Yeni Fiziksel Aktivite Anketi'nin Türkçe versiyonunun geçerlik ve güvenirliği

Amaç: Fiziksel inaktivite, obezite, kardiyovasküler hastalıklar ve belirli kanser türleri gibi kronik hastalıkların önemli bir belirleyicisidir. Bu nedenle fiziksel aktivitenin değerlendirilmesi her geçen gün daha da önem kazanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Yeni Fiziksel Aktivite Anketi'nin (YFAA) sağlıklı popülasyonda geçerliliğini, güvenilirliğini ve Türkçe versiyonunu incelemektir. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya toplam 192 yetişkin dahil edildi. YFAA’nın çevirisinde standart "ileri-geri çevirisi" prosedürü kullanıldı. YFAA’nın geçerliliği için altın standart olarak Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi-Uzun Form (UFAA-UF) kullanıldı. YFAA güvenilirliği için anket bir hafta arayla 50 katılımcıya yeniden uygulandı. Bulgular: Katılımcıların 122'si (%63,5) kadın, 70'i (%36,5) erkek ve yaş ortalamaları 34,46 ± 9,45 yıldı. UFAA-UF toplam puanı ile YFAA arasında yüksek bir korelasyon vardı (r: 0.747, p

Validity and reliability of Turkish version of the Recent Physical Activity Questionnaire

Purpose: 
Physical inactivity is an important determinant of chronic disease such as obesity, cardiovascular disease and certain types of cancer. Therefore, evaluation of physical activity becomes more important day by day. The purpose of the present study was to investigate the validity, reliability and Turkish version of The Recent Physical Activity Questionnaire (RPAQ) in healthy population. Materials and Methods: A total of 192 adults were included in the study. Standard "forward-backward" procedure used in translation of RPAQ. International Physical Activity Questionnaire-Long Form (IPAQ-LF) was used as the gold standard for the validity of RPAQ. It was re-adminestered on 50 participants one week interval for reliability of RPAQ analysis. Results: 122 (63.5%) were women, 70 (36.5%) were men of participants, and their mean age was 34.469.45 years. There was a high correlation between total score of IPAQ-LF and RPAQ (r: 0.747, p

Kaynakça

Arena R, McNeil A, Sagner M, Hills AP. The current global state of key lifestyle characteristics: Health and economic implications. Prog Cardiovasc Dis 2017;59(5):422-429.

Hu FB, Li TY, Colditz GA, Willett WC, Manson JE. Television watching and other sedentary behaviors in relation to risk of obesity and type 2 diabetes mellitus in women. Jama 2003;289(14):1785-1791.

Warburton DER, Nicol CW, Bredin SSD. Health benefits of physical activity: the evidence. Cmaj 2006;174(6):801-809.

Lee PH, Macfarlane DJ, Lam TH, Stewart SM. Validity of the international physical activity questionnaire short form (IPAQ-SF): A systematic review. Int J Behav Nutr Phys Act 2011;8(1):115.

Kruk J. Physical activity in the prevention of the most frequent chronic diseases: an analysis of the recent evidence. Asian Pac J Cancer Prev 2007;8(3):325.

Westerterp KR. Assessment of physical activity: a critical appraisal. Eur J Appl Physiol 2009;105(6):823-828.

Ainsworth B, Cahalin L, Buman M, Ross R. The current state of physical activity assessment tools. Prog Cardiovasc Dis 2015;57(4):387-395.

van Poppel MNM, Chinapaw MJM, Mokkink LB, van Mechelen W, Terwee CB. Physical activity questionnaires for adults. Sports Med 2010;40(7):565-600.

Saglam M, Arıkan H, Savcı S, Ince DI, Guclu MB, Karabulut E, Tokgozoglu L. International physical activity questionnaire: reliability and validity of the Turkish version. Percept Mot Skills 2010;111(1):278-284.

Karaca A, Ergen E, Koruç Z. Fiziksel Aktivite Değerlendirme Anketi (FADA) güvenirlik ve geçerlik çalışması. Hacettepe J Sport Sci 2000;11(1-2-3-4):17-28

Golubic R, May AM, Borch KB, Overvad K, Charles MA, Tormo Diaz MJ, Amiano P, Palli D, Valanou E, Vigl M, Franks PW, Wareham N, Ekelund U, Brage S. Validity of electronically administered Recent Physical Activity Questionnaire (RPAQ) in ten European countries. PloS one 2014;9(3):e92829.

