DSÖ lepra tedavi kılavuzu: farmakovijilansa odaklanma

-

WHO treatment guidelines against leprosy: a focus on pharmacovigilance.

A focus on Pharmacovigilance

Kaynakça

1. Guidelines for the Diagnosis, Treatment and Prevention of Leprosy. http://nlep.nic.in/pdf/WHO%20Guidelines%20for%20leprosy.pdf Retrieved on 10/01/2019.

2. Pharmacovigilance. https: //www.who.int/medicines/areas/quality_safety/safety_efficacy/pharmvigi/en/. Accessed on 11/01/2019.

3. Thangaraju P, Venkatesan S, Tamilselvan T, Sivashanmugam E, Showkath Ali M K. Evaluation of awareness about pharmacovigilance and adverse drug reaction monitoring among medical professionals attending Central Leprosy Institute. Mustansiriya Med J 2018;17:63-8

Kaynak Göster

MLA Thangaraju, P , Venkatesan, S . "WHO treatment guidelines against leprosy: a focus on pharmacovigilance." . Cukurova Medical Journal 44 (2019 ): 701-702 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/cumj/issue/42404/511810>

51938 30382

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Oral kontraseptif kullanan kadınlarda inflamatuvar belirteçlerinin ve adezyon moleküllerinin değişimi

Mehmet ÖZSÜRMELİ, Ercan BAŞTU, Cihan COMBA, Mete SUCU, Erol ARSLAN, Selahattin MISIRLIOĞLU, Faruk ÇELİK, Şakir Ümit ZEYBEK, Ahmet BÜYÜKÖREN

Çocukluk çağı kabızlığında tetkik ne zaman yapılmalıdır?

Oğuz CANAN

Mide kanser cerrahisi sonrası dren sıvısındaki yüksek amilaz değerinin etkisi: Bu bir komplikasyon mu yoksa sadece şüpheli biyokimyasal bir ölçüm mü?

Mustafa HASBAHÇECİ, Merve Büşra CENGİZ, Adem AKÇAKAYA, Fatma Ümit MALYA, Enver KUNDUZ, Hüseyin Kazım BEKTAŞOĞLU

Türkiye’deki bir eğitim araştırma hastanesinin yatan hasta birimindeki çocukların psikomotor gelişim tarama sonuçları

Meryem Özlem KÜTÜK, Cem GÖKÇEN, Gülen GÜLER AKSU, Fatih AKIN, Ayşenur KARDAŞ, Ayşe Sevde SARP, Ali Evren TUFAN

Üniversite öğrencilerinin ilişkilerle ilgili bilişsel çarpıtmaları ve öfke ifade tarzları

Arzu YÜKSEL, Emel BAHADIR YILMAZ

Kronik hastalıklar ekseninde diyette yüksek fruktoz ve doymuş yağ asitlerinin kronik düşük derece inflamasyon üzerine etkisi

Mahmut BODUR, Reyhan NERGİZ ÜNAL

Karaciğer transplantasyonu adaylarının ve yakınlarının beklentileri ve yaşadıkları güçlükler

Tuğba ALTUNTAŞ YILDIZ, Sevil GÜLER DEMİR

Genel anestezi altında dental tedavi yapılan olguların değerlendirilmesi

Hatice AKPINAR

Evre 3-4 vajinal cuff prolapsusu tedavisinde konvansiyonel enstrümanlar kullanılarak sakrospinöz ligament fiksasyon sonuçları

Hanifi ŞAHİN, İbrahim YALÇIN, Eda Adeviye ŞAHİN, Mustafa Erkan SARI, Ali AYHAN

Ebelik öğrencilerinin sosyal zeka düzeyleri ile meslek algıları arasındaki ilişki

Emine AKÇA, Şule GÖKYILDIZ SÜRÜCÜ, Meltem AKBAŞ, Ayşe ŞENOĞLU