Turunçgiller İhracatı Yapan Firmaların Yapısal Analizi: Antalya İli Örneği

Öz Bu çalışmanın amacı, Antalya ilindeki turunçgiller ihracatı yapan firmaların genel yapısını, pazarlama sürecini, pazarlama biçimlerini, ihracatını etkileyen faktörleri ve yaşadıkları problemleri ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda Antalya ilinde turunçgiller ihracatı yapmakta olan 15 firma ile anket çalışması yapılmıştır. Çalışma sonuçlarına göre, firmaların büyük bir kısmı ihracatlarını karayolu taşımacılığı ile gerçekleştirmektedir ve en çok Belarus Cumhuriyeti, AB ülkeleri, Ukrayna ve Rusya’ya yapmaktadır. Turunçgiller ihracatının belirlenmesinde etkili olan unsurlar ise müşteri istekleri, rakip ülke fiyatları ve firma maliyetleridir. Ayrıca, firmaların ürün kaybı, kalite ve yüksek maliyet konusunda ciddi sorunlar yaşadıkları ve verilen devlet desteklerini yetersiz buldukları tespit edilmiştir.

Kaynakça

Anonim, (2020a) Food and agriculture organization of the United Nations. http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC, Erişim tarihi 21 Haziran 2020.

Anonim, (2020b) Türkiye istatistik kurumu, https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=92&locale=tr, Erişim tarihi 21 Haziran 2020.

Aslan, H., Zerayak, E., Rad, S. (2020) Modelling of citrus production and export process: Eastern Mediterranean region of Turkey. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi 48: 169-187. doi: https://doi.org/10.17498/kdeniz.801203.

Atlı, H. F., Söyler, O. (2018) Dünyada ve Türkiye’de turunçgil üretiminin ve ihracatının değerlendirilmesi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi 79: 357-366.

Aygören, E. (2020) Turunçgiller ürün raporu 2020. Tepge Yayın No: 324 ISBN: 978-605-7599-51-3.

Ege, İ., Caba, N. (2018) Narenciye ihracatı performansının tarımsal finansman açısından incelenmesi : Erdemli örneği. International Journal of Arts and Social Studies 1(1): 43-31.

Güven, N. (2010) Adana ilinde turunçgillerin pazarlama yapısı ve sorunları. Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi.

Karadeniz, C. F., Özkan, B. (2004) Antalya ilinde turunçgil meyvelerinin dış satımı ve başlıca sorunların incelenmesi. Türkiye VI. Tarım Ekonomisi Kongresi, 16-18 Eylül 2004, Tokat.

Kızıltuğ, T., Fidan, H. (2019) Hatay ilinin portakal üretimi ve dış ticarette işletmelerin pazarlama stratejileri. KSÜ Tarım ve Doğa Dergisi 22(2): 281-293. doi: https://doi.org/10.1801 6/ksutarimdoga.vi.464168.

Koyuncugil, A. S., Özgülbaş, N. (2014) 2013 yılı doğrudan faaliyet destek programı Hatay ili ihracatı araştırma raporu, Hatay, Nisan 2014, 1-42.

Mutlu, (2001) Çukurova bölgesinde turunçgil ihracat sektör yapısı. Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi.

Oral, M., Akpınar, G. (2016) Türkiye’de portakal üreticilerinin üretim ve pazarlama sorunları. XII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, 1: 405-410.

Paksoy, M., Tan, M. G., Bulut, O. D. (2016) Adana ilinde turunçgil ihracatı yapan firmaların pazarlama yapısı ve sorunları. XII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, 2: 1329-1334.

Uysal, O., Palatöz, S. (2017) Dünyada ve Türkiye’de turunçgil üretimi ve dış ticareti. Türkiye Tohumcular Birliği Degisi, 6(22): 4-9.

Uzun, A. (2015) Turunçgil yetiştiriciliği. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü, Erişim tarihi 21 Haziran 2020. https://arastirma.tarimorman.gov.tr/alata/Belgeler/Diger-belgeler/Turun%C3%A7gilYeti%C5%9Ftiricili%C4%9FiAUzun.pdf.