Besson H, Brage S, Jakes RW, Ekelund U, Wareham NJ. Estimating physical activity energy expenditure, sedentary time, and physical activity intensity by self-report in adults. Am J Clin Nutr 2009;91(1):106-114.

Cella DF, Tross S, Orav EJ, Holland JC, Silberfarb P, Rafla S. Mood states of patients after the diagnosis of cancer. J Psychosoc Oncol 1989;7(1-2):45-54.

Sartorius N, Kuyken W. Translation of health status instruments. Quality of Life Assessment: International Perspectives 1994;3-18.

gosbf.gov Internet. Ankara: Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu; c2019 cited 2019 Nov 27. Available from: gosbf.gov.tr

trf.gov Internet. Ankara: Türkiye Ragbi Federasyonu; c2019 cited 2019 Nov 26. Available from: trf.gov.tr

turkhokey.gov Internet. Ankara: Türkiye Hokey Federasyonu; c2019 cited 2019 Nov 26. Available from: turkhokey.gov.tr

Alpar R. Applied Statistics and Validity – Reliability, Ankara: Detay Publisher; 2020.

Washburn RA, Smith KW, Jette AM, Janney CA. The Physical Activity Scale for the Elderly (PASE): development and evaluation. J Clin Epidemiol 1993;46(2):153-162.

Washburn RA, Zhu W, McAuley E, Frogley M, Figoni SF. The physical activity scale for individuals with physical disabilities: development and evaluation. Arch Phys Med Rehabil 2002;83(2):193-200.

Strath SJ, Kaminsky LA, Ainsworth BE, Ekelund U, Freedson PS, Gary RA, Richardson CR, Smith DT, Swartz AM. Guide to the assessment of physical activity: clinical and research applications: a scientific statement from the American Heart Association. Circ 2013;128(20):2259-2279.

Kaynak Göster

MLA Demircioğlu, A , Dağ, O , Özkal, Ö . "Validity and reliability of Turkish version of the Recent Physical Activity Questionnaire" . Cukurova Medical Journal 46 (2021 ): 742-755 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/cumj/issue/62101/870655>

66454 42313

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Üçüncü basamak bir hastanenin ortopedi ve travmatoloji polikliniklerinde olası ilaç-ilaç etkileşimlerinin değerlendirilmesi

Emine Nur ÖZDAMAR, İhsan ÖZDAMAR

Karitane Ebeveyn Kendine Güven Ölçeği: Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması

Büşra YILMAZ, Ümran OSKAY

Akut lenfoblastik lösemili çocuklarda MMP-2, MMP-9, TIMP-1, TIMP-2 ve VEGF-A genlerinin ekspresyon ve metilasyon seviyelerindeki değişiklikler

Nihal İNANDIKLIOGLU, Osman DEMİRHAN, İbrahim BAYRAM, Atila TANYEL, İ

COVID-19 sperm motilite kaybına sebep olabilir mi?

Gülsemin ÇİÇEK, İbrahim Orkunt AYAZ, Işık ÜNAL, Özen ÖNAL, Tuğba ARICI, Burak YÜCEL, İbrahim POLAT

Koronavirüs salgınına karşı mücadelede araştırma faaliyetlerinin yoğunlaştırılması

Saurabh SHRİVASTAVA, Prateek SHRİVASTAVA

COVID-19 pandemisi erken döneminde Türk tıp öğrencilerinin risk algısı ve korunmaya yönelik davranışları

Süleyman Utku UZUN, Nevzat Atalay ÇELİKYÜREK, Ahmet ERGİN

Hemodiyaliz tedavisi alan hastalarda besin alımı ile malnütrisyon inflamasyon skoru arasındaki ilişki

Hacer ALATAŞ, Hilal YILDIRAN, Ahmet YALÇIN

Tiroid homeostazisi, insülin direnci ve kan parametrelerinin kilo verme üzerine olan etkileri

Mehmet ERYILMAZ, Duygu İlke YILDIRIM

Graves hastalığı olan hastada çoklu terapötik aferez dirençi

Baris KARAGÜN, Gamze AKKUŞ, Bekir Tamer TETİKER

Tıp fakültesi öğrencilerinde 2./4. el parmak uzunluk oranının vücut yağ dağılımı parametreleri ve el kavrama kuvveti ile olan ilişkisi

Gülay AÇAR, Betül DİGİLLİ, Abdulselam SAĞLAM, Aynur ÇİÇEKCİBAŞI