Malawi’de dünyanın ilk sıtma aşısının tanıtımı: Dünya Sağlık Örgütü

-

Introduction of the world’s first malaria vaccine in Malawi: World Health Organization

-

Kaynakça

1. World Health Organization. Malaria – Key Facts; 2019. Available from: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/malaria

2. Shrivastava SR, Shrivastava PS, Ramasamy J. Aiming for malaria elimination: World Health Organization. Ann Trop Med Public Health. 2017;10(2):315-6.

3. Shrivastava SR, Shrivastava PS, Ramasamy J. Striving forward towards malaria elimination and the necessity to be persistent in our efforts. Healthc Low Resour Settings. 2016;4(1):5755.

4. World Health Organization. Malaria vaccine pilot launched in Malawi; 2019. Available from: https://www.who.int/news-room/detail/23-04-2019-malaria-vaccine-pilot-launched-in-malawi

5. Adepoju P. RTS,S malaria vaccine pilots in three African countries. Lancet. 2019;393(10182):1685.

Kaynak Göster

MLA Shrivastava, S , Shrivastava, P . "Introduction of the world’s first malaria vaccine in Malawi: World Health Organization" . Cukurova Medical Journal 44 (2019 ): 596-597 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/cumj/issue/36346/559783>

50300 29625

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Malawi’de dünyanın ilk sıtma aşısının tanıtımı: Dünya Sağlık Örgütü

Saurabh SHRİVASTAVA, Prateek SHRİVASTAVA

Nadir görülen iki genetik bozukluğun bir arada bulunması: bir çocukta kistik fibroz ve subkortikal kistleri olan megalensefalik lökoensefalopati

Faruk INCECİK, Mustafa YILMAZ, Atıl BİŞGİN

Yutma güçlüğüne neden olan retrofarengeal kitle: servikal kordoma

Sibel YILDIRIM, Emre OCAK, Dilara AKBULUT, Ozan Bağış ÖZGÜRSOY

Temporomandibular bozukluk ve bruksizm: bir olgu sunumu

Doğancan SÖNMEZ, Çiçek HOCAOĞLU

Sigmoid kolonu invaze ederek akut karın içi kanamaya yol açmış over granüloza hücreli tümörü: nadir bir akut karın olgusu

Osman ERDOĞAN, Zafer TEKE, Sevtap SEYFETTİNOĞLU, Mevlüt Harun AĞCA

Nadir bir septorinoplasti komplikasyonu: tek taraflı periorbital subkutanöz amfizem

İbrahim TABAKAN, Ömer KOKAÇYA

Arı sokmasına bağlı fasial paralizi

Erkan YILDIZ, Orhan Kemal KAHVECİ, Şahin ULU, Tülay KOCA

Cüzzamın yeniden alevlenmesine yönelik mücadele stratejileri: Vurgulanması gereken noktalar

Sajitha VENKATESAN, Pugazhenthan THANGARAJU

İnguinal mesane hernisi ile eş zamanlı kontralateral üreteral herniasyon: Nadir bir olgu

Mehmet Erhan AYDIN, Arda YEŞİLOVA, Ertuğrul ŞEFİK, İsmail BASMACI, Serdar ÇELİK, Yasin CEYLAN, Tarık YONGUÇ, Deniz BOLAT, Tansu DEĞİRMENCİ

Sağlık tesislerinde su, sanitasyon ve hijyen hizmetlerine erişimin iyileştirilmesi

Saurabh SHRİVASTAVA, Prateek SHRİVASTAVA