Sağlık sektöründe toplumsal cinsiyet dönüşümündeki stratejileri formüle etmek ve uygulamak için acil gereksinim vardır

-

The urgent need to formulate and implement gender-transformative strategies in the health sector

--

Kaynakça

1. World Health Organization. Delivered by women, led by men: A gender and equity analysis of the global health and social workforce. Geneva: WHO press; 2019. P: 1-18.

2. Shrivastava SR, Shrivastava PS, Ramasamy J. Working together to accomplish gender equality in health: World Health Organization. Ann Trop Med Public Health. 2016;9(4):286-7.

3. O'Dowd A. Health organisations are slow to tackle gender inequality in workforce, report finds. BMJ. 2019;364:l1084.

4. Shrivastava SR, Shrivastava PS, Ramasamy J. Strategies to ensure gender equality in the health sector. Sudan Med Monit. 2015;10(1):35-6.

5. Stoet G, Geary DC. A simplified approach to measuring national gender inequality. PLoS One. 2019;14(1):e0205349.

Kaynak Göster

MLA Shrivastava, S , Shrivastava, P . "The urgent need to formulate and implement gender-transformative strategies in the health sector" . Cukurova Medical Journal 45 (2020 ): 377-378 <
  • ISSN: 2602-3032
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Çukurova Üniversitesi

90.5b 57.6b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Çocukluk çağı başlangıçlı sistemik lupus eritematozus hastalarında avasküler nekrozis sıklığı

Sibel BALCI, Rabia Miray KIŞLA EKİNCİ, Ferhat Can PİŞKİN, Engin MELEK, Bahriye ATMIŞ, Dilek DOĞRUEL, Derya Ufuk ALTINTAŞ, Aysun KARABAY BAYAZIT

Renal transplant alıcılarında düşük doz valgansiklovir profilaksisinin etkinliği ve güvenilirliği

Emel ISİKTAS SAYİLAR, İhsan ERGUN

Hemodiyaliz ve periton diyalizi hastalarında yaşam kalitesi ve ilişkili olduğu faktörler

İpek TÜRK, Kenan ATEŞ, Zeynep BIYIKLI

Henoch Schönlein Purpurası tanılı çocuklarda Kompleman C2 gen polimorfizmleri

Rabia Miray KİSLA EKİNCİ, Sibel BALCİ, Bahriye ATMİS, Aysun KARABAY BAYAZİT, Dilek DOGRUEL, Derya Ufuk ALTİNTAS, Atil BİSGİN

Histeroskopi IVF-ICSI/ET öncesi mi, sonrası mı yapılmalıdır?

Cenk SOYSAL, İbrahim Ferhat ÜRÜNSAK, M.turan ÇETİN

Topikal ve sistemik flurbiprofenin gömülü üçüncü molar cerrahisi sonrası ağrı ve ödem üzerine etkilerinin ve gastrointestinal yan etkilerinin karşılaştırılması

Ahmet Taylan ÇEBİ

Masturbasyon yapan çocuklarda ebeveyn tutumları ve komorbid diğer davranış sorunları

Mine AĞIR, Soner ÇAKMAK, Gülşah SEYDAOĞLU, Asiye ARICI GÜRBÜZ, Ayşe AVCI

Yüksek ortalama platelet hacmi Graves hastalarında hipertiroidizme eşlik etmektedir

Gülay ŞİMSEK BAĞIR, Melek Eda ERTÖRER

İkinci trimesterde seri fetal abdominal çapın ölçümü gebelik haftasına göre düşük doğum ağırlığını ve fetal gelişim geriliğini öngörebilir mi?

Mefkure ERASLAN ŞAHİN, İlknur COL MADENDAG

İzole TB delesyonu saptanan 22q11 delesyon sendromlu bir yenidoğan olgusu

Özden TURAN, Zerrin YILMAZ ÇELİK, Deniz ANUK INCE, Yunus Kasım TERZİ, Ayşe ECEVİT