Travmatik kranioservikal bileşke ligamanlarının, beyin sapı oluşumlarının yaralanması ve retroklival hematom: kranioservikal bileşke yaralanmalarında nadir görülen kombinasyon

Servikal spinal yaralanmalar pediatrik grupta sık görülmektedir ve anatomik, fizyolojik değişiklikler nedeniyle genellikle kranioservikal bölge etkilenmektedir. Araç içi trafik kazalarında hızlı hiperekstansiyon/hiperfleksiyon travması ligamentöz hasarların ve retroklival epidural hematomun bilinen nedenlerindendir. Amacımız 3 yaş 8 aylık çocuk hastada araç içi trafik kazasında hiperekstansiyon/hiperfleksiyon ve rotasyon travmasına bağlı oluşan, bir arada nadiren görülen apikal ligaman hasarı, retroklival hematom ve şüpheli beyin sapı laserasyonu bulgularını sunmaktır. Hastanın servikal bölgesi Philadelphia boyunluğu ile immobilize edildi. Glaskow Koma Skalası 8 olan hasta 6 aydır pediatrik yoğun bakım ünitesinde tedavi görmektedir.

Traumatic craniocervical junction ligamentous and brain stem injuries and retroclival hematoma: unusual combination of craniocervical junction injuries

Cervical spine injuries are common in pediatric population and usually seen in craniocervical junction due to the anatomical and physiological differences. Combination of rapid hyperextension/hyperflexion traumas due to high-speed motor vehicle accident are known to be the reason of ligamentous injury and retroclival epidural hematoma. Our aim is to describe a rare combination injury of the the apical ligament, retroclival epidural hematoma and the suspicion of brain stem slits, due to rapid hyperextension/hyperflexion and rotational trauma with high-speed motor vehicle accident in a 3 year 8 month old girl. The cervical spine was immobilized with a Philadelphia collar. She is still under treatment in the pediatric intensive care unit with a Glascow Coma Scale of 8 for six months.

Kaynakça

1. Adams JH, Graham DI. Diffuse brain damages in non-missile head injury. In Recent Advances in Histopathology. (Eds PP Anthony, RNM MacSween): 241-57. Edinburgh, Churchill Livingstone, 1984.

2. Ahn ES, Smith ER. Acute clival and spinal subdural hematoma with spontaneous resolution: clinical and radiographic correlation in support of a proposed pathophysiological mechanism. J Neurosurg. 2005;103:175-9.

3. Cordobés F, Lobato RD, Rivas JJ, Muñoz MJ, Chillón D, Portillo JM et al. Observations on 82 patients with extradural hematoma: comparison of results before and after the advent of computerized tomography. J Neurosurg. 1981;54:179-86.

4. Fisher CG, Sun JC, Dvorak M. Recognition and management of atlanto-occipital dislocation: improving survival from an often fatal condition. Can J Surg. 2001;44:412-20.

5. Kwon TH, Joy H, Park YK, Chung HS. Traumatic retroclival epidural hematoma in a child: case report. Neurol Med Chir. 2008;48:347-50.

6. Marks SM, Paramaraswaren RN, Johnston RA. Transoral evacuation of a clivus extradural haematoma with good recovery: a case report. Br J Neurosurg. 1997;11:245-7.

7. Meoded A, Singhi S, Poretti A, Eran A, Tekes A, Huisman TA. Tectorial membrane injury: frequently overlooked in pediatric traumatic head injury. AJNR Am J Neuroradiol. 2011;32:1806-11.

8. Sun PP, Poffenbarger GJ, Durham S, Zimmerman RA. Spectrum of occipitoatlantoaxial injury in young children. J Neurosurg. 2000;93:28-39.

9. Tubbs RS, Griessenauer CJ, Hankinson T, Rozzelle C, Wellons JC 3rd, Blount JP et al. Retroclival epidural hematomas: a clinical series. Neurosurgery. 2010;67:404-6.

Kaynak Göster

MLA Çifçi, B , Çifçi, G , Gökdemir, M , Duman, E . "Travmatik kranioservikal bileşke ligamanlarının, beyin sapı oluşumlarının yaralanması ve retroklival hematom: kranioservikal bileşke yaralanmalarında nadir görülen kombinasyon" . Cukurova Medical Journal 42 (2017 ): 560-563 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/cumj/issue/26525/323991>

59326 35525

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Büyük mesane taşında laparoskopik sistolitotomi ve taşın vaginal yolla ekstraksiyonu

Soner ÖZTÜRK, Yıldırım BAYAZIT, Selim BÜYÜKKURT, Kibar Özcan GELEGEN, Şaban DORAN

Glukoz 6 fosfat dehidrogenaz eksikliği olan pediatrik hastada anestezi yönetimi

Sedef Gülçin URAL, Meltem Aktay İNAN

Sahara Altı Afrika Bölgesinde sıtma kontrolü ve durumuna ilişkin global güncelleme

Saurabh Rambiharilal SHRİVASTAVA, Prateek Saurabh SHRİVASTAVA, Jegadeesh RAMASAMY

Kemik iliği fibrozis ve anjiogenezisinin hematopoetik kök hücre engraftmanı üzerine etkisi

Nurhilal Büyükkurt, Guner Hayri Özsan, Sermin Özkal, Gülşah Seydaoğlu, İnci Alacacıoğlu, Mehmet Ali Özcan, Fatih Demirkan, Özden Pişkin, Bülent Ündar

İleri evre Freiberg hastalığında eklem dışı dorsal kapama kama osteotomisi: klinik sonuçlar

Osman Çiloğlu, Tuğhan Kalkan, Muhsin Dursun, Hakan Çiçek, Fırat Seyfettinoğlu, Ümit Tuhanioğlu

Distal femur kırıklarında retrograd intramedüller çivi ve perkutan plak osteosentez yöntemlerinin karşılaştırılması

Osman Çiloğlu, Muhsin Dursun, Tuğhan Kalkan, Hakan Çiçek, Fırat Seyfettinoğlu, Hasan Ulaş Oğur

Malat dehidrogenaz/malik enzim: insan folikül sıvısında NADPH üreten diğer bir enzim mi?

Hülya LEVENTERLER, İbrahim Ferhat ÜRÜNSAK, Ümit YAŞAR, Mehmet Turan ÇETİN, Nurten DİKMEN

Arka çapraz bağdan köken alan tenosinovyal dev hücreli tümör

Selçuk YAVUZ, Mert ÇİFTDEMİR, Ebru TAŞTEKİN, Nurettin TAŞTEKİN

Doğum sonrası ev ziyareti eğitim programının yenidoğanlarda anne sütü ile beslenme üzerine etkisi: randomize klinik bir çalışma

Parasto AMİRİ, Marjan VEJDANİ, Akram MALEKKHAHİ, Behnaz ALİZADEH, Maryam GOUDARZİAN, Seyyed Mohammadreza VAZİRİ, Hamid SALEHİNİYA, Maryam MOHSENİ

Sağlık tedbiri alınan çocuk ve ergenlerin ruhsal açıdan değerlendirilmesi

Serhat Nasıroğlu