Büyük mesane taşında laparoskopik sistolitotomi ve taşın vaginal yolla ekstraksiyonu

Mesane taşları tüm üriner sistem taşlarının %5’ini oluşturmaktadır. Küçük taşlar transüretral sistolitotripsi ile tedavi edilirler fakat büyük mesane taşlarının bu yöntemle tedavisi uzun operasyon süresi gerektirir ve üretral travma olasılığı daha fazladır. Operasyon süresini kısaltmak ve üretrayı korumak için perkütan sistolitotripsi, açık veya laparoskopik sistolitotomi uygulanabilmektedir. Laparoskopik sistolitotomide daha iyi bir kozmetik sonuç için, büyük taşlar cilt kesisine alternatif yollardan çıkartılabilir. Bu olgu sunumunda, genç bir kadın hastadaki büyük mesane taşının laparoskopik sistolitotomi ve transvajinal ekstraksiyon ile tedavisi, literatür eşliğinde irdelenmektedir.

Laparoscopic cystolithotomy and transvaginal extraction for removal of a large bladder stone

Bladder stones constitute 5% of all urinary tract stones. Although small stones can be treated with transurethral cystolithotripsy, treatment of a large stone with this method may be more traumatic for the urethra and requires longer operative time. Alternatively, percutaneous cystolithotripsy, open or laparoscopic cystolithotomy can be performed in order to shorten the operative time. In the laparoscopic cystolithotomy, the method of stone extraction predominantly determines the cosmetic results. Alternative extraction routes to skin incision may be used for bigger stones to obtain better cosmetic results. Herein, we report a case of laparoscopic cystolithotomy with transvaginal extraction of a big bladder stone in a young woman and we discuss the related literature.

Kaynakça

1. Schwartz BF, Stoller ML. The vesical calculus. Urol Clin North Am. 2000;27:333-46.

2. Pardalidis N, Tsiamis C, Diamantis A, Andriopoulos N, Sofikitis N. Methods of lithotripsy in ancient Greece and Byzantium. J Urol. 2007;178:1182-3.

3. Herr HW. “Cutting for the stone:” the ancient art of lithotomy. BJU Int. 2008;101:1214-6.

4. Tefekli A, Cezayirli F. The history of urinary stones: in parallel with civilization. ScientificWorldJournal. 2013;2013:423964.

5. Erkan E, Yücetaş U, Saçak V. Mesane taşlarının perkütan minimal invazif tedavisi. Endoüroloji Bülteni. 2014;7:102-5. 6. Childs MA, Mynderse LA, Rangel LJ, Wilson TM, Lingeman JE, Krambeck AE. Pathogenesis of bladder calculi in the presence of urinary stasis. J Urol. 2013;189:1347–51.

7. Lal B, Paryani JP, Memon SU. Childhood bladder stones – an endemic disease of developing countries. J Ayub Med Coll Abbottabad. 2015;27:17-21.

8. Stav K, Dwyer PL. Urinary bladder stones in women. Obstet Gynecol Surv. 2012;67:715-25.

9. Husain I, el-Faqih SR, Shamsuddin AB, Atassi R. Primary extracorporeal shockwave lithotripsy in management of large bladder calculi. J Endourol. 1994;8:183-6.

10. Ikari O, Netto NR Jr, D’Ancona CA, Palma PC. Percutaneous treatment of bladder stones. J Urol. 1993;149:1499-1500.

11. Razvi HA, Song TY, Denstedt JD. Management of vesical calculi: comparison of lithotripsy devices. J Endourol. 1996;10:559-63.

12. Bayazıt Y., Zeren S., Doran Ş. Üriner sistem taş hastalığında laparoskopi. Türkiye Klinikleri Üroloji. 2004;1:81-7.

13. Batislam E, Germiyanoğlu C, Karabulut A, Berberoğlu M, Nuhoğlu B, Gülerkaya B et al. A new application of laparoscopic instruments in percutaneous bladder stone removal. J Laparoendosc Adv Surg Tech A. 1997;7:241-4.