Zenginoğlu, A. (2007) AB sürecinde Türkiye turunçgil ihracatının yapısı, ortaya çıkan sorunlar ve çözüm yolları üzerine bir araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { cutarim910142, journal = {Çukurova Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi}, issn = {2636-7874}, eissn = {2630-6034}, address = {Çukurova Tarım Gıda Bil. Der. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın Ünitesi Balcalı-Sarıçam 01330 Adana}, publisher = {Çukurova Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {36}, pages = {101 - 110}, doi = {}, title = {Turunçgiller İhracatı Yapan Firmaların Yapısal Analizi: Antalya İli Örneği}, key = {cite}, author = {Tat, Ali and Sarıca, Deniz} }
APA Tat, A , Sarıca, D . (2021). Turunçgiller İhracatı Yapan Firmaların Yapısal Analizi: Antalya İli Örneği . Çukurova Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi , 36 (1) , 101-110 .
MLA Tat, A , Sarıca, D . "Turunçgiller İhracatı Yapan Firmaların Yapısal Analizi: Antalya İli Örneği" . Çukurova Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 36 (2021 ): 101-110 <
Chicago Tat, A , Sarıca, D . "Turunçgiller İhracatı Yapan Firmaların Yapısal Analizi: Antalya İli Örneği". Çukurova Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 36 (2021 ): 101-110
RIS TY - JOUR T1 - Turunçgiller İhracatı Yapan Firmaların Yapısal Analizi: Antalya İli Örneği AU - Ali Tat , Deniz Sarıca Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Çukurova Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 101 EP - 110 VL - 36 IS - 1 SN - 2636-7874-2630-6034 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Çukurova Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi Turunçgiller İhracatı Yapan Firmaların Yapısal Analizi: Antalya İli Örneği %A Ali Tat , Deniz Sarıca %T Turunçgiller İhracatı Yapan Firmaların Yapısal Analizi: Antalya İli Örneği %D 2021 %J Çukurova Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi %P 2636-7874-2630-6034 %V 36 %N 1 %R %U
ISNAD Tat, Ali , Sarıca, Deniz . "Turunçgiller İhracatı Yapan Firmaların Yapısal Analizi: Antalya İli Örneği". Çukurova Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 36 / 1 (Haziran 2021): 101-110 .
AMA Tat A , Sarıca D . Turunçgiller İhracatı Yapan Firmaların Yapısal Analizi: Antalya İli Örneği. Çukurova Tarım Gıda Bil. Der.. 2021; 36(1): 101-110.
Vancouver Tat A , Sarıca D . Turunçgiller İhracatı Yapan Firmaların Yapısal Analizi: Antalya İli Örneği. Çukurova Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi. 2021; 36(1): 101-110.
IEEE A. Tat ve D. Sarıca , "Turunçgiller İhracatı Yapan Firmaların Yapısal Analizi: Antalya İli Örneği", Çukurova Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, c. 36, sayı. 1, ss. 101-110, Haz. 2021
  • ISSN: 2636-7874
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Yayıncı: Çukurova Üniversitesi

3.7b 5.3b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Asma Yaprağından Antioksidan Bileşiklerin Mikrodalga Destekli Ekstraksiyonunun Optimizasyonu

Mehmet HAYTA, Elif Meltem İŞÇİMEN

Ricania japonica (Hemiptera: Ricaniidae)’nın Biyolojik Mücadelesinde Kullanılabilecek Potansiyel Doğal Düşmanların Belirlenmesi

Mustafa TÜFEKLİ, Şebnem TİRENG KARUT, Vahdettin AKMEŞE, Reyhan SEKBAN, Emine AYDIN, Şemsi KARADENİZ

Susam Bitkisi (Sesamum indicum)’nin Farklı Dokularında Susam Fillodi Hastalığının Araştırılması

Ömer ERBİL, Nuket ONELGE, Orhan BOZAN

Kilis İli DKKYB'ne Üye İşletmelerde Küçükbaş Hayvancılık Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi

Yadigar POLAT

Türkiye’nin Farklı İllerinde Yetiştirilen “Hayward” (Actinidia deliciosa Planch) Kivi Çeşidinin Serbest Aroma Bileşiklerinin Belirlenmesi

Kemal ŞEN

Adana İlindeki Mısır Üretim Alanlarında Zararlı Mısır Kurtlarının (Lepidoptera: Crambidae, Noctuidae) Yaygınlık Durumunun Belirlenmesi

Serkan PEHLİVAN, Ekrem ATAKAN

Hıyar (Cucumis sativus L.) Bitkilerinde Kadmiyum Toksisitesinin Fotosentetik Aktivite Üzerindeki Etkileri

Ali DOĞRU

Ülkemiz Turnip Mosaic Virus Bamya İzolatının Tüm Genom Analizi

Gözde DEMİR, Savaş KORKMAZ

Mangalda Pişirilmiş Sebzelerin Polisiklik Aromatik Hidrokarbon İçeriği

Emel OZ, Adem SAVAŞ, Elif EKİZ, Fatih ÖZ

Bazı Domates Çeşitlerinin Milas (Muğla) Tarla Koşullarında Tuta absoluta’nın Ergin Öncesi Popülasyon Yoğunluklarına Etkileri

Yaşar Mutlu TÜRKMEN, Cengiz KAZAK