Demir Eksikliği Anemisi Tedavisinde İki ve Üç Değerlikli Demirin Etkinliği ve Multivitamin Desteğinin Tedaviler Üzerine Etkisi

Amaç: Demir eksikliği; aneminin yanı sıra immün bozukluklar, davranış ve entelektüel performans bozukluklarına da yol açarak önemli bir morbidite nedeni olmaktadır. Ülkemizde bir yaş altındaki tüm bebeklere 400 IU/gün D vitamini desteği verilmekte ve bazen bu destek multivitamin olarak yapılmaktadır. Bu dönemde demir eksikliği anemisi DEA de sık görülmekte olup, demir tedavisine de başvurulmaktadır. Bu çalışmada DEA olan çocuklarda ferrözsülfat Fe+2 ve ferrikpolimaltoz Fe+3 tedavi etkinliklerinin karşılaştırılması ve eşzamanlı verilen multivitamin tedavisinin bu tedaviler üzerine olan etkisi araştırıldı.Gereç ve Yöntemler: Çalışmamızda DEA tanısı alan 200 hasta dört gruba ayrıldı. I. gruba Fe+2 ferrözsülfat , II. gruba Fe+2 ile eşzamanlı multivitamin, III. gruba Fe+3 ferrikpolimaltoz ve IV. gruba Fe+3 ile eşzamanlı multivitamin verildi. Demir tedavisi tüm gruplarda 3 mg/kg/gün üç ay süre ile tek doz olarak uygulandı. Multivitamin tedavisi ise demir tedavisi ile eşzamanlı verildi. Tedavi öncesi, tedavinin 1. ayı ve tedavi sonrası tam kan değerleri ve ferritin düzeylerindeki değişiklikler incelendi.Bulgular: Tedavi sonunda Grup I ve II’de Hb ve Htc artışının Grup III’e göre daha fazla olduğu görüldü p

Efficiency of Ferrous Sulphate and Ferric Polymaltose Treatment in Iron Deficiency Anemia and The Effects of Multivitamin Support on Relevant Therapies

Objective: Iron deficiency is an important morbidity that causes immune system deficiency, behavioral and cognitive problems besides anemia. In Turkey, 400 IU/day vitamin D supplementation is given to all babies and sometimes this support is given as multivitamin. In infancy, ıron deficiency anemia IDA is also seen occasionally and iron treatment is given to children. In this study, we compared the efficiency ferrous sulphate and ferric polymaltose treatment and the effect of concomitant multivitamin support on therapy. Material and Methods: Two hundred anemic children were randomly assigned to four groups; Group I, Fe+2 ferrous sulphate ; Group II, simultaneous administration of Fe +2 plus multivitamin; Group III, Fe+3 ferric polymaltose ; Group IV, combination of Fe+3 and multivitamin. Iron treatment was given as one daily doses of 3 mg/kg for three months. Complete blood count and ferritin level of these children were examined at the beginning, at the first month and at the end of the treatment.Results: At the end of the treatment, in Groups I and II, increases in hemoglobin and hematocrit values were higher than Group III p

Kaynakça

1. Desforges J. Iron deficiency in infancy and childhood: New Engl J Med 1993;329:190-3.

2. Evliyaoğlu N, Altıntaş D, Atıcı A. Anne sütü, inek sütü ve formül mama ile beslenenlerde demir durumu. Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi 1996;5:249-59.

3. Provan D. Mechanisms and managment of ıron deficiency anemia. Br J Hematology 1999;105:19-26.

4. Ünal S, Yetkin S. Demir eksikliği anemisi. Katkı Pediatri Dergisi 2004;16:327-45.

5. Jacobs P, Wood L. How iron should be administered. SAMJ 1999;89:1267-9.

6. Guidelines for The WHO European Region With Emphasis on The Former Soviet Countries. Chapter 4: Vitamins in: Feeding and Nutrion of Infants and Young Children. Revised 2003. No: 87:69-80.

