Orbita fraktürü sonrası gelişen pnömomediasten

-

Pneumomediastenum following orbita fracture

-

Kaynakça

References:1. C. Andersen, C. l. Andersen ve F. Rasmussen. Pneumomediastinum Associated with Orbital Fracture:Case Report. Scan J Plast Recons. 1988;22:249-250.2. Loretan S, Scolozzi P. Pneumomediastinum secondary to isolated orbital floor fracture. J Craniofac Surg. 2010;22:1502-1503.3. Almog Y, Mayron Y, Weiss J, Lazar M, Eliezer A. Pneumomediastinum following blowout fracture of the medial orbital wall: a case report. Ophthal Plast Reconstr Surg. 1993;9:289-291.4. Habal MB, Beart R, Murray JE. Mediastinal emphysema secondary to fracture of orbital floor. Am J Surg. 1972;123:606-608.5. Naiboğlu B, Yaylacı A, Erden T, Gökçeer T. Extensive subcutaneous emphysema and pneumomediastinum associated with blowout fracture of the medial orbital wall. J Trauma. 2008;64:1366-1369.6. Flood TR. Mediastinal emphysema complicating a zygomatic fracture: a case report and review of the literature. Br J Oral Maxillofac Surg. 1988;26:141-148.7. Hong B, Hunt P. Pneumomediastinum secondary to facial trauma. Am J Emerg Med. 2016;35:192e3-e5.8. Cervellin G, Bellini C, Tarasconi S, Bresciani P, Lippi G. Massive pneumomediastinum following orbital fracture. Am J Emerg Med. 2017;35:1585.e1-e2.

Kaynak Göster

MLA Karakısa, H , Gülen, M , Sönmez, A , Satar, S . "Pneumomediastenum following orbita fracture" . Cukurova Medical Journal 44 (2019 ): 695-697 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/cumj/issue/42404/493926>

53384 31393

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Kronik boyun ağrısında bakış yönü tanıma egzersizlerinin ağrı şiddeti, eklem hareket açıklığı ve izometrik kas enduransına etkisi

Şule ŞİMŞEK, Mehmet DURAY, Filiz ALTUĞ

Hastane içi erişkin kardiyopulmoner resüsitasyon uygulamalarının kılavuzlara uygunluk düzeyi: tek merkez deneyimi

Nail ÇALIŞKAN, Polat DURUKAN, Necmi BAYKAN, Nesıj Doğan KAYMAZ, Ferhan ELMALI, Cemil KAVALCI

Mezuniyet merkezlerinin Türkiye'deki ortopedi cerrahlarinin akademik kariyerine etkisi

Hanifi ÜÇPUNAR, Yalkın ÇAMURCU, Adem ÇÖBDEN, Seçkin ÖZCAN, Hakan SAYGILI, Hakan SOFU

Gastrointestinal sistem cerrahi patolojilerine eşlik eden konjenital anomalilerin değerlendirilmesi

Murat KONAK, Ahmet SERT, Metin GÜNDÜZ, Hanifi SOYLU, Saime SÜNDÜS UYGUN

Acil serviste amilaz testlerinin kullanılması

Halit KARAKISA, Müge GÜLEN, Akkan AVCI, Salim SATAR, Banu KARA

DSÖ lepra tedavi kılavuzu: farmakovijilansa odaklanma

Pugazhenthan THANGARAJU, Sajitha VENKATESAN

Kronik hastalıklar ekseninde diyette yüksek fruktoz ve doymuş yağ asitlerinin kronik düşük derece inflamasyon üzerine etkisi

Mahmut BODUR, Reyhan NERGİZ ÜNAL

Bipolar bozuklukta özkıyım davranışlarının değerlendirilmesi

Kerim UĞUR, Lut TAMAM, Nurgül ÖZPOYRAZ, Mehmet Emin DEMİRKOL

Dahiliye yoğun bakım ünitesinde trombositopeni ve mortalite ve morbidite ilişkisi

Veysel HAKSÖYLER, Ömer KAYA, Tolga KÖŞECİ, Emre KARAKOÇ, İsmail Fikri BAŞLAMIŞLI

Acil servise başvuran baş dönmesi olan hastaların değerlendirilmesi

Mürsel KOÇER, Akkan AVCI, Müge GÜLEN, Begüm Şeyda AVCİ, Salim SATAR, Filiz KOÇ