İnguinal mesane hernisi ile eş zamanlı kontralateral üreteral herniasyon: Nadir bir olgu

Öz İnguinal mesane herniasyonu nadir olmakla birlikte tüm inguinal hernili olguların %1-4’ünde görülmektedir. Üreterin inguinal herniasyonu ise daha nadir bir durumdur ve literatürde 2009 yılına kadar yaklaşık 140 olgu bildirilmiştir. Bu yazıda solda daha belirgin olmak üzere her iki skrotal bölgesinde şişlik nedenli kliniğimize başvuran hastaya konan mesane ve üreter herniasyonu olgusu sunulmuş olup literatür eşliğinde tartışılmaktadır.

Simultaneous contralateral ureteral herniation with inguinal bladder hernia: a rare case

Kaynakça

Koontz AR. Sliding hernia of diverticulum of bladder. AMA Arch Surg 1955;70:436-8.

Lu A, Burstein J. Paraperitoneal inguinal hernia of ureter. J Radiol Case Rep 2012;6:22-6.

Bisharat M, O'Donnell ME, Thompson T, MacKenzie N, Kirkpatrick D, Spence RA, et al. Complications of inguinoscrotal bladder hernias: a case series. Hernia 2009;13:81-4.

Westera J, Meyer J, Reynolds J, Lambrianides A. Massive inguinoscrotal bladder hernia. J Surg Case Rep 2012;2012:5.

Gürses B, Çebi DO, Özpeynirci Y, Ögüt G. An unusualcause of hydronephrosis: ureteroinguinalherniation/Hidronefrozun nadir bir nedeni: Üreteroinguinalherniasyon. TurkishJournal of Urology 2009;35:61-3

Schlussel RN, Retik AB. Ectopic ureter, ureterocele, and other anomalies of the ureter. In Campbell'sUrology 8th ed. (Eds Walsh PC, Wein AJ, Vaughan ED): 2047-8. Oxford, WB Saunders, 2002.

Oruç MT, Akbulut Z, Ozozan O, Coşkun F. Urological findings in inguinal hernias: a case report and review of the literature. Hernia 2004;8:76-9.

Ray B, Darwish ME, Baker RJ, Clark SS. Massive inguinoscrotal bladder herniation. J Urol 1977;118:330-1.

Kraft KH, Sweeney S, Fink AS, Ritenour CW, Issa MM. Inguinoscrotal bladder hernias: report of a series and review of the literature. Can Urol Assoc J 2008;2:619-23.

Andaç N, Baltacioğlu F, Tüney D, Cimşit NC, Ekinci G, Biren T. Inguinoscrotal bladder herniation: is CT a useful tool in diagnosis? Clin Imaging 2002;26:347-8.

Won AC, Testa G. Chronic obstructive uropathy du eto uretero-inguinal hernia: A case report. Int J Surg Case Rep 2012;3:379-81.

Kaynak Göster

MLA Aydın, M , Yeşilova, A , Şefik, E , Basmacı, İ , Çelik, S , Ceylan, Y , Yonguç, T , Bolat, D , Değirmenci, T . "İnguinal mesane hernisi ile eş zamanlı kontralateral üreteral herniasyon: Nadir bir olgu" . Cukurova Medical Journal 44 (2019 ): 601-603 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/cumj/issue/36346/560391>