Karaciğer subkapsüler kist hidatik

Kist hidatik hastalığı Türkiye'de önemli bir sağlık sorunudur. Bu hastalık daha çok karaciğerde yerleşim gösterse de vücudun tüm dokularında görülebilir. Nadir görülen komplikasyonlarından biri karaciğer subkapsüler perforasyondur. Bu makalede subkapsüler perforasyonu olan 53 yaşındaki olgu sunulmuştur. .

Subcapsular hydatid cyst of the liver

Hydatid cyst disease is an important health problem in Turkey. The disease localized in liver in most of the cases, but also be exits everywhere in the body. One of the rare complications of liver's hydatid cyst is subcapsular perforation. We present a 53 year male patient with subcapsular perforation of liver hydatid cyst .

Kaynakça

1. Yorgancı K, Sayek I. Surgical treatment of hydatid cysts of the liver in the area of percutaneous treatment. Am J Surg. 2002;184:63-9.

2. Bektaş A, Örmeci N. Kist hidatik komplikasyonları ve peritoneal kist hidatik. T KIin Cerrahi. 1998;3:199-201.

3. Akcan A, Akyildiz H, Artis T, Ozturk A, Deneme MA, Ok E et al. Peritoneal perforation of liver hydatid cysts: clinical presentation, predisposing factors, and surgical outcome. World J Surg. 2007;31:1284-91.

4. Gunay K, Taviloglu K, Berber E, Ertekin C. Traumatic rupture of hydatid cysts: a 12-year experience from an endemic region. J Trauma. 1999;46:164-7.

5. Sözüer EM, Ok E, Arslan M. The perforation problem in hydatid disease. Am J Trop Med Hyg. 2002;66:575-7.

6. Albayrak D, Sezer YA, İbiş CA, Yağcı MA, Hatipoğlu AR, Çoşkun İ. Karaciğer Kist Hidatik Olgularımız; Trakya Univ Tip Fak Derg. 2008;25:95-9.

7. Şahin A, Çilekar M, Karakaş BR. İntraabdominal kist hidatiğin komplikasyonları. Turkiye Klinikleri J Surg Med Sci. 2006;2:17-27.

Kaynak Göster

MLA Kuş, M , Arer, İ , Akkapulu, N , Yabanoğlu, H . "Karaciğer subkapsüler kist hidatik" . Cukurova Medical Journal 42 (2017 ): 564-566 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/cumj/issue/26525/323994>

57773 34552

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Yüz ve boyundaki doğum lekelerinin yaygın olmayan iki taraflı yerleşimi

Medhini MADİ, Subhas G BABU, Sonika ACHALLİ, Supriya BHAT

Malat dehidrogenaz/malik enzim: insan folikül sıvısında NADPH üreten diğer bir enzim mi?

Hülya LEVENTERLER, İbrahim Ferhat ÜRÜNSAK, Ümit YAŞAR, Mehmet Turan ÇETİN, Nurten DİKMEN

Toplum kökenli pnömonili çocuklarda hastalık aktivitesinin değerlendirilmesinde yeni bir biyobelirteç olarak C-reaktif protein (CRP)/ortalama trombosit hacmi (OTH) oranı

Eda ÇELİK GÜZEL, Çiğdem FİDAN, Savaş GÜZEL, Cem PAKETÇİ

Koroner arter bypass cerrahisinde ramiprilin miyokardiyal hasar ve inflamatuvar yanıttaki etkisi üzerinde sitokin gen polimorfizmlerinin rolü

Meral Urhan KÜÇÜK, Kerem KARACA, Seyhan Şahan FIRAT, Özden , VEZİR, Necmiye CANACANKATAN, Barlas Naim AYTAÇOĞLU, Sema ERDEN, Bahar TUNÇTAN, Nehir SUCU

Travmatik kranioservikal bileşke ligamanlarının, beyin sapı oluşumlarının yaralanması ve retroklival hematom: kranioservikal bileşke yaralanmalarında nadir görülen kombinasyon

Bilal Egemen ÇİFÇİ, Gökçen Çoban ÇİFÇİ, Mahmut GÖKDEMİR, Enes DUMAN

Büyük mesane taşında laparoskopik sistolitotomi ve taşın vaginal yolla ekstraksiyonu

Soner ÖZTÜRK, Yıldırım BAYAZIT, Selim BÜYÜKKURT, Kibar Özcan GELEGEN, Şaban DORAN

Kemik iliği fibrozis ve anjiogenezisinin hematopoetik kök hücre engraftmanı üzerine etkisi

Nurhilal Büyükkurt, Guner Hayri Özsan, Sermin Özkal, Gülşah Seydaoğlu, İnci Alacacıoğlu, Mehmet Ali Özcan, Fatih Demirkan, Özden Pişkin, Bülent Ündar

Psikiyatri polikliniğine başvuran hastalarda geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının özellikleri ve yaygınlığı

Ufuk BAL, Cengiz CENGİSİZ, Ertan YILMAZ, Mahmut Onur KARAYTUĞ, Lut TAMAM

Jinekolojik operasyon sonrası non-oklüziv mezenterik iskemi

Yakup YALÇIN, İsmail ZİHNİ, Çaglar ÖZÇELİK, Burak TATAR, Ebru ERDEMOĞLU, Evrim ERDEMOĞLU

Prematüre bebeklerde beslenme intoleransında Bifidobakteriyum laktis ve Hindiba inülinin beslenme intoleransı ve ağırlık artışı üzerine etkilerinin değerlendirilmesi

Çiğdem EL, Mehmet SATAR, Hacer Yapıcıoğlu YILDIZDAŞ, Ferda ÖZLÜ, Hüseyin Selim ASKER