7. Chang S, Wang L, Wang Y, Brouwer ID, Kok FJ, Lozoff B, Chen C. Iron-deficiency anemia in infancy and social emotional development in preschool-aged Chinese children. Pediatrics 2011;127:927-33.

8. Madan N, Rusia U, Sikka M, Sharma S, Shankar N. Developmental and neurophysiologic deficits in iron deficiency in children. Indian J Pediatr 2011;78:58-64.

9. Lyseng-Williamson KA, Keating GM. Ferric carboxymaltose: a review of its use in iron-deficiency anaemia. Drugs 2009;69:739-56.

10. Jacobs P. Equivalant bioavailability of iron from ferrous salts and a ferric polymaltose complex. Arzneim Forsch Drug Res 1987;37:113-6.

11. Heinrich H. Comparative Bioavailability and Therapy Oral Fe (II) and Fe (III). Science et Recherce 1986;126:681-90.

12. Mackintosh W, Jacobs P. Response in serum ferritin and hemoglobin to iron theraphy in blood donors. American Journal of Haematology 1988;27:17-9.

13. Zlotkin S, Arthur P, Antwi KY. Randomized, controlled trial of single versus 3-times-daily ferrous sulfate drops for treatment of anemia. Pediatrics 2001;108:613-6.

14. Özsoylu Ş, Özbek N. Bioavailability of iron. Exp Hematol 1991;19:1065.

15. Gürel D. Karatekin G. Nuhoglu A. Demir eksikliği anemisinde Fe++ ve Fe+++ preparatlarının etkinliklerinin değerlendirilmesi. Türkiye Klinikleri Pediatri 2000; 9:88-92.

16. Jacobs P, Johnson G, Wood L. Oral iron therapy in human subjects, comparative absorbtion between ferric polymaltose and ferrous sulphate 1985;15:367-77.

17. Şaylı T, Aydın Ö, İzol R, Kara C. Demir eksikliği anemisinde demir sülfat ve demir hidroksit polimaltoz tedavilerinin etkinliğinin karşılaştırılması ve C vitaminin etkisi. Klinik Bilimler ve Doktor 1999;5:233-7.

18. Pereira RC, Ferreira LO, Diniz Ada S, Batista Filho M, Figueiroa JN. Efficacy of iron supplementation with or without vitamin A for anemia control Cad Saude Publica, 2007;23:1415-21.

19. Şimşek F, Hasanoğlu A, Biberoğlu G ve ark. Demir eksikliği anemisinde serum A vitamini ve beta karoten düzeyi düşüklüğü, XLII. Milli Pediatri Kongresi, Haziran 1998, Kayseri.

20. Fishman SM, Christian P, West KP. The role of vitamins in the preventation and control of anemia. Public Health Nutr 2000;3:125-50.

21. Vrhesinskaia OA, Kodentsova VM, Trofimenko AV. The connection between vitamin and iron status indexes of school age children. Vopr Pitan 2004;73:25-31.

22. Vrhesinskaia OA, Kodentsova VM, Trofimenko AV. The connection between vitamin and antioxidant status of the children with decreased hemoglobin level. Vopr Pitan 2003;20- 31.

