Jinekolojik operasyon sonrası non-oklüziv mezenterik iskemi

Non-oklüziv mezenterik iskemi, akut mezenter iskeminin bir tipidir ve tanısı, tedavisi sağkalım açısından önemlidir. Non-oklüziv mezenterik iskeminin altta yatan nedenleri arasında diyaliz, digital kullanımı, alfa-adrenerjik agonist, hipotansiyon gibi medikal nedenler vardır. Ağır cerrahi operasyonlardan sonra da (özellikle kardiyak cerrahi) görülebilir. Jinekolojik cerrahilerden sonra gelişen non-oklüziv mezenter iskemiye literatürde hiç rastlanılmamıştır. Bu olguda jinekolojik bir operasyondan sonra gelişen non-oklüziv mezenter iskemi tablosu aktarılmıştır. 

Non-occlusive mesenteric ischemia after gynecological surgery

Non-occlusive mesenteric ischemia is a type of acute mesenteric ischemia diagnosis and treatment are important for survival. There are medical reasons such as hypotension, dialysis, digital use, alpha-adrenergic agonists in the underlying causes of non-occlusive mesenteric ischemia. It can also be seen after heavy surgery (especially cardiac surgery). There is no such information about occurrence of non-mesenteric ischemia after gynecological surgery. We aimed to present a case, developing non-occlusive mesenteric ischemia after a gynecological operation.

Kaynakça

1. Hoff E, Prayson RA. Incidental Granulomatous Inflammation of the Uterus. South Med J. 2002;95:884-8.

2. Trompeter M, Brazda T, Remy CT, Vestring T, Reimer P. Nonocclusive mesenteric ischemia: etiology, diagnosis, and interventional therapy. Eur Radiol. 2002;12:1179-87.

3. Grendell JH, Ockner RK. Vascular diseases of the bowel. In: Gastrointestinal Disease, 3rd ed. (Eds MH Sleisenger, JS Fordtran): Philadelphia, WB Saunders Company. 1983;1543-68.

4. Chaudhuri N, James J, Sheikh A, Grayson AD, Fabri BM. Intestinal ischaemia following cardiac surgery: a multivariate risk model. Eur J Cardiothorac Surg. 2006;29:971-7.

5. Smerud MJ, Johnson CD, Stephens DH. Diagnosis of bowel infarction: a comparison of plain films and CT scans in 23 cases. AJR Am J Roentgenol. 1990;154:99-103.

6. Dilege Ş. Mezenter damar hastalıkları. In: Genel Cerrahi, 1st ed. (Eds. G Kalaycı):883. İstanbul, Nobel Tıp Kitapevleri; 2002.

7. Lobo-Martinez E, Merono CE, Sacco O, Martinez ME. Embolectomy in mesenteric ischemia. Rev Esp Enferm Dig. 1993; 83:351-4.

8. Nilsson J, Hansson E, Andersson B. Intestinal ischemia after cardiac surgery: analysis of a large registry. J Cardiothorac Surg. 2013;8:156.

9. Byard RW. Acute mesenteric ischaemia and unexpected death. J Forensic Leg Med. 2012;19:185-90.

Kaynak Göster

MLA Yalçın, Y , Zihni, İ , Özçelik, Ç , Tatar, B , Erdemoğlu, E , Erdemoğlu, E . "Jinekolojik operasyon sonrası non-oklüziv mezenterik iskemi" . Cukurova Medical Journal 42 (2017 ): 584-586 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/cumj/issue/26525/324566>

57772 34551

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Yüz ve boyundaki doğum lekelerinin yaygın olmayan iki taraflı yerleşimi

Medhini MADİ, Subhas G BABU, Sonika ACHALLİ, Supriya BHAT

Doğum sonrası ev ziyareti eğitim programının yenidoğanlarda anne sütü ile beslenme üzerine etkisi: randomize klinik bir çalışma

Parasto AMİRİ, Marjan VEJDANİ, Akram MALEKKHAHİ, Behnaz ALİZADEH, Maryam GOUDARZİAN, Seyyed Mohammadreza VAZİRİ, Hamid SALEHİNİYA, Maryam MOHSENİ

Vertebral arter dolikoektazi ile ilişkili tek taraflı sensorinöral işitme kaybı

Derviş Mansuri YILMAZ, Ömer Neşet KİŞİ, Tahsin ERMAN, Faruk İLDAN

Çocukluk çağı beyin abseleri: tek merkez deneyimi

Yurdal Gezercan, Gökhan Çavuş, Ali İhsan Ökten, Gökhan Kuran, Emre Bilgin, Vedat Açık, Burak Olmaz

Glukoz 6 fosfat dehidrogenaz eksikliği olan pediatrik hastada anestezi yönetimi

Sedef Gülçin URAL, Meltem Aktay İNAN

Distal femur kırıklarında retrograd intramedüller çivi ve perkutan plak osteosentez yöntemlerinin karşılaştırılması

Osman Çiloğlu, Muhsin Dursun, Tuğhan Kalkan, Hakan Çiçek, Fırat Seyfettinoğlu, Hasan Ulaş Oğur

Kemik iliği fibrozis ve anjiogenezisinin hematopoetik kök hücre engraftmanı üzerine etkisi

Nurhilal Büyükkurt, Guner Hayri Özsan, Sermin Özkal, Gülşah Seydaoğlu, İnci Alacacıoğlu, Mehmet Ali Özcan, Fatih Demirkan, Özden Pişkin, Bülent Ündar

Multipl miyelom’da CD4+ regülatör T hücrelerin rolü

Deniz EKİNCİ, Aysun ÖZKAN

Malat dehidrogenaz/malik enzim: insan folikül sıvısında NADPH üreten diğer bir enzim mi?

Hülya LEVENTERLER, İbrahim Ferhat ÜRÜNSAK, Ümit YAŞAR, Mehmet Turan ÇETİN, Nurten DİKMEN

Arteryel switch operasyonları sonrası gecikmiş sternal kapanma: tek merkez deneyimi

Uğur GÖÇEN