Türkiye’deki çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlarının insan papilloma virüs aşısı konusundaki bilgi ve tutumları

Amaç: Ülkemizdeki çocuk hekimlerinin Türkiye’de yeni ruhsatlandırılan insan papilloma virüs (HPV) aşısı ile aşılama konusundaki bilgi ve tutumlarının değerlendirilmesidir. Gereç ve Yöntemler: Hazırlanan anket formu Eylül - Aralık 2007 tarihleri arasında 1417 çocuk hekimine gönderildi. İstatistiksel değerlendirmeler SPSS 11.5 programı kullanılarak yapıldı. Bulgular: Anketin yanıtlanma oranı %30.9, E/K oranı 240/198 bulundu. Hekimlerin %92.9’u HPV enfeksiyonunun serviks kanseri için en önemli risk faktörü olduğunu biliyordu. Katılımcıların %76.9’u HPV aşısının servikal kanseri engellemede etkin olduğunu düşünüyordu. Hekimlerin %91.1’i aşılamayı öneriyordu. Özellikle 10-12 yaş grubu kız çocuklarının aşılanmasını öneriliyordu (p=0.001). Erkeklere aşı önerilme oranı tüm yaş grupları için kızlardan daha düşüktü. Aşılama önermeyen hekimlerin %76.9’unun çekincesi aşı maliyeti, %46.2’sininki ise ailelerin aşılamanın riskli cinsel davranışa neden olabileceği kaygılarına ilişkindi. Çoklu analizde katılımcı özellikleri ve anket sorularını doğru yanıtlama oranlarının HPV aşısını önerme üzerine etkisi olmadığı saptandı. Sonuçlar: Bu çalışma HPV aşısıyla aşılama konusunda çocuk hekimlerinin bilgi ve tutumlarını ülke çapında araştıran anket çalışmasıdır. Aşılama özellikle kız çocuklarına önerilmiştir. Aşılamayı önerme oranı yüksek bulunmuş olmakla birlikte, hekimlerin maliyet ve ailelerin kaygıları gibi konularda çekinceleri bulunmaktadır. Çocuk hekimlerinin HPV aşısıyla aşılama konusundaki bilgi ve tutumları çocukluk çağında HPV aşısının uygulanmasında önemli bir rol oynayacaktır.

Knowledge and attitudes of the pediatricians in Turkey regarding human papillomavirus (HPV) vaccine

Aim: To look through the knowledge and attitudes of the pediatricians in our country, about the human papillomavirus vaccine, licenced recently in Turkey and the vaccination . Materials and Methods: The survey was sent to 1417 pediatricians between September and December 2007. Statistical analysis were performed by using SPSS 11.5 software. Results: The survey response rate was 30.9% and male/ female ratio was found as 240/198. 92.9% of the pediatricians knew that HPV infection was the most important risk factor for cervical cancer. 76.9% of participants thought that HPV vaccine was effective in preventing cervical cancer. 91.1% of the pediatricians recommended vaccination. The vaccination was suggested particularly for the girls aged between 10 and 12 years ( p=0.001). The rate of recommending vaccination for boys was lower than that of girls for all age groups. The concern of 76.9% of the pediatricians, not recommending vaccination, was the vaccination cost, while 46.2% of them have concernes considering the worries of parents about the probability for the vaccination to cause risky sexual behaviours. In multivariate analysis, it was determined that the participants’ characteristics and the correct response rates do not have any effects on recommending HPV vaccine. Conclusions: This is the first national survey about the knowledge and attitudes of the pediatricians, in Turkey, regarding HPV vaccine. This vaccine was especially recommended for girls. Although the rate of recommending vaccination is high, pediatricians have some concerns related to the cost of vaccination and parents’ negative thoughts about the vaccination. The knowledge and attitudes of pediatricians regarding HPV vaccine will play a critical role in the administration of this vaccine in childhood.

Kaynakça

1. Parkin DM, Bray F, Ferlay J, Pisani P. Global cancer statistics, 2002. CA Cancer J Clin 2005; 55: 74-108.

2. Bilir N. Serviks kanseri kontrolü çalışmaları ve HPV aşısı. Halk Sağlığı Uzmanları Derneği Teknik Raporları No: 03/2007 (http://www.hasuder.org/doc/teknikrapor(1).03.07HPV.doc

3. Munoz N, Bosch FX, de Sanjose S, et al. Epidemiologic classification of human papillomavirus types associated with cervical cancer. N Engl J Med 2003; 348: 518-27.

4. Güner H, Taşkıran Ç. Serviks kanseri epidemiyolojisi ve human papilloma virüs. TJOD Dergisi 2007; 4 (1): 11-9.

5. Adams M, Borysiewicz L, Fiander A et al. Clinical studies of human papilloma vaccines in pre-invasive and invasive cancer. Vaccine 2001;19: 2549-56.

6. Koutsky LA, Ault KA, Wheeler CM et al. A controlled trial of a human papillomavirus type 16 vaccine. N Engl J Med 2002; 347(21): 1645-51.