Kaynak Göster

Bibtex @ { jchild805208, journal = {Çocuk Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-8491}, address = {Çocuk Dergisi Yayın Kurulu Sekreterliği İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çapa, 34390, İstanbul}, publisher = {İstanbul Üniversitesi}, year = {2012}, volume = {12}, pages = {72 - 77}, doi = {10.5222/j.child.2012.072}, title = {Demir Eksikliği Anemisi Tedavisinde İki ve Üç Değerlikli Demirin Etkinliği ve Multivitamin Desteğinin Tedaviler Üzerine Etkisi}, key = {cite}, author = {Çayır, Atilla and Fettah, Ali and Şaylı, Tülin Revide and Dinlen, Nurdan} }
APA Çayır, A , Fettah, A , Şaylı, T , Dinlen, N . (2012). Demir Eksikliği Anemisi Tedavisinde İki ve Üç Değerlikli Demirin Etkinliği ve Multivitamin Desteğinin Tedaviler Üzerine Etkisi . Çocuk Dergisi , 12 (2) , 72-77 . DOI: 10.5222/j.child.2012.072
MLA Çayır, A , Fettah, A , Şaylı, T , Dinlen, N . "Demir Eksikliği Anemisi Tedavisinde İki ve Üç Değerlikli Demirin Etkinliği ve Multivitamin Desteğinin Tedaviler Üzerine Etkisi" . Çocuk Dergisi 12 (2012 ): 72-77 <
Chicago Çayır, A , Fettah, A , Şaylı, T , Dinlen, N . "Demir Eksikliği Anemisi Tedavisinde İki ve Üç Değerlikli Demirin Etkinliği ve Multivitamin Desteğinin Tedaviler Üzerine Etkisi". Çocuk Dergisi 12 (2012 ): 72-77
RIS TY - JOUR T1 - Demir Eksikliği Anemisi Tedavisinde İki ve Üç Değerlikli Demirin Etkinliği ve Multivitamin Desteğinin Tedaviler Üzerine Etkisi AU - Atilla Çayır , Ali Fettah , Tülin Revide Şaylı , Nurdan Dinlen Y1 - 2012 PY - 2012 N1 - doi: 10.5222/j.child.2012.072 DO - 10.5222/j.child.2012.072 T2 - Çocuk Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 72 EP - 77 VL - 12 IS - 2 SN - -1308-8491 M3 - doi: 10.5222/j.child.2012.072 UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Çocuk Dergisi Demir Eksikliği Anemisi Tedavisinde İki ve Üç Değerlikli Demirin Etkinliği ve Multivitamin Desteğinin Tedaviler Üzerine Etkisi %A Atilla Çayır , Ali Fettah , Tülin Revide Şaylı , Nurdan Dinlen %T Demir Eksikliği Anemisi Tedavisinde İki ve Üç Değerlikli Demirin Etkinliği ve Multivitamin Desteğinin Tedaviler Üzerine Etkisi %D 2012 %J Çocuk Dergisi %P -1308-8491 %V 12 %N 2 %R doi: 10.5222/j.child.2012.072 %U 10.5222/j.child.2012.072
ISNAD Çayır, Atilla , Fettah, Ali , Şaylı, Tülin Revide , Dinlen, Nurdan . "Demir Eksikliği Anemisi Tedavisinde İki ve Üç Değerlikli Demirin Etkinliği ve Multivitamin Desteğinin Tedaviler Üzerine Etkisi". Çocuk Dergisi 12 / 2 (Nisan 2012): 72-77 .
AMA Çayır A , Fettah A , Şaylı T , Dinlen N . Demir Eksikliği Anemisi Tedavisinde İki ve Üç Değerlikli Demirin Etkinliği ve Multivitamin Desteğinin Tedaviler Üzerine Etkisi. Çocuk Dergisi. 2012; 12(2): 72-77.
Vancouver Çayır A , Fettah A , Şaylı T , Dinlen N . Demir Eksikliği Anemisi Tedavisinde İki ve Üç Değerlikli Demirin Etkinliği ve Multivitamin Desteğinin Tedaviler Üzerine Etkisi. Çocuk Dergisi. 2012; 12(2): 72-77.
IEEE A. Çayır , A. Fettah , T. Şaylı ve N. Dinlen , "Demir Eksikliği Anemisi Tedavisinde İki ve Üç Değerlikli Demirin Etkinliği ve Multivitamin Desteğinin Tedaviler Üzerine Etkisi", Çocuk Dergisi, c. 12, sayı. 2, ss. 72-77, Nis. 2012, doi:10.5222/j.child.2012.072