2009 Pandemik influenza salgını öncesinde sağlık personelinin pandemik grip aşısı ile ilgili görüşleri

Amaç: Pandemik grip aşısı, gribin yayılmasını önlemek, ağır seyreden grip vakalarıyla oluşacak komplikasyonları ve ölümü engellemek, salgının uzun sürmesi sonucu ortaya çıkabilecek virüs mutasyonunu engellemek, hastalık nedeni ile hastaneye yatış ve yoğun bakım yatak ihtiyacını azaltmak, toplumda verilmesi gereken zorunlu hizmetlerin kesintisiz sürdürülmesini sağlamak, gribe bağlı okul devamsızlığını, iş gücü kaybını ve ekonomik kayıpları önlemek açısından önem taşımaktadır. Üç farklı merkezde pandemik grip aşısı uygulanması öncesi sağlık personeline uyguladığımız anket sonuçlarına göre aşıya bakışın değerlendirilmesi planlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Anket, hasta ile sürekli temas halinde olma ihtimali olan 182 doktor, 158 hemşire ve 54 idari personel olmak üzere toplam 394 sağlık personeline uygulanmıştır. Ankete katılan personelin çalıştığı merkez, görevi, görev süresi, yaşı, mevsimsel grip aşısı olup olmadığı, pandemik grip aşısı olmayı düşünüp düşünmediği, gerekçesi sorgulanmış ve kaydedilmiştir. Bulgular: Anketimize katılan toplam 394 sağlık personelinden 221’inin Hacettepe Üniversitesi’nde, 102’sinin Ankara Üniversitesi’nde, 71’inin Dışkapı Eğitim Araştırma Hastanesi’nde hizmet verdiği saptanmıştır. Çalışmamıza katılan sağlık personelinin 259’u pandemik grip aşısını olmayı planlarken, 135’i olmayı düşünmediğini belirtmiştir. Aşı olmayı düşünen kişilerin %77.6’sı risk grubunda olduğu için, %22.4’ü salgın nedeniyle aşı olmayı istemekteydi. Aşı olmayı düşünmeyen kişilerin %23’ü kobay olmak istemediğinden, %30.9’u aşının yan etkilerinden çekindiğinden, %46’sı ise aşının çok yeni olması nedeniyle kaygıları olduğundan aşı olmayı düşünmedikleri saptanmıştır. Sonuç: Aşılamada konunun uzmanlarının net açıklamalarda bulunması ve toplumsal kararlılık büyük önem taşımaktadır, bu nedenle aşı ile ilgili yapılacak açıklamaların bu çerçevede yapılması gerekmektedir. Aksi durumlarda ise en yüksek risk grubunda bile aşılama kabulü düşük kalmaktadır.

Prior to influenza pandemics 2009 evaluation of views of health care staff

Objective: Pandemic influenza vaccine is important in order to prevent dissemination of influenza, to decrease rates of complications and mortality due to influenza, to prevent mutation of virus in case epidemics last for a long time, to decrease the need for intensive care hospitalisation due to disease, to maintain health care services, to prevent school and work day loss and to decrease the economic burden. Our questionnaire was conducted in 3 different centers to evaluate view of health care staff for pandemic influenza vaccine prior to epidemics. Materials and Methods: Our questionnaire was conducted with health care workers with a possibility of direct exposure to patients including 182 doctors, 158 nurses and 54 management staff, making a total of 394 people. The location of the staff, position, period of office, whether she/he had seasonal influenza vaccine, whether he/she planned to have the pandemic influenza vaccine and the reason for this were questioned and noted. Results: Of the 394 healthcare staff included in our study, 221 were working in Hacettepe University Hospital, 102 in Ankara University Hospital and 71 in Ankara Hematology and Oncology Hospital. Of the people enrolled in our study, 259 were planning to have the pandemic influenza vaccine while 135 were not. Of the staff planning to have the pandemic influenza vaccine, 77.6% were planning because they thought they were in the risk group, 22.4% were planning because there was pandemics. Of the staff not planning to have the pandemic influenza vaccine, 23% were not having the vaccine because they did not want be guinea pigs, 30.9% were concerned with its side effects and 46% had concerns because the vaccine was too new. Conclusion: In group vaccination, the opinions of the specialists and determination of health care authorities are very important, so views about vaccines should consider this aspect. Otherwise, even in risk groups, acceptance of the vaccine would be at lower rates.

___

1. Centers for Disease Control and Prevention. Prevention and control of influenza: recommendations of the Immunization Practices Advisory Committee (ACIP), 2007. MMWR Recomm Rep 2007; 56(RR06): 1-54.

2. Canning HS, Phillips J, Allsup S. Health care worker beliefs about influenza vaccine and reasons for non-vaccination: a cross sectional survey. J Clin Nurs 2005; 14: 922-5. [CrossRef]

3. Clark SJ, Cowan AE, Wortley PM. Influenza vaccination attitudes and practices among US registered nurses. Am J Infect Control 2009; 37: 551-6. [CrossRef]

4. Arda B, Durusoy R, Yamazhan T, et al. Did the pandemic have an impact on influenza vaccination attitude? A survey among health care workers. BMC Infect Dis 2011; 1: 87. [CrossRef]

5. Zarocostos J. World Health Organization declares A (H1N1) influenza pandemic. BMJ 2009; 338: b2425. [CrossRef]

6. Walker DW, Sloan SS, Kozlica JD. Public health worker attitudes and beliefs concerning 2009 H1N1 and seasonal influenza vaccines. Am J Infect Control 2012; 40: 267-9. [CrossRef]

7. Sánchez-Payá J, Hernández-García I, García-Román V, et al. Influenza vaccination among healthcare personnel after pandemic influenza H1N1. Vaccine 2012; 30: 911-5. [CrossRef]

___

Çocuk Enfeksiyon Dergisi
  • ISSN: 1307-1068
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2006
  • Yayıncı: Yeliz İşitmir

10.8b7.2b