GÖSTERGEBİLİMDEN EDİMBİLİME

Bu çalışma kapsamında, göstergebilim ve edimbilim kuramları ele alınarak çeşitli kuramcıların görüşleri yansıtılmaktadır. Konu Dil ya da İletişim Kuramı, Dilbilim Akımı, Yapısal Dilbilim ve İletişimden Küresel Bir Bilim Yapma Düşü, Kitle İletişiminde Göstergebilim: Barthes ve Eco, Bir Söylemin Toplumsal Kaydı, Edimbilim Akımı, Sınırların Ötesinde: Toplumsal başlıkları altında ele alınmıştır. Göstergebilim, kökeni Fransız ve İtalyan olduğundan dolayı Avrupalı ve hatta kıtasal bir düşünce hareketi olarak nitelendirilebilir. Edimbilim ise, dil ile kullanıcıları, söylem ile bağlamı arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Yapısal dilbilim, genel dilbilgisi, kitle iletişimi göstergebilimi alanlarında yaşanan hayal kırıklığından sonra tümcebilim ve anlambilim araştırmalarının ötesine geçen bir bilim dalı olarak düşünülmüştür. Kökeni ve gelişimi çok biçimlidir. Bu nedenle bütünleşik bir sunumunu gerçekleştirmek çok güçtür. Sonuç olarak, anlambilim ve edimbilim olarak adlandırılan dil bilimleri, bu bilimlerden yola çıkarak verimli çalışmalar yapan göstergebilimciler için sınırlar sunmaktadır. Sonuç olarak, anlambilim ve edimbilim olarak adlandırılan dil bilimleri, bu bilimlerden yola çıkarak verimli çalışmalar yapan göstergebilimciler için sınırlar sunmaktadır. Ancak daha geniş bir bütüne dil sorununu da dahil ederek olumsuz bir işleyişe yol açmaktadır. Anlam üretimi ve eylem sorunu, sözlü ve yazılı dili insanlara arası ilişkinin bir modeli olarak değil, insanlar arası ilişkinin yalnızca bir öğesi olarak gören tarihsel ve toplumsal bilimler tarafından ele alınmalıdır. Anahtar sözcükler: Göstergebilim, edimbilim, iletişimbilim, dilbilim, anlambilim. Resume: De la sémiologie à la pragmatique Dans ce texte on parle de la sémiologie et de la pragmatique et on nous transmet les idées de théoriciens sur ces sujets. Les sujets traités sont : théorie du langage et/ou de la communication, le tournant linguistique, la linguistique structurale et le rêve d'une science globale de la communication, sémiologie et sémiotique des communications de masse : Barthes et Eco, l'inscription sociale d'un discours, le tournant pragmatique, par-delà la frontière : le social. La sémiotique est un mouvement de pensée que l'on pourrait qualifier d'européen et même du continental puisque ses foyers sont avant tout français et italien. La pragmatique étudie les rapports entre le langage et ses usagers, le discours et leurs contextes. Elle est pensée comme un dépassement de l'étude de la syntaxe et de la sémantique. Ses origines et ses développements sont multiformes. Au total, ce que les sciences du langage nomment sémantique et pragmatique représentent des limites pour le sémioticien. Au total, ce que les sciences du langages nomment sémantique et pragmatique représentent des limites pour le sémioticien à partir des quelles il est fructueux de travailler. Mots clés: la sémiologie, la pragmatique, la communication, la linguistique, la sémantique.
Anahtar Kelimeler:

-

___

Bibtex @ { iuifd244127, journal = {İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi | Istanbul University Faculty of Communication Journal}, address = {}, publisher = {İstanbul Üniversitesi}, year = {2006}, volume = {0}, number = {26}, pages = { - }, doi = {10.17064/iüifhd.70571}, title = {GÖSTERGEBİLİMDEN EDİMBİLİME}, key = {cite}, author = {Yapar Gönenç, Aslı} }
APA Yapar Gönenç, A. (2006). GÖSTERGEBİLİMDEN EDİMBİLİME . İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi | Istanbul University Faculty of Communication Journal , 0 (26) , - .
MLA Yapar Gönenç, A. "GÖSTERGEBİLİMDEN EDİMBİLİME" . İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi | Istanbul University Faculty of Communication Journal 0 (2006 ): - <
Chicago Yapar Gönenç, A. "GÖSTERGEBİLİMDEN EDİMBİLİME". İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi | Istanbul University Faculty of Communication Journal 0 (2006 ): -
RIS TY - JOUR T1 - GÖSTERGEBİLİMDEN EDİMBİLİME AU - AslıYapar Gönenç Y1 - 2006 PY - 2006 N1 - DO - T2 - İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi | Istanbul University Faculty of Communication Journal JF - Journal JO - JOR SP - EP - VL - 0 IS - 26 SN - - M3 - UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi | Istanbul University Faculty of Communication Journal GÖSTERGEBİLİMDEN EDİMBİLİME %A Aslı Yapar Gönenç %T GÖSTERGEBİLİMDEN EDİMBİLİME %D 2006 %J İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi | Istanbul University Faculty of Communication Journal %P - %V 0 %N 26 %R %U
ISNAD Yapar Gönenç, Aslı . "GÖSTERGEBİLİMDEN EDİMBİLİME". İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi | Istanbul University Faculty of Communication Journal 0 / 26 (Ocak 2012): - .
AMA Yapar Gönenç A. GÖSTERGEBİLİMDEN EDİMBİLİME. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi | Istanbul University Faculty of Communication Journal. 2006; 0(26): -.
Vancouver Yapar Gönenç A. GÖSTERGEBİLİMDEN EDİMBİLİME. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi | Istanbul University Faculty of Communication Journal. 2006; 0(26): -.
IEEE A. Yapar Gönenç , "GÖSTERGEBİLİMDEN EDİMBİLİME", , c. 0, sayı. 26, ss. , Oca. 2012, doi:10.17064/iüifhd.70571