7. Harper D.M, Franco EL, Wheeler CM, et al. Sustained efficacy up to 4.5 years of a bivalent L1 virus-like particle vaccine against human papillomavirus types 16 and 18: follow-up from a randomised control trial. Lancet 2006; 367: 1247-55.

8. Block SL, Nolan T, Sattler C, et al. Comparison of the immunogenicity and reactogenicity of a prophylactic quadrivalent human papillomavirus (types 6/11/16/18) L1 virus-like particle vaccine in male and female adolescents and young adult women. Pediatrics 2006; 118: 2135-45.

9. Villa LL, Costa RLR, Petta CA. Efficacy of a prophylactic quadrivalent human papillomavirus (HPV) types 6/11/16/18 L1 virus-like particle (VLP) vaccine through up to 5 years of follow-up. Br J Cancer 2006; 95: 1459-66.

10. The FUTURE II Study Group. Effect of prophylactic human papillomavirus L1 virus-like-particle vaccine on risk of cervical intraepithelial neoplasia grade 2, grade 3, and adenocarcinoma in situ: A combined analysis of four randomised clinical trials. Lancet 2007; 369: 1861-8.

11. WHO Preparing for the introduction of HPV Vaccines: policy and programme guidance for countries WHO Organizations, 2006.

12. Arvas M, Gezer A. Human Papillomavirus Vaccines. J Turkish-German Gynecol Assoc 2006; 7(3): 250-5.

13. D. Alabaz, N. Aksaray. İnsan Papillomavirus Aşıları İle Servikal Kanserden Korunma. Çocuk Enf Derg 2007; 1: 147-50.

14. A. Somer. Human Papillomavirus (HPV) Aşıları. Çocuk Enf Derg 2008; 2 (Özel Sayı 2): 50-5.

15. Davis K, Dickman ED, Ferris D, Dias JK. Human papillomavirus vaccine acceptability among parents of 10 to 15-year-old adolescents. Obstet Gynecol Surv 2004; 59: 820-2.

16. Raley JC, Followwill KA, Zimet GD, Ault KA. Gynecologists’ attitudes regarding human papilloma virus vaccination: a survey of Fellows of the American College of Obstetricians and Gynecologists. Infect Dis Obstet Gynecol 2004; 12 (3-4): 127-33.

17. Riedesel JM, Rosenthal SL, Zimet GD, et al. Attitudes about human papillomavirus vaccine among family physicians. J Pediatr Adolesc Gynecol 2005; 18 (6): 391-8.

18. Kahn JA, Zimet GD, Bernstein DI, et al. Pediatricians' intention to administer human papillomavirus vaccine: the role of practice characteristics, knowledge, and attitudes. J Adolesc Health 2005; 37 (6): 502-10.

19. Daley MF, Liddon N, Crane LA, et al. A National Survey of Padiatrician Knowledge and Attitudes Regarding Human Pappillomavirus Vaccination. Pediatrics 2006; 118: 2280-9.

20. Esposito S, Bosis S, Pelucchi C, et al. Pediatrician knowledge and attitudes regarding human papillomavirus disease and its prevention. Vaccine 2007; 25 (35): 6437- 46.

21. Tissot AM, Zimet GD, Rosenthal SL, et al. Effective strategies for HPV vaccine delivery: the views of pediatricians. J Adolesc Health 2007; 41(2): 119-25.

22. F.U.Koç, S. Akşit, G. Koturoğlu, Z. Kurugöl. Serviks Kanseri Hakkında Doktorların Bilgi Düzeyi. Çocuk Enf Derg 2007; 1 (Özel sayı 1): PS-02, Özet

23. Centers for Disease Control and Prevention. Pres Release: Recommended Immunization Schedule for Persons Aged 7-18 Years, UNITED STATES 2008. www.cdc.gov/vaccines

24. M. Ceyhan. İnsan Papilloma Virusu (HPV) Aşısı Uygulamasında Ülkemizde Mevcut Problemler. Ankem Derg 2007; 21(Ek 2): 102-4.

25. Mustafa Hacımustafaoğlu. Ergenlerde Aşılama. Çocuk Enf Derg 2008; 2 (Özel Sayı 2): 83-6.

26. Hughes JP, Garnett GP, Koutsky L. The theoretical population-level impact of a prophylactic human papilloma virus vaccine. Epidemiology 2002;13: 631-9.

27. Garnett GP, Dubin G, Slaoui M, Darcis T. The potential epidemiological impact of a genital herpes vaccine for women. Sex Transm Infect 2004; 80: 24-9.

28. Adams M, Jasani B, Fiander A. Human papilloma virus (HPV) prophylactic vaccination: challenges for public health and implications for screening. Vaccine 2007; 25(16): 3007-13.

29. Marlow LA, Waller J, Wardle J. Parental attitudes to pre-pubertal HPV vaccination. Vaccine 2007; 25(11): 1945-52.

30. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Aşı Çalışma Grubu. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Aşı Takvimi Önerileri; 2009 Yılı. Çocuk Enf Derg 2008; 2 (Özel sayı 2): 101-6.

Kaynak Göster