Çocuklarda hangi Helikobakter pilori tedavi edilmelidir?

-

Which Helicobacter pylori should be treated in children?

-

Kaynakça

1. Hyams JS, Davis P, Sylvester FA, Zeiter DK, Justinich CJ, Lerer T. Dyspepsia in children and adolescents: A prospective study. J Pediatr Gastroenterol Nutr 30: (4); 413-418, 2000.

2. Giacomo CD, Valdambrini V, Lizzoli F, Gissi A, Palestra M, Tinelli C, Zagari M, Bazzoli F. A population-based survey on gastrointestinal tract symptoms and Helicobacter pylori infection in children and adolescents. Helicobacter 7:(6); 356-363, 2002.

3. Tindberg Y, Nyren O, Blennow M, Granström M. Helicobacter pylori infection and abdominal symptoms among Swedish school children. J Pediatr Gastroenterol Nutr 41: 33-38, 2005.

4. Megraud F, Brassens-Rabbe MP, Denis F, Belbouri A, Hoa DQ. Seroepidemiology of Campylobacter pylori infection in various populations. J Clin Microbiol 27:1870-1873, 1989.

5. Macarthur C, Saunders N, Feldman W. Helicobacter pylori, gastroduodenal disease, and recurrent abdominal pain in children. JAMA 273:729-734, 1995.

6. Apley J, Naish N. Recurrent abdominal pains: a field’s survey of 1000 school children. Arch Dis Child 33:165-170, 1958.

7. Murphy MS, Eastham EJ, Jimenez M, Nelson R, Jackson RH. Duodenal ulceration. review of 110 cases. Arch Dis Child 62:554-558, 1987.

8. Jones NL1, Koletzko S, Goodman K, Bontems P, Cadranel S, Casswall T, et al. ESPGHAN, NASPGHAN. Joint ESPGHAN/NASPGHAN Guidelines for the Management of Helicobacter pylori in Children and Adolescents (Update 2016). J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2017; 64:991-1003.

Kaynak Göster

MLA Canan, O . "Çocuklarda hangi Helikobakter pilori tedavi edilmelidir?" . Cukurova Medical Journal 44 (2019 ): 698-700 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/cumj/issue/42404/493651>

50293 29621

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

İnfertilite tedavisinin anksiyete ve depresyon düzeyleri üzerine etkisi

Mahmut YASSA, Erol ARSLAN, Duru Saygin GULBAHAR

Acil kontrasepsiyon hakkında tıp öğrencilerinin bilgi ve tutumları

Özen AŞUT, Songül VAİZOĞLU, Sanda CALİ

Spontan subaraknoid kanamayı takiben gelişen vazospazm sonrası serum ve serebrospinal sıvıda endotelin-1 düzeyleri

Emre BİLGİN, Kadir OKTAY, Semih Kıvanç OLGUNER, Gökhan ÇAVUŞ, Vedat AÇIK, Ali ARSLAN, Metin TUNA

Mezuniyet merkezlerinin Türkiye'deki ortopedi cerrahlarinin akademik kariyerine etkisi

Hanifi ÜÇPUNAR, Yalkın ÇAMURCU, Adem ÇÖBDEN, Seçkin ÖZCAN, Hakan SAYGILI, Hakan SOFU

DSÖ lepra tedavi kılavuzu: farmakovijilansa odaklanma

Pugazhenthan THANGARAJU, Sajitha VENKATESAN

Akut miyokard enfarktüsü şüphesi olan hastalarda kardiyak biyobelirteç ölçümünde kullanılan hasta başı test cihazlarının değerlendirilmesi

Saadet ÇELİK

Bipolar bozuklukta özkıyım davranışlarının değerlendirilmesi

Kerim UĞUR, Lut TAMAM, Nurgül ÖZPOYRAZ, Mehmet Emin DEMİRKOL

Huntington hastalığı tanısı almış hastalarda ve ailelerinde CAG trinükleotid tekrar sayılarının fragman analizi ile tespiti

Davut ALPTEKİN, Perçin PAZARCI, Mehmet Ali BEREKETOĞLU, Mehmet Ali ERKOÇ, Nermin Seda ILGAZ, Ümit LÜLEYAP

Tip 2 diabetes mellitusu olan Türk yetişkinlerde tamamlayıcı ve alternatif tıp kullanımı ve öz-etkililik düzeyi

Alime SELÇUK TOSUN, Handan ZİNCİR, Elif ELİŞ

Genel anestezi altında dental tedavi yapılan olguların değerlendirilmesi

Hatice AKPINAR