Eskişehir Küllüoba’da Aşağı ve Yukarı Yaşam Sektörlerinde Hayvansal Besin Tüketimi

Bulunduğu coğrafi noktadan dolayı Küllüoba, Orta ve Kuzeybatı Anadolu’nun İlk Tunç Çağı arkeolo-jisinin daha iyi kavranmasını sağlayan uzun soluklu ve önemli bir projedir. Bu arkeozoolojik çalışma, yerleşim yerinin farklı yaşam alanlarından (Aşağı Yaşam Sektörü ve Yukarı Yaşam Sektörü’nde bulu-nan Kompleks II) çıkarılan hayvan kemiklerinin karşılaştırmasının ilk sonuçlarını içermektedir. Her iki yaşam alanında tüketilen çiftlik hayvanları farklılık göstermese de, kesinlikle farklı miktarlarda ve farklı yaş gruplarında tüketilmiştir. Yerleşimde tespit edilen farklı yaşam alanları, aynı zamanda da farklı sosyal statülere işaret ederken, beraberinde de farklı yemek alışkanlıklarına sebep olduğu anlaşıl-maktadır. Bu çalışma, belki teoride tahmin edilebilecek bir çıkarımın, sağlamasıdır.

Kaynakça

Efe, T., 2009 “Küllüoba da Erken İTÇ II Yapısında Ele Geçirilmiş Olan Kesik Gaga Ağızlı bir Küp”, (yay. haz. H. Sağlamtimur et al.) Altan Çilingiroğlu’na Armağan. Yukarı Deniz’in Kıyısında Urartu Krallığı’na Adanmış bir Hayat. 269-273

Efe, T. - E. Fidan., 2008 ‘’Complex II in the EB II Upper Town of Küllüoba Near Eskişehir’’, Anatolica 34: 67-102.

Efe, T. - Türkteki, M.,2011 Across, The Cyclades and Western Anatolia during the 3rd Millennium BC., Bölüm Adı: Early Bronze Age Architecture in the Inland Western Anatolian Region), Kitap Yayınevi, Editör: Şahoğlu,V., P.Sotirakopoulou:198-207.

Fidan M. E., Sarı D. - M. Türkteki, 2015 An Overview of the Western Anatolian Early Bronze Age. European Journal Of Archaeology, 18(1), 60-89.

Fisher, J.W., 1995 Bone surface modifications in zooarchaeology. Journal of Archaeological method and theory, 2(1), 7-68.

Gündem, C.Y., 2003 Die Funde von Wild- und Haussäugetieren aus dem Bronzezeitlichen Küllüoba. Tübingen: not published Master Thesis.

Gündem, C.Y., 2008 “The Animal Bones from Complex II at Küllüoba”, Anatolica XXXIV, 81-86

Gündem, C.Y., 2010 Animal Based Economy in Troia and the Troas During the Maritime Troy Culture (c. 3000-2200 bc) and a General Summary for West Anatolia. Diss, Tübingen.

Gündem, C.Y., 2015 “Arkeozooloji Biliminin Arkeoloji Dünyasındaki Önemi Bölüm I”, Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, Cilt: 5, Sayı 1,125-138.

Gündem, C.Y., 2019a “Derekutuğun Yerleşimi Arkeozoolojik Çalışmaları Işığında Hayvan Kalıntılarının Tartılmasının Önemi”, Antropoloji Araştırma Makalesi Dergisi, Cilt: 38, 118-125.

Gündem, C.Y., 2019b “Küllüoba’da İlk Tunç Çağı’nda Beslenme Alışkanlıkları ve Bölgesel Karşılaştırması”, Arkeoloji ve Sanat Dergisi 161.

Gündem, C.Y., 2019c mö 7. Binyıld Tepecik-Çiftlik Höyük’te Hayvan Ekonomisinin Gelişimi ve Evcil Sığırın İç Anadolu Platosu’nda Ortaya Çıkışı, TUBA-AR, 2019, 27-45..

Gündem, C.Y., 2020 Uzun Yürüyüş, Arkeolojik Hayvan Kalıntılarının Hikayesi, Arkeozooloji Bilimi Nedir?, Ege Yayınları, İstanbul.

Habermehl, K. H., 1975 Die Alterbestimmung bei Haus- und Labortieren. Hamburg-Berlin.

Hillson, S., 1986 Teeth. Cambridge University Press, Cambridge.

Hillson, S., 1992 Mammal Bones and Teeth: An Introductory Guide to Methods of Identification, Routledge.

Klein, R.G. - Cruz-Uribe, K., 1984 The analysis of animal bones from archeological sites. University of Chicago press.

O’Connor, T.P., 2000 The archaeology of animal bones, Sutton Publishing.

Payne, S., 1973 “Kill-off Patterns in Sheep and Goats: The Mandibles from Aşvan Kale”, Anatolian Studies 23: 281-303.

Peres, T.M., 2010 “Methodological issues in zooarchaeology.”, Integrating zooarchaeology and paleoethnobotany: A consideration of issues, methods, and cases, Van Derwarker - T.M. Peres (eds), New York: Springer: 15–36.

Reitz, E. - Wing, E., 2008 Zooarchaeology, Cambridge Manuals in Archaeology.

Sarı. D., 2009 ‘’Late EB II Pottery Recovered in Complex II of Küllüoba’’, Anatolia Antiqua XVII, s. 89-132.

Schmid, E., 1972 Atlas of animal bones. For Prehistorians, Archaeologists and Quaternary Geologist. Amsterdam– London–New York.

Uerpmann, H. P., 1971 Die Tierknochenfunde aus der Talayot- Siedlung von S‘Illot (San Lorenzo/Mallorca). Studien über frühe Tierknochenfunde von der Iberischen Halbinsel. Dissertation München.

Uerpmann, H.P., 1973 “Animal Bone Finds and Economic Archaeology: A Critical Study of ‘Osteo-Archaeological’ Method”, World Archaeology (4)3: 307-322.

Zeder, M. A., 2006 “Reconciling rates of long bone fusion and tooth eruption and wear in sheep (Ovis) and goat (Capra)”, Recent Advances in Ageing and Sexing Animal Bones (Ed. Ruscillo D.). Oxford, Oxbow: 87-118.

Kaynak Göster