Karpal Tünel Sendromunu Taklit Eden Dev Lipom: Olgu Sunumu

Lipomlar, adipoz doku proliferasyonunun neden olduğu mezenşim kökenli benign tümörlerdir. Elde görülmeleri nispeten nadirdir. Dev lipomlar ağrı, rahatsızlık, güçsüzlük ve komşu yapılara oluşturdukları basıya bağlı çeşitli nöropatik sorunlara neden olabilir. Elde görülen dev lipomlar karpal tünel sendromunu taklit edebilen yer işgal eden lezyonlardır. Ameliyat öncesi tümörün genişliğini ve karpal tünel ile olan ilişkisini bilmek, başarılı cerrahi sonuçlar ile yakından ilişkilidir. Eğer tümör dikkatli bir muayene ve görüntüleme teknikleriyle doğru bir şekilde tanımlanabilirse, karpal tünel gevşetilmesi gibi bazı gerekli olmayan cerrahi müdahalelerden kaçınılmış olur. Burada, karpal tünel sendromunu taklit eden dev lipom sahibi bir hasta sunulmuş ve cerrahi öncesi değerlendirmenin önemi vurgulanmıştır.

Giant Lipoma That Mimic Carpal Tunnel Syndrome: Case Report

Lipomas are bening tumors of mesenchymatic origin, caused by adipocyte proliferation. Those arising in the hand are relatively rare. Giant lipomas may cause pain, discomfort, weakness and neuropathies by pressure on adjacent structures. Giant lipomas of the hand are space-occupying lesions that may mimic carpal tunnel syndrome. To know preoperatively that the extent of the tumor and its relation to carpal tunnel is closely associated with good surgical results. If the tumor is well-defined with the aid of a careful examination and imaging techniques, some unnecessary surgical interventions, such as carpal tunnel release may be avoided. Herein, a patient with giant lipoma that mimic carpal tunnel syndrome was reported and the importance of preoperative evaluation was emphasized

Kaynakça

Deshmukh N, Kelly CP. Giant lipoma of the hand: a case report. Hand Surgery. 1999;4:87-90.

Pagonis T, Givissis P, Christodoulou A. Complications arising from a misdiagnosed giant lipoma of the hand and palm: a case report. Journal of Medical Case Reports. 2011;5:552.

Brand MG, Gelberman RH. Lipoma of the flexor digitorum superficialis causing triggering at the carpal canal and median nerve compression. J Hand Surg. 1988;13A:342–4.

Phalen GS, Kendrick JI, Rodriguez JM. Lipomas of the upper extremity. A series of fifteen tumors in the hand and wrist and six tumors causing nerve compression. Am J Surg. 1971;121:298–306.

Babins DM, Lubahn JD. Palmar lipomas associated with compression of the median nerve. J Bone Joint Surg Am 1994;76:1360–2.

Nakamichi K, Tachibana S. Unilateral carpal tunnel syndrome and space-occupying lesions. J Hand Surg Br 1993;18:748–9.

Vekris MD, Lykissas MG, Beris AE. Median nerve compression secondary to lipoma arising from flexor tenosynovium: a case report. Hand Surgery. 2007;12:83-6.

Kaynak Göster

MLA Zümrüt, M . "Giant Lipoma That Mimic Carpal Tunnel Syndrome: Case Report" . Cukurova Medical Journal 40 (2015 ): 143-146 <
  • ISSN: 2602-3032
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Çukurova Üniversitesi

79.9b 49.5b