Pandemik influenza; İstanbul’da bir üniversite hastanesine yatan çocuk vakaların klinik ve epidemiyolojik değerlendirmesi

Amaç: 26 Ekim-26 Kasım İTF Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk İnfeksiyon Hastalıkları Servisine pandemik influenza tanısı ile yatırılan hastaların klinik ve epidemiyolojik özelliklerinin değerlendirmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Pandemik influenza enfeksiyonu tanısı ile yatırılan 58 hastanın verileri değerlendirildi. Hastaların nazofarenksinden alınan sürüntü örnekleri PCR yöntemi ile incelenerek influenza A (H1N1) belirlendi. Bulgular: Hastaların 25’i (%43) kız, 33’ü (%57) erkek olup, yaş dağılımı ortalama 5.2±2.1 idi. 45 hasta pnömoni, 9 hasta astım atağı, 1 hasta status epileptikus, 1 hasta hepatit, 2 hasta risk grubunda olup dehidratasyon nedeniyle gözlem için yatırıldı. Dokuz hasta hipoksemi bulguları nedeniyle mekanik ventilatör desteği aldı. Daha önceden herhangi bir hastalığı olmayan hastalar tüm vakaların %43’ünü (n=25) oluşturmaktaydı. Hastaların %96’sında klinik ve/veya radyolojik pnömoni saptandı. Daha önceden sağlıklı olduğu bilinen hastaların mekanik ventilatör ve oksijen desteğinin kronik hastalığa sahip hastalara oranla daha fazla olduğu tespit edildi. Hastaların akciğer grafilerinde çoğunlukla bazal intersitisyel infiltrasyonlar saptandı. En sık gözlenen laboratuvar anomalileri hastaların %57’sinde CRP yüksekliği, %29’unda lenfopeni idi. Solunum sıkıntısı olan hastalarda CRP yüksekliği istatistiksel olarak anlamlı saptandı. Sonuç: Çalışmamızda, daha önceden sağlıklı olduğu bilinen çocuklarda pandemik influenzanın kronik hastalığa sahip çocuklar kadar ciddi seyrettiği saptanmıştır.

Kaynakça

1. Ciblak MA, Albayrak N, Odabas Y et al. Cases of influenza A (H1N1)v reported in Turkey, May-July 2009. Euro Surveillance 2009; 14: 1-4.

2. http://www.grip.gov.tr/index.php?option=com_content&view= article&id=669:basinacikla&catid=112:haberler&Itemid=539, (12.01.2010).

3. Rello J, Rodriguez A, Ibanez P et al. Intensive care adult patients with severe respiratory failure caused by Influenza A (H1N1)v in Spain. Critical Care 2009; 13: R148.

4. Tsai HP, Kuo PH, Liu CC, Wang JR. Respiratory Viral Infections among Pediatric Inpatients and Outpatients in Taiwan from 1997 to 1999. J Clin Microbiol 2001; 39: 111-8.

5. CDC. Uptade: swine influenza A (H1N1) infections-California and Texas, April 2009. MMWR 2009; 58: 435-7.

6. CDC. Update: infections with a swine-origin influenza A (H1N1) virus- United States and other countries, April 28, 2009. MMWR 2009; 58: 431-3.

7. http://www.cdc.gov/h1n1flu/updates/us/#totalcases, (10.01.2010).

8. CDC. Surveillance for Pediatric Deaths Associated with 2009 Pandemic Influenza A (H1N1) Virus Infection - United States, April-August 2009. MMWR 2009; 58: 941-7.

9. Perez-Padilla R, Rosa-Zamboni D, de Leon SP et al. Pneumonia and respiratory failure from swine-origin influenza A (H1N1) in Mexico. N Engl J Med 2009; 361: 680-9.

10. http://www.cdc.gov/h1n1flu/highrisk.htm (10.01.2010)

Kaynak Göster