Tonsil non-Hodgkin lenfomalı hastaların değerlendirilmesinde FDG-PET/BT'nin değeri

Amaç: Bu çalışmanın amacı primer tonsil lenfomalarda FDG-PET/BT'nin evrelemedeki ve yeniden evrelemedeki değerini araştırmaktır. Gereç ve Yöntem: Merkezimizde FDG-PET/BT uygulanmış 29 tonsil lenfomalı hasta değerlendirildi. Yaş ortalaması 44 ± 20 yıl idi. Bu çalışmaya dahil edilen tüm hastalarda histopatolojik olarak tanı konmuştu. Hastalar, primer tümör bulguları evreleme, metabolic karakterizasyon ve yeniden evreleme yapıldı. Bulgular: Yirmidokuz hastanın 12'si kliniğimize evreleme, 17'si yeniden evreleme için yönlendirildi. Evreleme için müracaat eden 12 hastanın 5 tanesine tonsillektomi uygulanmış, geri kalan 7 tanesi ise henüz opere olmamıştı. PET/BT uygulaması öncesi tonsillektomi uygulanan hastaların beşinde de lenf nodu metastazı saptandı. Geri kalan 7 tane hastanın ise 5'inde tonsil ve beraberinde lenf nodu mestastazı saptanırken 2 tanesinde sadece tonsil tutulumu tespit edildi. Tedavi sonrası yeniden evreleme amacıyla FDG-PET/BT uygulanan 17 hastanın 7'sinde PET/BT negatif idi. Geri kalan 10 hastada lokal nüks ve lenfatik metastazlar saptandı. FDG-PET/BT'nin SUV maksimal değerlerinin ortalamaları sırasıyla marjinal zon lenfomalarda 5.5, Burkitt lenfomalarda 9.5 ve mikst sellüler tip lenfomalarda 7.6 olarak bulundu. Sonuç: FDG-PET/BT görüntüleme, primer ekstranodal lenfoma ve malignitelerin teshisinde evreleme ve tedaviye yanıtın değerlendirilmesinde değerli bir araçtır.

The value of FDG-PET/CT in the assessment of patients with non-Hodgkin's lymphoma of tonsil

Purpose: The purpose of this study is to evaluate the value of FDG-PET/CT in staging and re-staging tonsillar lymphoma.Materials and Methods: Twenty-nine patients with tonsillar lymphoma who had been evaluated with FDG-PET/CT in our center. The mean age was 44±20 years.The majority of patients presented with cervical lymphadenopathy. All patients included in this study were diagnosed on the basis of histopathology. Patients were indicated for primary tumor detection, metabolic characterization, staging, restaging and response to treatment.Results: Twelve patients out of 29 were referred to our clinic for staging and 17 were for restaging. Five patients presented primary focus in tonsils and lymph node metastasis. Two patients presented no metastasis and primary focus in tonsils only. The remaining five patients who had tonsillectomy prior to PET/CT presented lymph node metastasis. FDG-PET/CT for restaging was performed on 17 patients with tonsillectomy and / or chemoradiotherapy. Seven patients had negative PET/CT results revealing cure, others had local recurrence and lymphatic metastasis. SUV max values of FDG-PET/CT were found to be 11 and higher where as SUVmax in patients with marginal zone lymphoma, Burkitt's lymphoma and mixed cellular lymphoma were 5.5, 9.5 and 7.6, respectively.Conclusion: FDG-PET/CT imaging is a valuable tool for staging and as a follow-up modality for assessing the therapeutic response of patients suffering from primary extranodal lymphoma and in detecting malignancies.

