Corona Virüsü Hastalığı 2019 Pandemi tehdidi altında vatandaşların güvenli bir şekilde geri gönderilmesinin sağlanması

Öz -

Ensuring safe repatriation of the citizens amidst the threat of Corona Virus Disease 2019 Pandemic

Kaynakça

1. World Health Organization. Coronavirus disease 2019 (COVID-19) Situation Report – 97; 2020. Available from: https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200426-sitrep-97-covid-19.pdf?sfvrsn=d1c3e800_6 [Last accessed on 2020 Apr 27].

2. Lee A. Wuhan novel coronavirus (COVID-19): why global control is challenging? Public Health 2020;179:A1-2.

3. World Health Organization. 2019 Novel Coronavirus (2019‑nCoV): Strategic preparedness and response plan. Geneva: WHO press; 2020. p: 1-20.

4. World Health Organization. Key considerations for repatriation and quarantine of travellers in relation to the outbreak of novel coronavirus 2019-nCoV. Geneva: WHO press; 2020. p: 1-4.

Kaynak Göster

MLA Shrivastava, S , Shrivastava, P . "Ensuring safe repatriation of the citizens amidst the threat of Corona Virus Disease 2019 Pandemic" . Cukurova Medical Journal 45 (2020 ): 767-768 <
  • ISSN: 2602-3032
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Çukurova Üniversitesi

91.5b 58.1b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Bipolar bozukluk ve şizofrenide anksiyete duyarlılığı

Zeynep NAMLI, Lut TAMAM, Mehmet Emin DEMİRKOL, Soner ÇAKMAK

Orta Anadolu’da diz osteoatriti olan yaşlı bireylerin ağrı ve otonomi düzeyleri

Dilek EFE ARSLAN, Sevinç KUTLUTÜRKAN, Nazan KILIÇ AKÇA

Premenapozal migren hastalarında aort sertliği parametrelerinin değerlendirilmesi

Ertuğrul Emre GÜNTÜRK, Selçuk DOĞAN, Ayşe Nur TOPUZ

Huzursuz bacak sendromu olan multipl sklerozlu hastalarda alfa-sinüklein düzeyleri

Suat ÇAKINA, Selma YÜCEL, Cemre Çağan POLAT, Şamil ÖZTÜRK

Çukurova Bölgesinde akut lenfoblastik lösemili çocuklarda vasküler endotelyal büyüme faktörü (VEGF-C) ve temel fibroblast büyüme faktörü (bFGF) plazma ekspresyonu ve metilasyon seviyeleri

Nihal İNANDIKLIOGLU, Osman DEMİRHAN, İbrahim BAYRAM, Atila TANYELİ

Sağlıklı Türk popülasyonunda sella turcica tiplerinin belirlenmesi

Sema ÖZANDAÇ POLAT, Ayşe Gül KABAKCI, Fatma Yasemin ÖKSÜZLER, Mahmut OKSÜZLER, Ahmet Hilmi YÜCEL

Corona Virüsü Hastalığı 2019 Pandemi tehdidi altında vatandaşların güvenli bir şekilde geri gönderilmesinin sağlanması

Saurabh SHRİVASTAVA, Prateek SHRİVASTAVA

Web destekli eğitim ve akran eğitimininin hemşirelik öğrencilerinin stoma bakımı bilgi ve becerilerine etkisi

Sezgi KAPLAN, Hilal TÜZER

Balon ya da stent yardımlı intrakranial anevrizma tedavisi stabil okluzyonunda koil paket dansitesinin rolü

Yılmaz ÖNAL, Murat VELİOĞLU

Koksartrozda uygulanan çimentosuz total kalça protezinin klinik sonuçları

Melih BAĞIR, Ahmet YILMAZ