Cüzzamın yeniden alevlenmesine yönelik mücadele stratejileri: Vurgulanması gereken noktalar

Öz COMMENT TO A WORLD REPORT PUBLISHED

Strategies to combat on the resurgence of leprosy: Points to be emphasized

Keywords:

LCDC, SPARSH,

Kaynakça

Sophie cousins.Experts fear a resurgence of leprosy in India. World Report.2018; 392 (10148): 624-5

Thangaraju P, Venkatesan S, Showkath Ali M K. Final leprosy push: Out of society. Indian J Community Med 2018;43:58-9

Weekly Epidemiological Record No. 35. 2017 Sep 1;92:501–20.

The Personal Laws (Amendment) Bill, 2018- leprosy http://www. iasparliament.com/current-affairs/ gs-ii/personal-laws-amendment-bill-2018-leprosy. Retrieved on 11/09/2018

Kaynak Göster

MLA Venkatesan, S , Thangaraju, P . "Strategies to combat on the resurgence of leprosy: Points to be emphasized" . Cukurova Medical Journal 44 (2019 ): 592-593 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/cumj/issue/36346/556248>

52055 30449

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Yutma güçlüğüne neden olan retrofarengeal kitle: servikal kordoma

Sibel YILDIRIM, Emre OCAK, Dilara AKBULUT, Ozan Bağış ÖZGÜRSOY

Nadir bir septorinoplasti komplikasyonu: tek taraflı periorbital subkutanöz amfizem

İbrahim TABAKAN, Ömer KOKAÇYA

Arı sokmasına bağlı fasial paralizi

Erkan YILDIZ, Orhan Kemal KAHVECİ, Şahin ULU, Tülay KOCA

Nadir görülen iki genetik bozukluğun bir arada bulunması: bir çocukta kistik fibroz ve subkortikal kistleri olan megalensefalik lökoensefalopati

Faruk INCECİK, Mustafa YILMAZ, Atıl BİŞGİN

Migren tedavisinde antidepresan ilaçların rolü

Fatih BERKTAŞ, Emine EKEMEN, Olcay KIROĞLU, Fazilet AKSU

Sigmoid kolonu invaze ederek akut karın içi kanamaya yol açmış over granüloza hücreli tümörü: nadir bir akut karın olgusu

Osman ERDOĞAN, Zafer TEKE, Sevtap SEYFETTİNOĞLU, Mevlüt Harun AĞCA

Cüzzamın yeniden alevlenmesine yönelik mücadele stratejileri: Vurgulanması gereken noktalar

Sajitha VENKATESAN, Pugazhenthan THANGARAJU

Adenoviral konjonktivit ile başvuran çocuk hastada paraenfeksiyöz optik nevrit

Handan CANAN

Sağlık tesislerinde su, sanitasyon ve hijyen hizmetlerine erişimin iyileştirilmesi

Saurabh SHRİVASTAVA, Prateek SHRİVASTAVA

İnguinal mesane hernisi ile eş zamanlı kontralateral üreteral herniasyon: Nadir bir olgu

Mehmet Erhan AYDIN, Arda YEŞİLOVA, Ertuğrul ŞEFİK, İsmail BASMACI, Serdar ÇELİK, Yasin CEYLAN, Tarık YONGUÇ, Deniz BOLAT, Tansu DEĞİRMENCİ