14. Bayazıt Y, Arıdoğan İA, Abat D. Current status of the laparoscopic surgery in the treatment of urinary calculi. Türk Üroloji Dergisi. 2008;34:237-53.

15. Segarra J, Palou J, Montlleo M, Salvador J, Vicente J. Hasson’s laparoscopic trocar in percutaneous bladder stone lithotripsy. Int Urol Nephrol. 2001;33:625-6.

16. Kallidonis P, Panagopoulos V, Kyriazis I, Vasilas M, Liatsikos E. Transvaginal specimen removal in minimally invasive surgery. World J Urol. 2016;34:779-87.

Kaynak Göster

MLA Öztürk, S , Bayazıt, Y , Büyükkurt, S , Gelegen, K , Doran, Ş . "Büyük mesane taşında laparoskopik sistolitotomi ve taşın vaginal yolla ekstraksiyonu" . Cukurova Medical Journal 42 (2017 ): 571-574 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/cumj/issue/26525/324503>

59542 35673

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Süperfisyal femoral ven yaralanması: ölümcül olabilir mi?

Mihriban YALÇIN, Eda GÖDEKMERDAN, Kaptanı Derya TAYFUR, Serkan YAZMAN

Yüz ve boyundaki doğum lekelerinin yaygın olmayan iki taraflı yerleşimi

Medhini MADİ, Subhas G BABU, Sonika ACHALLİ, Supriya BHAT

Psikiyatri polikliniğine başvuran hastalarda geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının özellikleri ve yaygınlığı

Ufuk BAL, Cengiz CENGİSİZ, Ertan YILMAZ, Mahmut Onur KARAYTUĞ, Lut TAMAM

Toplum kökenli pnömonili çocuklarda hastalık aktivitesinin değerlendirilmesinde yeni bir biyobelirteç olarak C-reaktif protein (CRP)/ortalama trombosit hacmi (OTH) oranı

Eda ÇELİK GÜZEL, Çiğdem FİDAN, Savaş GÜZEL, Cem PAKETÇİ

Distal tibia kırıklarında minimal invasiv plak osteosentez sonuçları

Osman ÇİLOĞLU, Fırat SEYFETTİNOĞLU, Hakan ÇİÇEK, Ahmet YILMAZ, Fatma Feride GÖRGÜLÜ, Ümit TUHANİOĞLU, Hasan Ulaş OĞUR

Venöz port kateter implantasyonu uygulanan hastaların retrospektif analizi

Sevgi KESİCİ, Verda TUNA, Selma ÖZKAN, Ercüment CENGİZ, Aygen TÜRKMEN

Prematüre bebeklerde beslenme intoleransında Bifidobakteriyum laktis ve Hindiba inülinin beslenme intoleransı ve ağırlık artışı üzerine etkilerinin değerlendirilmesi

Çiğdem EL, Mehmet SATAR, Hacer Yapıcıoğlu YILDIZDAŞ, Ferda ÖZLÜ, Hüseyin Selim ASKER

Distal femur kırıklarında retrograd intramedüller çivi ve perkutan plak osteosentez yöntemlerinin karşılaştırılması

Osman Çiloğlu, Muhsin Dursun, Tuğhan Kalkan, Hakan Çiçek, Fırat Seyfettinoğlu, Hasan Ulaş Oğur

Jinekolojik operasyon sonrası non-oklüziv mezenterik iskemi

Yakup YALÇIN, İsmail ZİHNİ, Çaglar ÖZÇELİK, Burak TATAR, Ebru ERDEMOĞLU, Evrim ERDEMOĞLU

İnguinal herni cerrahisi geçiren çocuklarda ultrason kılavuzluğunda uygulanan rektus kılıf bloğu ile intravenöz tramadol'ün postoperatif ağrı üzerindeki etkilerinin karşılaştırılması

Ersel GÜLEÇ, Mediha Türktan, Zehra Hatipoğlu, Dilek Özcengiz