIONS IN THE SUN ALSO RISES AND THIS SIDE OF PARADISE - GÜNEŞ DE DOĞAR VE CENNETİN BU YANI ADLI ESERLERDEKİ TAMAMLANMAMIŞ CİNSİYET İLİŞKİLERİ %D 2015 %J Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1305-5143-1305-5143 %V 38 %N 2 %R %U
ISNAD Karagöz, Cengiz . "UNFULFILLED GENDER RELATIONS IN THE SUN ALSO RISES AND THIS SIDE OF PARADISE - GÜNEŞ DE DOĞAR VE CENNETİN BU YANI ADLI ESERLERDEKİ TAMAMLANMAMIŞ CİNSİYET İLİŞKİLERİ". Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 38 / 2 (Ocak 2015): 109-121 .
AMA Karagöz C . UNFULFILLED GENDER RELATIONS IN THE SUN ALSO RISES AND THIS SIDE OF PARADISE - GÜNEŞ DE DOĞAR VE CENNETİN BU YANI ADLI ESERLERDEKİ TAMAMLANMAMIŞ CİNSİYET İLİŞKİLERİ. Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2015; 38(2): 109-121.
Vancouver Karagöz C . UNFULFILLED GENDER RELATIONS IN THE SUN ALSO RISES AND THIS SIDE OF PARADISE - GÜNEŞ DE DOĞAR VE CENNETİN BU YANI ADLI ESERLERDEKİ TAMAMLANMAMIŞ CİNSİYET İLİŞKİLERİ. Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2015; 38(2): 109-121.