Yüz ve boyundaki doğum lekelerinin yaygın olmayan iki taraflı yerleşimi

Endotelyal proliferasyonu olmayan kan damarlarının yapısal anomalileri "vasküler malformasyonlar" olarak adlandırılır. Bu malformasyonlar doğum anında görülür ve bireyin yaşamı boyunca var olmaya devam eder. Bu doğum lekelerinin çoğu genellikle tek taraflıdır ya da tipik olarak orta hat boyunca ilerleyen bölümsel dağılım gösterir. Doğum lekeleri yaygın kılcal damar malformasyonları olarak kabul edilmesine rağmen, bilateral olarak sunulmaları nadir görülen bir durumdur. Burada, kafa derisindeki saç çizgisinden, her iki yanda kulağın trajusu ve ağız açısı boyunca uzanan, hem yüzü hem boynu içeren doğum lekesinin ender iki taraflı yerleşimi olan bir olgu aktardık.. 

A rare bilateral presentation of port wine stain of the face and neck

Structural anomalies of blood vessels without endothelial proliferation are termed ‘vascular malformations’. These malformations are present at the time of birth and continue their presence throughout the life of the individual. Most of these Port wine stains are unilateral in nature or typically showing segmental distribution that respects the midline. Although Port wine stains are considered to be common capillary malformation, their presentation bilaterally is a rare occurrence. Here we report a case of a rare bilateral presentation of Port wine stain involving both the face and neck, extending from the hairline on the scalp to the angle of the mouth and tragus of the ear on both the sides. 

Kaynakça

1. Neville BW, Damm DD, Allen CM, Bouquot JE. Oral & Maxillofacial Pathology, 2nd Ed. Philadelphia, WB Saunders, 2002.

2. Klapman MH, Yao F. Thickening and nodules in port-wine stains. J Am Acad Dermatol. 2001;44:300-2.

3. Margileth AM, Museles M. Cutaneous hemangiomas in children: diagnosis and conservative management. JAMA. 1965;194:523-26.

4. Mulliken JB, Fishman SJ, Burrows PE. Vascular anomalies. Curr Probl Surg. 2000;37:517-84.

5. Enjolras O, Mulliken JB. Vascular tumours and vascular malformations (new issues). Adv Dermatol. 1997;13:375-423.

6. Enjolras O, Chapot R, Merland JJ. Vascular anomalies and the growth of limbs: a review. J Pediatr Orthop B. 2004;13:349-57.

7. Lanigan SW, Taibjee SM. Recent advances in laser treatment of portwine stains. Br J Dermatol. 2004;151:527-33.

8. Stewart RE, Barber TK, Trontman KC. Pediatric Dentistry. Scientific Foundations and Clinical Practice, St. Louis, Mosby, 1982.

9. Suprabha BS, Baliga M. Total oral rehabilitation in a patient with port wine stains. J Indian Soc Pedod Prev Dent. 2005;99-102.

10. Clodius L. Surgery for the extensive facial port-wine stain? Aesthetic Plast Surg. 1985;9:61-8.

Kaynak Göster

MLA Madi, M , Babu, S , Achalli, S , Bhat, S . "Yüz ve boyundaki doğum lekelerinin yaygın olmayan iki taraflı yerleşimi" . Cukurova Medical Journal 42 (2017 ): 556-559 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/cumj/issue/26525/323986>

59883 35944

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Bir üniversite hastanesinde mavi kod uygulamasının sonuçları

Özlem ÖZMETE

Sahara Altı Afrika Bölgesinde sıtma kontrolü ve durumuna ilişkin global güncelleme

Saurabh Rambiharilal SHRİVASTAVA, Prateek Saurabh SHRİVASTAVA, Jegadeesh RAMASAMY

Yeni piperazin bileşiklerinin sentezi ve antikolinesteraz etkilerinin araştırılması

Yusuf ÖZKAY

Prematüre bebeklerde beslenme intoleransında Bifidobakteriyum laktis ve Hindiba inülinin beslenme intoleransı ve ağırlık artışı üzerine etkilerinin değerlendirilmesi

Çiğdem EL, Mehmet SATAR, Hacer Yapıcıoğlu YILDIZDAŞ, Ferda ÖZLÜ, Hüseyin Selim ASKER

Vertebral arter dolikoektazi ile ilişkili tek taraflı sensorinöral işitme kaybı

Derviş Mansuri YILMAZ, Ömer Neşet KİŞİ, Tahsin ERMAN, Faruk İLDAN

Büyük mesane taşında laparoskopik sistolitotomi ve taşın vaginal yolla ekstraksiyonu

Soner ÖZTÜRK, Yıldırım BAYAZIT, Selim BÜYÜKKURT, Kibar Özcan GELEGEN, Şaban DORAN

Koroner arter bypass cerrahisinde ramiprilin miyokardiyal hasar ve inflamatuvar yanıttaki etkisi üzerinde sitokin gen polimorfizmlerinin rolü

Meral Urhan KÜÇÜK, Kerem KARACA, Seyhan Şahan FIRAT, Özden , VEZİR, Necmiye CANACANKATAN, Barlas Naim AYTAÇOĞLU, Sema ERDEN, Bahar TUNÇTAN, Nehir SUCU

Distal tibia kırıklarında minimal invasiv plak osteosentez sonuçları

Osman ÇİLOĞLU, Fırat SEYFETTİNOĞLU, Hakan ÇİÇEK, Ahmet YILMAZ, Fatma Feride GÖRGÜLÜ, Ümit TUHANİOĞLU, Hasan Ulaş OĞUR

Venöz port kateter implantasyonu uygulanan hastaların retrospektif analizi

Sevgi KESİCİ, Verda TUNA, Selma ÖZKAN, Ercüment CENGİZ, Aygen TÜRKMEN

İleri evre Freiberg hastalığında eklem dışı dorsal kapama kama osteotomisi: klinik sonuçlar

Osman Çiloğlu, Tuğhan Kalkan, Muhsin Dursun, Hakan Çiçek, Fırat Seyfettinoğlu, Ümit Tuhanioğlu