Mersin İli’nin 2023 Yılına Kadar Elektrik Enerjisi İhtiyacının Hesaplanması

Enerji; sanayi sektörünün, teknolojik gelişmelerin ve insan hayatının en temel girdilerinden biridir. Gerek dünyada gerekse ülkemizde nüfusun artışına, sanayi ve teknolojideki gelişmelere paralel olarak enerji tüketimi gün geçtikçe hızlı bir şekilde artmaktadır. Enerji sektöründeki temel amaç, artan nüfusun ve gelişen ekonominin enerji ihtiyaçlarının sürekli, kesintisiz ve mümkün olan en düşük maliyetle güvenilir bir şekilde giderilebilmesidir. Birincil enerji kaynakları kullanılarak elde edilen elektrik enerjisi, kullanımının kolay olması nedeniyle günlük yaşamımızda ve sanayi üretiminde en yaygın kullanılan enerji türüdür. Mersin İli'nin 2023'e kadar elektrik enerji tüketimini etkileyen faktörlerden başta nüfus artışı olmak üzere, sanayi kuruluşlarının, kurum ve kuruluşların artması ve daha birçok faktörün etkisi bu çalışmada incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar ışığında Mersin'in 2023'e kadar olan elektrik enerjisi ihtiyacı ARIMA algoritması kullanılarak hesaplanmıştır

Calculation of Electrical Energy Needs for Mersin Province until 2023

Energy is the essence of input of industry, manufacturing, development of technology and human life. Energy consumption has been growing rapidly both in Turkey and the world in parallel with the increase in population and with developments in industry and technology.The main objective of energy sector is to be able to supply energy needs of increasing population and developing economy continual, uninterrupted, reliably and at the lowest possible cost. The electrical energy obtained by edusing the primary energy sources is the most widely used source of energy in daily lives and industrial production because of its ease of use. The impact of the several factors affecting the electrical energy use in Mersin province until 2023, such as primarily the effect of population, the increase in the number of industrial firms, in housing sales, in corporation and companies and etc. is investigated. The electrical energy needs of Mersin until 2023 is calculated by using ARIMA program with the help of the results obtained

Kaynakça

1. Tekin, İ., Toros Üniversitesi, Mersin İli’nin 2015-2023 Elektrik Enerjisi İhtiyacının Planlanması, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Mersin, 2016, p. 50, 56, 58-60.

2. Mersin Elektrik Santralleri 2016, http://www.enerjiatlasi.com/sehir/mersin/

3. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Bölgesel İstatistikler, Mersin (2004-2015).

4. Çukurova Kalkınma Ajansı, Mersin Potansiyel Yatırım Konuları Araştırması, 2014, p. 290- 294.

5. Mersin Toroslar EDAŞ, Mersin Elektrik Enerjisi Kullanım Bilgileri, 2016.

6. Mersin Ticaret Sanayi Odası, Mersin Ekonomik Raporu, 2009, p. 23-25.

7. Mersin Ticaret Sanayi Odası, Mersin Ekonomik Raporu, 2010, p. 23-25.

8. Mersin Ticaret Sanayi Odası, Mersin Ekonomik Raporu, 2011, p. 23-25.

9. Mersin Ticaret Sanayi Odası, Mersin Ekonomik Raporu, 2012, p. 23-25.

10. Çukurova Kalkınma Ajansı, Mersin Potansiyel Yatırım Konuları Araştırması, 2014, p. 10-12.

11. Mersin Ticaret Sanayi Odası, 2014. Mersin Ekonomik Raporu, p. 28-29.

12. Ateşongun, A. A., 2015, Başkent Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi.

13. Özmen, A., Şıklar, E., Durucasu, H., Atlas, M., Er, F., 2013. Açık Öğretim Anadolu Üniversitesi Yayınları, İstatistik II, 1. Baskı, p. 141-142.

14. Zhang, G. P., 2003. Time Series Forecasting using a Hybrid ARIMA and Neural Network Model, Neurocomputing, p. 159–175.

15. Khashei, M., Bijari M., 2010. An Artificial Neural Network (p, d, q) Model for Time Series Forecasting, Expert Systems with Applications, p. 479–489.

16. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2008-2014.

17. Elektrik Üreticiler Derneği (2012) Enerjide Devrim Yeni HES’ler http://www.eud.org.tr/ TR/Genel/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433 CFFA79D6F5E6C1B43FFA7C2563442DA77 E3

18.Çukurova Kalkınma Ajansı, 2014. Mersin Potansiyel Yatırım Konuları Araştırması, p. 293.

Kaynak Göster