Gebelikte Zika virus enfeksiyonları: salgınlar ve olgu yönetimi

Zika virus başlıca Aedes cinsi sivrisinekler ile bulaşan ve Flaviviridae ailesinde yer alan bir RNA virüsüdür. Yap adasında (Mikronezya) 2007 yılında ortaya çıkan ilk major Zika virus salgınına kadar çok az sayıda enfeksiyon olgusu bildirilmiştir. Zika virus ile enfekte kişilerin %80'ninde hastalık asemptomatiktir. Semptomatik enfeksiyon ise genellikle hafiftir ve akut başlangıçlı ateş, makülopapüler döküntü, artralji veya nonpürülan konjunktivit ile karakterizedir. Gebelikte geçirilen enfeksiyonlar ile olası ilişkili mikrosefali olguları ve salgın dönemlerinde Guillain-Barre sendromu görülme sıklığındaki bölgesel artışlar nedeniyle Zika virus son zamanlarda geniş bir ilgi görmüştür. Zika virus ile bu hastalık ve anomaliler arasındaki ilişki henüz açık bir şekilde bilinmiyor olsa da, gebeliği sırasında potansiyel olarak Zika virus ile enfekte olan bir annenin bebeğinde mikrosefali veya intrakraniyal kalsifikasyonlar varsa, bebeğin Zika virus enfeksiyonu yönünden değerlendirilmesi önerilmektedir. Bu virüsün neden olduğu salgınlar ile ilgili her geçen gün yeni raporlar yayımlanmakta iken, henüz Türkiye'den bildirilmiş bir vaka bulunmamaktadır. Ancak, virüsün yayılımından sorumlu sivrisineklerin (Aedes cinsi) Türkiye'de de bulunması ve farklı ülkelerde seyahatle ilişkili olgu bildirimlerinin son yıllarda artması nedenleriyle, bu virüs ile karşılaşma olasılığımızın bulunduğunu söyleyebiliriz. Bu derleme güncel bilgiler ışığında başta konjenital enfeksiyonlar olmak üzere Zika virus enfeksiyonlarının seyrini ayrıntılı olarak ele almayı ve vaka yönetimi ve koruyucu önlemlerle ilgili güncel bilgileri sunmayı amaçlamaktadır.

Zika virus infections in pregnancy: epidemics and case management

Zika virus is an RNA virus belonging to the Flaviviridae family, and is primarily transmitted by Aedes mosquitoes. Only a small number of cases had been described until 2007 when the first major Zika virus outbreak occurred on Yap Island, Micronesia. Approximately 80% of people infected with Zika virus do not exhibit any symptoms. Symptomatic infections are generally moderate and characterized by acute onset of fever, maculopapular rash, arthralgia, or conjunctivitis. The virus has recently attracted a broad interest due to the emerging cases of microcephaly that are possibly associated with mothers infected by the Zika virus during pregnancy, and the regional increases in the incidence of Guillain-Barre syndrome during the epidemic periods. Although the relationship between Zika virus infection and these abnormalities is not obviously understood yet, Zika virus testing is recommended for infants with microcephaly or intracranial calcifications whose mothers were potentially infected with the Zika virus during pregnancy. Every day, new reports are being published about the outbreaks associated with this virus; nevertheless, no new cases of this virus have been reported in Turkey. Despite this, we cannot currently exclude the possibility of the encounter with the virus because of the presence of Aedes mosquitoes, which are responsible for the spread of the virus, are prevalent in Turkey, and an increasing number of travel-related cases are being reported from different countries. In the light of the current knowledge on this virus, this review aims to discuss the course of Zika virus infections in detail, especially congenital infection, and presenting current information about the case management and preventive measures.

Kaynak Göster

MLA Şahiner, F , Sığ, A , Savaşçı, Ü , Tekin, K . "Zika virus infections in pregnancy: epidemics and case management" . Cukurova Medical Journal 41 (2016 ): 143-151 <
  • ISSN: 2602-3032
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Çukurova Üniversitesi

90.9b 57.8b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Kronik subdural hematomu olan ileri yaş hastalarda uyanık burr hole drenajın değerlendirilmesi: 3 yıllık bir retrospektif analiz

Serdal Albayrak, İbrahim Atçı, Necati Üçler, Hakan Yılmaz, Metin Kaplan

Visseral leishmaniazisin nadir bir hematolojik komplikasyonu: hemofagositik sendrom

Soner SOLMAZ, Can BOĞA, İlknur KOZANOĞLU, Süheyl ASMA, Tuba TURUNÇ, Yusuf DEMİROĞLU

Dens invaginatus ve geminasyonun bir arada bulunması: bir olgu sunumu

Sonika ACHALLİ, Medhini KATPADY, Shishir SHETTY, Subhas BABU

Total uterus prolapsusu olan yaşlı kadın hastada komplikasyonsuz struma ovarii

Mustafa ULUBAY, Fahri FIRATLIGİL, Uğur KESKİN, Ulaş FİDAN, Mustafa ÖZTÜRK, Ali ÇİÇEK, Müfit YENEN

İnguinal kanala mesane herniasyonu: İnguinal herninin önemli bir ayırıcı tanısı.

Süleyman Solak, Yahya Acar, Emin Uysal

Gebe bir kadında multiple sclerosis atağı yönetimi

İşıl GÜZEL, Mehmet ÇINAR, Rıfat AKSOY, Ali GÜZEL

Kronik hastalığı olan hastaların sigara ve Maraş otu kullanımı konusunda bilgi tutum ve davranışları

Hamit Keten, Mustafa Çelik, Özgür Ersoy, Hüseyin Üçer, Oğuz Işık

Bilateral laparoskopik adrenalektomi yapılan çocukta anestezik yaklaşım

Mediha TÜRKTAN, Murat ALKAN, Dilek ÖZCENGİZ

Nöroborelyoz ve otoimmünite, Guillain Barre Sendromu: iki olgu sunumu

Şule TÜRKOĞLU, Elif BOLAÇ, Serpil YILDIZ, Abdulkadir KÜÇÜKBAYRAK, Fatma SIRMATEL, Nebil YILDIZ

Stabilize-ag iyon çözeltisinin uyardığı hasara karşı parental ve epirubicin dirençli küçük hücreli dışı akciğer kanseri hücrelerinin hücresel yanıtların karşılaştırılması

Ayşe Erdoğan, Ödül Özkan, Nadir Kiraz, Aysun Özkan