Parmak kaybı ile sonlanan dermatitis artefakta

-

Dermatitis artefacta with finger loss

-

Kaynakça

1.Chatterjee SS, Mitra S. Dermatitis Artefacta Mimicking Borderline Personality Disorder: Sometimes, Skin Could Be Misleading. Clin Psychopharmacol Neurosci. 2016 Aug 31;14(3):311-3. doi: 10.9758/cpn.2016.14.3.311.2.Kępska A, Majtyka M, Kowman M, Kłoszewska I, Kwiecińska E, Zalewska-Janowska . Dermatitis artefacta as a symptom of schizophrenia?Postepy Dermatol Alergol. 2014 Aug;31(4):277-9. doi: 10.5114/pdia.2014.40921. Epub 2014 Sep 8.3.Rodríguez Pichardo A, García Bravo B. Dermatitis artefacta:a review. Actas Dermosifiliogr 2013;104:854-866.4. Zalewska A. Clinical picture of self-inflicted skin lesions. Dermatol Psychosom 2004; 5: 79-84.

Kaynak Göster

MLA Karaytuğ, M , Demirkol, M , Gürbüz, M . "Dermatitis artefacta with finger loss" . Cukurova Medical Journal 44 (2019 ): 1152-1154 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/cumj/issue/42406/572228>

53668 31596

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Tekrarlayan hemoptizi ile başvuran Takayasu arteritli bir erkek olgu

Muhammet LİMON, Semral GÜLCEMAL, Dilek TEZCAN, Sema YILMAZ

Cinsel istismara uğrayan ergen olguların repertuar grid tekniği ile değerlendirilmesi: kesitsel bir çalışma

Ayla Uzun Çiçek, Emine Çığıl Fettahoğlu, Esin Özatalay, Seda Aybüke Sarı

Şizofreni tanılı hastalarda metabolik sendrom ve D vitamini düzeyleri ilişkisi

Mehmet Emin DEMİRKOL, Lut TAMAM, Soner ÇAKMAK, Caner YEŞİLOĞLU

İnfertil çiftlerde evlilik doyumu ve evlilik doyumunu etkileyen faktörler

Satı Kapısız, Fulya AKGÜL GÖK, Nafiye YILMAZ, Sevgi ÖZCAN, Veli DUYAN

Yüksek riskli gebelerde psikolojik sağlamlık, algılanan stres ve psikososyal sağlık

Yeter Sinem ÜZAR ÖZÇETİN, Mehtap ERKAN

Kriptojenik sirozlu hastalarda okült hepatit B sıklığı

Serkan YALAKİ, Mehmet Suat YALÇIN

Dipiron farelerde anksiyolitik-benzeri etkiler oluşturuyor mu?

Ruhan Deniz TOPUZ, Özgür GÜNDÜZ, Dikmen DÖKMECİ, Çetin Hakan KARADAĞ, Ahmet ULUGÖL

Hibrid periferik sinir kılıfı tümörleri

Emine KILIÇ BAĞIR, Arbil AÇIKALIN, Gülfiliz GÖNLÜŞEN, Suzan ZORLUDEMİR, Mehmet Ali DEVECİ

Tipik Çölyak hastalığı sadece buz dağının görünen kısmı mı?

Oğuz CANAN

Allerjik rinitin tıbbi tedavileri sonrası objektif ve subjektif ses değişikliklerinin karşılaştırılması

Sanem Okşan ERKAN, Birgül TUHANİOĞLU, Talih ÖZDAŞ, Zeynel Abidin ERKAN, Kemal TÜZÜN, Güzin ÖZDEN, Özgül Akın ŞENKAL