Elektrik Yapım İşi Sektöründe Bulanık Fine-Kinney Metodu ile Risklerin Önceliklendirilmesi

Elektrik yapım işi temel olarak; üretilen ve dağıtıma hazır elektriğin, hane ve işletmelere dağıtılması için gerekli olan alt yapının inşasını ve bu konuda önceden tesis edilmiş altyapıların modernizasyonunu ve büyütülmesini konu edinmiş bir alandır. Dolayısı ile ülkenin tüm büyüme ve kalkınma planlarında elektrik yapım işi sektörü ve üreteceği hizmet, stratejik bir öneme sahiptir. Elektrik yapım işi sektörü, ülkemiz mevzuatına göre çok tehlikeli işler sınıfında yer almaktadır. Her yıl pek çok ölümlü ve ağır yaralanmalı iş kazası meydana gelmektedir. Bu sebeple sektör içinde yer alan firmaların oluşturacakları risk değerlendirmeleri ve bu doğrultuda tehlikelerin giderilmesi oldukça önemlidir. Bu sürecin belirli bir plan dahilinde işletilmesi, hem firmanın zaman, iş gücü ve para gibi kısıtlı kaynaklarının verimli kullanılmasına hem de aciliyet arz eden tehlikelerin daha hızlı giderilmesine olanak sağlayacaktır. Bu çalışmada; sektörde referans alınmış bir firmanın Fine-Kinney metodu kullanılarak hazırlanmış olan risk değerlendirmesi baz alınarak, risklerin önceliklendirilmesi işlemi yapılmıştır. Bu veriler bulanık mantık yöntemiyle değerlendirilmiş ve bu iki yöntemin sonuçları karşılaştırılarak, tehlikelerin giderilme planı için karar vericilere, risk önceliklendirme sonucu sunulmuştur.

Prioritization of Risks by Fuzzy Fine Kinney Method in Electrical Construction Sector

Electrical construction works basically; is a field that deals with the construction of the infrastructure necessary for the distribution of electricity produced and ready for distribution to households and businesses, and modernization, and expansion of previously established infrastructures in this regard. Therefore, the electricity construction sector and the service it will produce has a strategic importance in all growth and development plans of country. The sector is in the category of very dangerous work according to the legislation of our country. Every year, many fatal and serious injury occupational accidents occur. For this reason, it is very important to eliminate the dangers in line with the risk assessments to be created by companies in the sector and these risk assessments. Operation of this process within a certain plan will enable the efficient use of the limited resources of the company such as time, labor, money, and faster elimination of urgent dangers. In this study; Risks were prioritized based on the risk assessment prepared using the Fine Kinney method of a company referenced in the sector. Afterward, the data were evaluated with the fuzzy logic method and the results of these two methods were compared and the risk prioritization result was presented to the decision makers for the hazard elimination plan.

___

 • 1. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi, https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/yonetmelik/9.5.16909-Ek.xls. Son erişim: 13.01.2023), (2012), Ankara.
 • 2. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/06/20120630-1.htm. (Son erişim: 13.01.2023), (2012), Ankara.
 • 3. Kinney, G.F., Wiruth, A.D., 1976. Practical Risk Analysis for Safety Management (No. NWCTP-5865). Naval Weapons Center China Lake CA.
 • 4. Oturakçı, M., Dağsuyu C., 2017. Risk Değerlendirmesinde Bulanık Fine-Kinney Yöntemi ve Uygulaması. Karaelmas İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi, (1-1), 17-25 Ara. 2017.
 • 5. Delibalta, S.M., Türkmen, T.O., 2022. Kayseri Çimento Fabrikasında Kaza Risk Faktörlerinin Fine-Kinney Metodu ile Analizi, Karaelmas İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi, 6(3), 131-139.
 • 6. Erdebilli, B., Gür, L., 2020. Bulanık Fine-Kinney Yöntemiyle Risk Değerlendirmesi Uygulaması. Journal of Industrial Engineering, 31(1), 75-86.
 • 7. Çakmak, E., 2015. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme Yöntemlerinin Bulanık Mantık Yaklaşımı ile Analizi: Kobi Uygulama Örneği. Yüksek Lisans Tezi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 164.
 • 8. Zoroğlu, C., 2015. Bulanık Uzman Sistem Kullanarak Tıkayıcı Uyku Apnesi Sendromunun Ciddiyet Seviyesinin Tahmini. Doktora Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 65.
 • 9. Ak, M.F., 2017. İş Sağlığı ve Güvenliğinde Sinirsel Bulanık Mantık Yaklaşımı Kullanılarak Risk Değerlendirmesi. Doktora Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 129.
 • 10. Gül, M., Çelik, E., 2018. Fuzzy Rule-Based Fine–Kinney Risk Assessment Approach for Rail Transportation Systems. Human and Ecological Risk Assessment:An International Journal, 24, 1786-1812.
 • 11. Çınar, F., Solmaz, M.S., Çakmak, E., 2021. Evaluation of Ship Manoeuvres in Port by Using Fuzzy Fine Kinney Method. International Journal of Environment and Geoinformatics (IJEGEO), 8(4), 537-548, doi.10.30897/ijegeo.938973.
 • 12. Durmaz, R.C., 2010. İnşaat Sektöründe Bulanık Risk Değerlendirmesi Uygulaması. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya, 131.
 • 13. Arıkan, R., 2014. Stratejik Yönetim için Bulanık Risk Değerlendirme Modelleri ve Karşılaştırmalı Analizi. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 139.
 • 14. Ertaş, H.M., 2016. Yıkım İşlerinde Risk Analizi ve Risk Değerlendirmesi için Yeni Bir Yöntem Önerisi. Doktora Tezi, Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elazığ, 344.
Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi dergisi-Cover
 • ISSN: 2757-9255
 • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
 • Başlangıç: 2009
 • Yayıncı: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