Unusual retrovesical location of hydatid cyst in a pediatric patient

Pelvik ağrı ve dizüri ile başvuran pediatrik bir hastada nadir yerleşimli retrovezikal kist hidatik olgusu sunulmakta olup ultrasonun tanıdaki rolü vurgulanmaktadır. 16 yaşında erkek hasta genel pediatri polikliniğine hafif pelvik ağrı ve idrarda yanma hissi ile başvurdu. Son iki gün içerisinde birkaç kez kusması olmuştu. Fizik muayenesinde özellik yoktu. Laboratuar bulguları hafif eozinofili dışında normaldi. Pelvik ultrasonda mesane arkasında mesaneyi iten düzgün konturlu, nonkalsifiye kistik kitle izlendi. Bunun üzerine yapılan üst abdominal ultrasonda kitlenin basısı nedeni ile sağda grade 1 hidroüreteronefroz saptandı. Karaciğer sağ lobunda ise benzer sonografik özelliklerde diğer bir kistik kitle lezyonu görüldü. Hastaya kistotomi ve direnaj uygulandı. Tanı patolojik bulgularla doğrulandı. Özellikle endemik bölgelerde pelvik ağrı ile başvuran hastada ayırıcı tanıda atipik yerleşimli kist hidatik de düşünülmelidir. Tanıda ilk seçenek ultrason incelemesidir.

Çocuk hastada retrovezikal yerleşimli kist hidatik olgusu

We present an unusual case of retrovesical hydatid cyst causing dysuria and mild pelvic pain in a pediatric patient, with emphasis on the importance of ultrasound in diagnosis. A 16-year-old boy presented with mild pelvic pain, and dysuria. He had vomited a few times in the previous two days. The physical examination was unremarkable. Laboratory results were normal except for mild eosinophilia. On pelvic ultrasound a well-defined, noncalcified, large cyst located posterior to the bladder and displacing it was demonstrated. Upper abdominal ultrasound revealed grade 1 hydronephrosis on the right and another similar cyst in the the liver. The patient underwent surgery for cystotomy and drainage. The pathologic specimens were typical of a hydatid cyst. Pelvic hydatidosis is in the differential diagnosis list for a patient presenting with dysuria and pelvic pain in an endemic country. Ultrasound is the first line diagnostic tool.

Kaynakça

1. Tampakoudis P, Assiamkopoulos E, Zarfakas M, Tzevelekis P, Kostopoulou E, Bontis J. Pelvic echinococcus mimicking multicystic ovary. Ultrasound Obstet Gynecol 2003; 22: 196-8. PMID: 12905519

2. Aydogdu T, Gungor T, Cavkaytar S, Tug M. Pelvic echinococcosis in differential diagnosis of pelvic masses.Letters to the Editor/ Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2006; 129: 98-9. PMID: 16530914

3. Ozer T, Gundogdu S, Ozer Y, Mahmutyazicioglu K, Savranlar A, Ozdemir H. Echinococcosis involving the liver, retrovesical and seminal vesicle presented with syncope. Int J Urol 2004; 11: 922-4. PMID: 15479304

4. Sethi SK, Solanki RS, Hemal U, Krishan S. Unusual retrovesical location of hydatid cyst. Letter to Editor / Indian J Radiol Imaging 2004; 14: 104-5.

5. Tepetes K, Christodoulidis G, Spryridakis M, Hatzitheofilou K. Large solitary retroperitoneal echinococcal cyst: A rare case report. World J Gastroenterol 2007; 13: 6101-3. PMID: 18023109

6. Balik AA, Celebi F, Basoglu M, Oren D, Yildirgan I, Atamanalp SS. Intra-abdominal extrahepatic echinococcosis. Surg Today 2001; 31: 881-4. PMID: 11759882

7. Pekindil G, Tenekeci N. Solid-appearing pelvic hydatid cyst: transabdominal and transvaginal sonographic diagnosis. Letters to the Editor/ Ultrasound Obstet Gynecol 1997; 9: 289-91. PMID: 9168582

8. Turgut AT, Akhan O, Bhatt S, Dogra VS. Sonographic spectrum of hydatid disease. Ultrasound Q 2008; 24: 17-29. PMID: 18362529

9. Gharbi HA, Hassine W, Brauner MW, Dupuch K. Ultrasound examination of the hydatic liver. Radiology 1981; 139: 459-63. PMID: 7220891

Kaynak Göster

  • ISSN: 1307-1068
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2006
  • Yayıncı: Yeliz İşitmir

3.5b 2.5b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Brucellar brain abscess in a child

Solmaz ÇELEBİ, MUSTAFA KEMAL HACIMUSTAFAOĞLU, Melda SINIRTAŞ

Merkezi sinir sistemini etkileyen listeria monocytogenes enfeksiyonu

Nihan Uygur KÜLCÜ, Aysu SAY, Feray GÜVEN, Engin DENİZ, Ensar YEKELER, Burçin NALBANTOĞLU

Is rotavirus diarrhea a systemic viral infection?

NAZAN DALGIÇ, Özlem HAŞİM, Mine PULLU, MESUT SANCAR, İhsan KAFADAR, Adem YILMAZ

Kocaeli bölgesinde kawasaki hastalığı tanısı alan 24 hastanın klinik ve epidemiyolojik özellikleri

Köksal BİNNETOĞLU, Yusuf KUŞDAL, Gürkan ALTUN, Kadir BABAOĞLU

Frontal sinüzit komplikasyonu olarak gelişen preseptal sellülit ve subdural ampiyem olgusu

Nuri BAYRAM, Fadıl VARDAR, Taşkın YURTSEVEN, Sait EĞRİLMEZ, Cem ÇALLI

Çocuk yaş grubu akut viral hepatit a olguları ve komplikasyonlarının irdelenmesi

Mehmet ULUĞ, Yöntem YAMAN, Ferda YAPICI, Nuray Can ULUĞ

Efficacy of rapid diagnostic testing for influenza in reducing laboratory tests and improving patient management in the pediatric emergency department

Emin ÖZKAYA, Meliha Aksoy OKAN, Nevin CANBAZ, Hasan AKDUMAN, Nedim SAMANCI

Çocuklarda tekrarlayan pnömoni

Solmaz ÇELEBİ, MUSTAFA KEMAL HACIMUSTAFAOĞLU, Yücehan ALBAYRAK, NURCAN BULUR

Haemophilus influenzae tip b aşılaması yapılan iki çocukta invaziv haemophilus influenzae enfeksiyonları

ÇAĞLAR ÖDEK, HALİL ÖZDEMİR, Anıl TAPISIZ, Ergin ÇİFTÇİ, Figen DOĞU, Haluk GÜRİZ, Erdal İNCE, Ülker DOĞRU

Unusual retrovesical location of hydatid cyst in a pediatric patient

Ayşe Seçil EKŞİOĞLU, Gökçe ÇINAR, Çiğdem ÜNER