Sürekli yan ağrı şikayeti ile başvuran ailesel Akdeniz ateşi olgusu

Öz -

A case of familial Mediterranean fever presenting with constant side pain

Kaynakça

References

1. Simon A, van der Meer JW, Drenth JP. Familial Mediterranean fever—a not so unusual cause of abdominal pain. Best practice & research Clinical gastroenterology. 2005;19(2):199-213.

2. Cakir M, Ozgenc F, Baran M, Arikan C, Sezak M, Tuncyurek M, et al. A rare cause of refractory ascites in a child: familial Mediterranean fever. Rheumatology international. 2010;30(4):531-4.

3. Alghamdi M. Familial Mediterranean fever, review of the literature. Clinical rheumatology. 2017;36(8):1707-13.

4. Mor A, Gal R, Livneh A. Abdominal and digestive system associations of familial Mediterranean fever. The American journal of gastroenterology. 2003;98(12):2594.

5. Ateş İ, Akca Ö, Bülbül İ, Yilmaz N. Case of familial Mediterranean fever presenting with constant abdominal pain. Reumatologia clinica. 2016;12(5):299.

6. Jarjour RA, Dodaki R. Arthritis patterns in familial Mediterranean fever patients and association with M694V mutation. Molecular biology reports. 2011;38(3):2033-6.

Kaynak Göster

MLA Kaplan, H . "A case of familial Mediterranean fever presenting with constant side pain" . Cukurova Medical Journal 45 (2020 ): 395-396 <
  • ISSN: 2602-3032
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Çukurova Üniversitesi

90.5b 57.6b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Bulbus oculi morfometrik analizi ve klinik önemi

Ayşe Gül UYGUR, Sema ÖZANDAÇ POLAT, Fatma Yasemin ÖKSÜZLER, Mahmut ÖKSÜZLER, Ahmet Hilmi YÜCEL

Lateral epikondilit tedavisinde derin transvers friksiyon masajı ve ekstrakorporeal şok dalga tedavisinin kısa dönem etkilerinin karşılaştırılması

Nihal BÜKER, Raziye ŞAVKIN, Feyza ALTINDAL, Hasan Atacan TONAK

Validity and reliability study of the Turkish version of First Aid in Home Accidents Self-Efficacy Scale

Sebahat ALTUNDAĞ, Türkan TURAN, Meryem ŞAFAK

Endemik bölge olmayan Erzurum’da histopatolojik tanı koyulan kutanöz leishmania hastalarının incelenmesi

Ali KURT, Sevilay ÖZMEN, Onur CEYLAN

Şilöz fistül tedavisinde oktreotidin başlangıç tedavisi olarak etkinliği

Muhammed DAĞKIRAN

Bingöl ilinde yaşayan yaşlı bireylerde kanser insidansı ve sağkalım analizi

Burak METE, Vedat SÖYİLER, Bilal BUZGAN

Histeroskopi IVF-ICSI/ET öncesi mi, sonrası mı yapılmalıdır?

Cenk SOYSAL, İbrahim Ferhat ÜRÜNSAK, M.turan ÇETİN

Multipl sklerozlu hastalarda kombine Pilates ve akuapliyometrik egzersizlerin postural kontrol ve fiziksel fonksiyonlara etkisi

Barış GÜRPINAR, Melda SOYSAL TOMRUK, Bilge KARA, Egemen İDİMAN

Erken ve orta evre yaşa bağlı makula dejenerasyonunun optik koherens tomografi anjografi ile değerlendirilmesi

Emine ÇİLOĞLU

Sağlık sektöründe toplumsal cinsiyet dönüşümündeki stratejileri formüle etmek ve uygulamak için acil gereksinim vardır

Saurabh SHRİVASTAVA, Prateek SHRİVASTAVA