___

 • 1. Schrepfer T, Haerle SK, Strobel K, Schaefer N, Hälg RA, Huber GF. The value of (18) F-fluorodeoxyglucose positron emission tomography/computed tomography for staging of primary extranodal head and neck lymphomas.Laryngoscope. 2010;120:937-44.
 • 2. Mohammadianpanah M, Omidvai S, Mosalei A, Ahmadloo N. Treatment results of tonsillar lymphoma: a 10-year experience. Ann Hematol. 2005;84:223-226.
 • 3. Wang XY, Wu N, Zhu Z, Zhao YF. Computed tomography features of enlarged tonsils as a first symptom of non-Hodgkin's lymphoma. Chin J Cancer. 2010;29:556-60.
 • 4. King AD, Lei KI, Ahuja AT. MRI of primary non-Hodgkin's lymphoma of the palatine tonsil.Br J Radiol. 2001;74:226-229.
 • 5. Ezzat A, Ibrahim E, El Weshi A, Khafaga YM, AlJurf M, Martin JM et al. Localized non-Hodgkin’s lymphoma of Waldeyer’s ring: clinical features, management, and prognosis of 130 adult patients. Head Neck. 2001;23:547-58.
 • 6. Paes FM, Kalkanis DG, Sideras PA,Serafini AN. FDG PET/CT of extranodal involvement in non-Hodgkin lymphoma and Hodgkin disease. Radiographics. 2010;30:269-91.
 • 7. Ngeow JY, Quek RH, Ng DC, Hee SW, Tao M, Lim LC et al. High SUV uptake on FDGPET/ CT predicts for an aggressive B-cell lymphoma in a prospective study of primary FDG-PET/CT staging in lymphoma. Ann Oncol. 2009;20:1543–7.
 • 8. Kapoor V, Fukui MB, McCook BM. Role of 18FFDG PET/CT in the treatment of head and neck cancers: principles, technique, normal distribution, and initial staging. AJR Am J Roentgenol. 2005;184:579-587.
 • 9. Schaefer NG, Hany TF, Taverna C, Seifert B, Stumpe KD, von Schulthess GK et al. Non-Hodgkin lymphoma and Hodgkin disease: coregistered FDG PET and CT at staging and restaging - do we need contrast-enhanced CT? Radiology. 2004;232:823-9.
 • 10. Byun B, Na I, Cheon G, Kang HJ, Kim KM, Lee SS et al. Clinical significance of 18FFDG uptake by primary sites in patients with diffuse large B cell lymphoma in the head and neck: a pilot study. Ann Nucl Med. 2008;22:645-51.
 • 11. Blodgett TM, Fukui MB, Snyderman CH, Branstetter BF 4th, McCook BM, Townsend DW et al. Combined PET-CT in the head and neck. Physiologic, altered physiologic, and artifactual FDG uptake. Radiographics.2005;25:897-912.
 • 12. Zhang MJ, Jiang JJ, Jiang MS, He W. F-18 FDG PET/CT in primary tonsillar lymphoma. Clin Nucl Med. 2010;35:710-2. 13. Hosokai R, Imai C, Takachi T, Yoshida S, Iwabuchi H, Imamura M et al. Reactive tonsillar enlargement with strong 18F-FDG uptake after chemotherapy for tonsillar diffuse large B-cell lymphoma. J Pediatr Hematol Oncol. 2011;33:e87-8.
 • 14. Zhang MJ, Jiang JJ, Jiang MS, He W. F-18 FDG PET/CT in primary tonsillar lymphoma. Clin Nucl Med. 2010;35:710-2.
 • 15. Juweid ME, Cheson BD. Role of positron emission tomography in lymphoma. J Clin Oncol. 2005;23:4577-80.
 • 16. Schoder H, Noy A, Gonen M, Weng L, Green D, Erdi YE et al. Intensity of 18fluorodeoxyglucose uptake in positron emission tomography distinguishes between indolent and aggressive non-Hodgkin’slymphoma. J Clin Oncol. 2005;23:4643-51.
 • 17. Adams S, Baum RP, Stuckensen T, Bitter K, Hör G. Prospective comparison of 18F-FDG PET with conventional imaging modalities (CT, MRI, US) in lymph node staging of head and neck cancer. Eur J Nucl Med. 1998;25:1255–260.
 • 18. Yang D, Min J, Jeong Y, Ahn JS, Kim YK, Cho SH et al. The combined evaluation of interim contrast-enhanced computerized tomography (CT) and FDG-PET/CT predicts the clinical outcomes and may impact on the therapeutic plans in patients with aggressive non-Hodgkin’s lymphoma. Ann Hematol. 2009;88:425-32.
 • 19. Toma P, Granata C, Rossi A, Garaventa A. Multimodality imaging of Hodgkin disease and non-Hodgkin lymphomas in children. Radiographics. 2007;27:1335-54.
 • 20. Rini JN, Leonidas JC, Tomas MB, Palestro CJ. 18F-FDG PET versus CT for evaluating the spleen during initial staging of lymphoma. J Nucl Med. 2003;44:1072-4.
 • 21. Saito A, Takashima S, Takayama F, Kawakami S, Momose M, Matsushita T. Spontaneous extensive necrosis in non-Hodgkin lymphoma: prevalence and clinical significance. J Comput Assist Tomogr, 2001;25:482-6.
 • 22. Comert M, Ersoy Gunes A, Saydam G. Diffüz büyük b-hücreli lenfoma. Turkiye Klinikleri J Hem Onc-Special Topics. 2012;5:35-42.
Cukurova Medical Journal
 • ISSN: 2602-3032
 • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
 • Başlangıç: 1976
 • Yayıncı: Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
Sayıdaki Diğer Makaleler

