Merkezi sinir sistemini etkileyen listeria monocytogenes enfeksiyonu

Listeria monocytogenes’in sağlıklı çocuklarda menenjite sebep olması nadirdir. L. monocytogenes’e bağlı santral sinir sistemi tutulumu yüksek mortaliteye, yaşayan hastalarda ağır sekellere neden olur. Tanı ve tedaviye erken başlanması hastalığın prognozu açısından önem taşımaktadır. Yazımızda L. monocytogenes menenjiti sebebiyle dört hafta tedavi sonrası salah ile taburcu edilmiş, üç ay sonra sağ hemiparezi ve fasiyal paralizi tablosu ile getirilen 18 aylık erkek bir hasta sunulmuştur. Hastanın kan kültüründe L. monocytogenes izole edilmiş ve klinik tablo reenfeksiyon/ reaktivasyon olarak değerlendirilmiştir. Durumunda hızla bozulma olan hasta yoğun solunum ve dolaşım destek tedavisine rağmen yatışının yedinci gününde kaybedilmiştir.

Listeria monocytogenes infection involving central nervous system

Listeria monocytogenes rarely causes menengitis in healthy children. The involvement of the central nervous system due to L. monocytogenes may give rise to high mortality and severe sequelae in survivors. Early diagnosis and initiation of therapy are both important for prognosis. Here we report a 18-month-old boy who recovered from meningitis due to L. monocytogenes after four weeks of antibiotic therapy. Unfortunately, three months later, he presented with right hemiparesis and facial paralysis. L. monocytogenes was isolated from blood culture which was interpreted as reinfection/reactivation. The patient’s clinical status deteriorated rapidly and he died on the seventh day of hospitalization despite intensive respiratory and circulatory support.

Kaynakça

1. Armstrong D. Listeria monocytogenes. In: Mandell, Douglas and Bennett’s Principles and practice of Infectious Diseases. Mandell GL, Bennett JE, Dolin R (eds). 4th edition. 1995. Churchill Livingstone. Chapter 185. p.1881-5.

2. Siegman-Igra Y, Levin R, Weinberger M et al. Listeria monocytogenes infection in Israel and review of cases worldwide. Emerg Infect Dis 2002; 8: 305-10. PMID: 11927029

3. Bartt R. Listeria and atypical presentations of Listeria in the central nervous system. Semin Neurol 2000; 20: 361-73. PMID: 11051300

4. Mylonakis E, Hohmann EL, Calderwood SB. Central nervous system infection with Listeria monocytogenes. 33 years’experience at a general hospital and review of 776 episodes from the literature. Medicine (Baltimore) 1998; 77: 313-36. PMID: 9772921

5. Kohler J, Winkler T, Wakhloo AK. Listeria brainstem encephalitis: two own cases and literature review. Infection 1991; 19: 36-40. PMID: 2013506

6. Bach MC, Davis KM. Listeria rhombensephalitis mimicking tuberculous meningitis. Rev Infect Dis. 1987; 9: 130-3. PMID: 3103192

7. McLauchlin J, Audurier A, Taylor AG. Treatment failure and recurrent human listeriosis. J Antimicrob Chemother 1991; 27: 851-7. PMID: 1938692

8. Sauders BD, Wiedmann M, Desjardins M et al. Recurrent Listeria monocytogenes infection: relapse or reinfection with a unique strain corfirmed by molecular subtyping. Clin Infect Dis 2001; 33: 257-9. PMID: 11418887

9. Aouaj Y, Spanjaard L, van Leeuwen N, Dankert J. Listeria monocytogenes menengitis: serotype distribution and patient characteristics in the Netherlands,1976-95. Epidemiol Infect 2002; 128: 405-9. PMID: 12113484 PMCID: PMC2869836

10. Julian A, Jimenez AA, de Gorgolas M, Fernandez R, Fernandez ML. Listeria monocytogenes infections in the adult. Clinical and microbiological issues of a changing disease. Enferm Infect Microbiol Clin 2001; 19: 297-303. PMID: 11747787

Kaynak Göster

  • ISSN: 1307-1068
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2006
  • Yayıncı: Yeliz İşitmir

4b 2.9b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Frontal sinüzit komplikasyonu olarak gelişen preseptal sellülit ve subdural ampiyem olgusu

Nuri BAYRAM, Fadıl VARDAR, Taşkın YURTSEVEN, Sait EĞRİLMEZ, Cem ÇALLI

Kocaeli bölgesinde kawasaki hastalığı tanısı alan 24 hastanın klinik ve epidemiyolojik özellikleri

Köksal BİNNETOĞLU, Yusuf KUŞDAL, Gürkan ALTUN, Kadir BABAOĞLU

Çocuk yaş grubu akut viral hepatit a olguları ve komplikasyonlarının irdelenmesi

Mehmet ULUĞ, Yöntem YAMAN, Ferda YAPICI, Nuray Can ULUĞ

Efficacy of rapid diagnostic testing for influenza in reducing laboratory tests and improving patient management in the pediatric emergency department

Emin ÖZKAYA, Meliha Aksoy OKAN, Nevin CANBAZ, Hasan AKDUMAN, Nedim SAMANCI

Unusual retrovesical location of hydatid cyst in a pediatric patient

Ayşe Seçil EKŞİOĞLU, Gökçe ÇINAR, Çiğdem ÜNER

Brucellar brain abscess in a child

Solmaz ÇELEBİ, MUSTAFA KEMAL HACIMUSTAFAOĞLU, Melda SINIRTAŞ

Çocuklarda tekrarlayan pnömoni

Solmaz ÇELEBİ, MUSTAFA KEMAL HACIMUSTAFAOĞLU, Yücehan ALBAYRAK, NURCAN BULUR

Is rotavirus diarrhea a systemic viral infection?

NAZAN DALGIÇ, Özlem HAŞİM, Mine PULLU, MESUT SANCAR, İhsan KAFADAR, Adem YILMAZ

Merkezi sinir sistemini etkileyen listeria monocytogenes enfeksiyonu

Nihan Uygur KÜLCÜ, Aysu SAY, Feray GÜVEN, Engin DENİZ, Ensar YEKELER, Burçin NALBANTOĞLU

Haemophilus influenzae tip b aşılaması yapılan iki çocukta invaziv haemophilus influenzae enfeksiyonları

ÇAĞLAR ÖDEK, HALİL ÖZDEMİR, Anıl TAPISIZ, Ergin ÇİFTÇİ, Figen DOĞU, Haluk GÜRİZ, Erdal İNCE, Ülker DOĞRU