Kranyumda ağrılı şişlik ile gelen aspergillus osteomiyelit olgusu

Aspergillozis, immun sistemi sağlam bireylerde görülmesi çok nadir, yüksek mortalite ve morbidite ile seyreden bir mantar enfeksiyonudur. Aspergillus osteomyeliti sıklıkla immün baskılanmış olgularda görülen bir klinik durumdur. Ancak öncesinde sağlıklı olan bireylerde saptanması durumunda olgular altta yatan immün yetmezlikler açısından değerlendirilmelidir. Bu makalede kranyumda ağrılı şişlik yakınması ile gelen öncesinde sağlıklı, kronik granülomatöz hastalık ve aspergillus osteomiyelit olan bir olgu sunulmaktadır. (J Pediatr Inf 2012; 6: 106-8)

Osteomyelitis presenting with cranial swelling

Aspergillosis is a rare fungal infection with high morbidity and mortality. Aspergillus osteomyelitis occurs rarely and classically in children with immune supressive disease. If there is no history of immune supression, it is necessary to examine the predisposing factors. In this article, we present a healthy patient with pain in the cranium diagnosed with chronic granulomatous disease and aspergillus osteomyelits. (J Pediatr Inf 2012; 6: 106-8)

___

1. İnce E, Çocuklarda İnvaziv Mantar Enfeksiyonlarının Klinik Belirtileri. J Pediatr Inf 2007; 1(Özel Sayı 1); 23-8.

2. Ayberkin E, Çiftçi E. Çocuklarda Aspergillus Enfeksiyonları. J Pediatr Inf 2009; 3: 118-25.

3. Walsh J T, Anaissie EJ, Denning DW ve ark. Treatment of Aspergillosis: Clinical Practice Guidelines of the Infectous Deseases of America. Clinical Infectuous Deseases 2008; 46: 327-60.

4. Van den Berg JM, van Koppen E, Ahlin A, et al. Chronic Granulomatous Disease: The European Experience. Plos One 2009; 4: 5234.

5. Chang HM, Yu HH, Yang YH, et al. Successful Treatment of Aspergillus flavus Spondylodiscitis With Epidural Abscess in a Patient With Chronic Granulomatous Disease. Pediatr Infect Dis J 2012; 31: 100-1.

6. Segal BH, Romani LR. Invasive Aspergillosis in Chronic Granulomatous Disease. Med Mycol 2009; 47: 282-90.

7. Walsh TJ, Anaissie EJ, Denning DW, et al. Treatment Of Aspergillosis: Clinical Practice Guidelines of the Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis 2008; 46: 327-60.

8. Gupta PK, Mahapatra AK, Gaind R, Bhandari S, Musa MM, Lad SD. Aspergillus spinal epidural abscess. Pediatr Neurosurg 2001; 35: 18-23.

9. Tew CW, Han FC, Jureen R, Tey BH. Aspergillus Vertebral Osteomyelitis and Epidural Abscess. Singapore Med J 2009; 50: 151-4.

10. Patiroglu T, Unal E, Yikilmaz A, Koker MY, Ozturk MK. Atypical Presentation of Chronic Granulomatous Disease in an Adolescent Boy With Frontal Lobe Located Aspergillus Abscess Mimicking İntracranial Tumor. Childs Nerv Syst 2010; 26: 149-54.

11. Winkelstein JA, Marino MC, Johnston RB Jr, et al. Chronic Granulomatous Disease. Report on a National Registry Of 368 Patients. Medicine (Baltimore) 2000; 79: 155-69.

12. Dotis J, Roilides E. Osteomyelitis due to Aspergillus Species in Chronic Granulomatous Disease: an Update of the Literature. Mycoses 2011; 6: 686-96.

___

Çocuk Enfeksiyon Dergisi
  • ISSN: 1307-1068
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2006
  • Yayıncı: Yeliz İşitmir

10.7b7.2b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Pediatri bakış açısıyla PANDAS

Tamer ÇELİK, Ümit ÇELİK

Reye sendromu ve yaygın damar içi pıhtılaşma ile seyreden rotavirüs enfeksiyonu

Zahide YALAKİ, Fatma İNCİ ARIKAN, Gönül BÜYÜKYILMAZ, Betül ALTAN, Hasan DEMİR, Yıldız DALLAR BİLGE

Mikrosefalisi olan bir bebekte intrakraniyal kalsifikasyon

Sedat IŞIKAY, Arda KILINÇ, Kutluhan YILMAZ

Çocuklarda bruselloz: 82 Olgunun retrospektif olarak değerlendirilmesi

Mahmut ABUHANDAN, Bülent GÜZEL, Alpay ÇAKMAK, Ali ÇİÇEK

Alt solunum yolu enfeksiyonunda nazofaringeal örneklerde polimeraz zincir reaksiyonu sonuçları

ÖZLEM SANCAKLI, Ayşe YENİGÜN, SEVİN KIRDAR

Kranyumda ağrılı şişlik ile gelen aspergillus osteomiyelit olgusu

Katibe BAŞAK YILDIZ, Dilek YILMAZ ÇİFTDOĞAN, Semra ŞEN, Okan TUĞRAL, Fadıl VARDAR

Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı çocuk hastanesi’nde 2000-2011 yılları arasında kan kültürlerinden izole edilen mikroorganizmalar: 12 Yıllık değerlendirme

DOLUNAY GÜLMEZ KIVANÇ, Deniz GÜR

The role of serum zinc level in febrile convulsion etiology

İhsan KAFADAR, Ayşe BURCU AKINCI, Fügen PEKÜN, Erdal ADAL

Visseral yayılım ve inguinal lenfadenopati: Nadir bir kedi tırmığı hastalığı olgusu

Muhammet AKGÜN, NURŞEN BELET, Arzu KARLI, Meltem CEYHAN BİLGİCİ, Gülnar ŞENSOY

A case of pulmonary hydatid cyst with respiratory arrest as a result of spontaneous rupture in cyst

İBRAHİM HAKAN BUCAK, Gökhan TÜMGÖR, Perihan YASEMEN CANÖZ, Hakan ALTINAĞ, MEHMET TURGUT