Radial kollateral arter perforatör bazlı propellar flep ile dirsek bölgesi rekonstrüksiyonu

İbrahim Tabakan, Cengiz Eser, Eyüphan Gencel, Erol KESİKTAŞ, Osman Metin YAVUZ

Çocukluk çağında nadir görülen idiyopatik hipoparatiroidizm ve bazal gangliyon kalsifikasyonu birlikteliği: Fahr hastalığı

Rıza Taner BARAN, Hüseyin DEMİRBİLEK, Serpil BARAN, Mesut PARLAK, Eda PARLAK

Klinik hemşirelikte eleştirel düşünme: içerik analizi

Kaveh Bahmanpour, Hassan Navipour, Fazlollah Ahmadi, Anoshiravan KAZEMNEJAD

Türk populasyonunda maternal MTHFR geni polimorfizmleri ve Down sendromlu çocuk sahibi olma riski

Nurşen KESER, Ayfer PAZARBAŞI, Lütfiye ÖZPAK

Şizofreni ve bipolar bozukluğu olan hastalarda içselleştirilmiş damgalanma, benlik saygısı ve algılanan sosyal destek

Hülya KÖK, Satı DEMİR

Entübasyon sırasında oluşan dental travmaya yaklaşım: olgu sunumu

Gamze KÜÇÜKOSMAN, Bengü Gülhan AYDIN, Mehmet BEREKET, Tuğba NALE, Hilal AYOĞLU

Kraniyotomilerde endotrakeal ekstübasyona bağlı gelişen hemodinamik yanıtın kontrolünde lidokain-lidokain ve lidokain - esmolol etkinliğinin karşılaştırılması

Evin SÜMER, Ebru BİRİCİK, Yasemin GÜNEŞ, Murat GÜNDÜZ, Murat ILGINEL

Üst servikal vertebra travmalarının cerrahi tedavi sonuçları

Rafet ÖZAY, Ahmet GÜNAYDIN, Şahin HANALİOĞLU, Betül Yaman, Mehmet Erhan Türkoğlu, Cem Atabey

Cerrah için yanıltıcı bir cilt lezyonu: piyoderma gangrenozum

Güllü KORKMAZ SOLMAZ, Harun ÇÖLOĞLU, Murat DURDU, Nilgün ERTAŞ

Hemiartroplasti sonrası asetabular erozyonun değerlendirilmesi

Fırat SEYFETTİNOĞLU, Bilal GÜMÜŞ, Cemal KAZIMOĞLU, Hakan ÇİÇEK, Ümit TUHANİOĞLU, Hasan Ulaş OĞUR