Bez dermatiti nedeniyle kullanılan lokal steroide bağlı gelişen iatrojenik cushing sendromlu beş vaka

Bez dermatiti, sütçocuklarında en yaygın görülen hastalıklarından biri olup, en sık 9-12. aylarda rastlanır. Bez dermatitinin hafif formları kendiliğinden düzebilirken daha ciddi formları tıbbi tedaviye gereksinim duyar. Diğer topikal ajanlara yanıt alınamayan orta ve ciddi bez dermatitlerinde kısa süreli, düşük potensli kortikosteroidler yararlı olabilir. Kullanılan kortikosteroid potent olduğunda veya uzun süreli kullanıldığında iatrojenik Cushing sendromuna neden olabilir. Bu çalışmada bez dermatiti tedavisi sırasında, topikal potent kortikosteroid olan klobetazol 17 propionat (Dermovate % 0.05 krem) kullanımı sonucu, iatrojenik Cushing sendromu gelişen beş kız vaka sunulmuştur.

Five cases of Iatrogenic cushing’s syndrome due to the use of a topical steroid in diaper dermatitis

Diaper dermatitis is one of the most common disorders in infants. The incidence of diaper dermatitis is highest in those between 9 and 12 months of age. While mild forms heal spontaneously, more severe forms may require medical attention. A short duration of mild corticosteroid application may be useful in moderate to severe cases of diaper dermatitis which have not responded to other topical agents. Iatrogenic Cushing’s syndrome may be due to extended use of steroid or the potency of topical corticosteroids. We report five cases of Cushing’s syndrome due to the use of a topical potent corticosteroid (clobetazole 17 propionate 0.05 % cream) in diaper dermatitis.

___

1. Jordan WE, Lawson KD, Berg RW, Franxman JJ, Marrer AM. Diaper dermatitis: frequency and severity among a general infant population. Pediatr Dermatol 1986; 3:198-207.

2. Visscher MO, Chatterjee R, Munson KA, Bare DE, Hoath SB. Development of diaper rash in the newborn. Pediatr Dermatol 2000; 17:52-7.

3. Gupta AK, Skinner AR. Management of diaper dermatitis. Int J Dermatol 2004; 43:830-4.

4. Shin HT. Diaper dermatitis that does not quit. Dermatol Ther 2005; 18:124-35.

5. Feldmann RJ, Maibach HI. Regional variation in percutaneous penetration of 14C cortisol in man. J Invest Dermatol 1967; 48:181-3.

6. Turpeinen M, Lehtokoski-Lehtiniemi E, Leisti S, Salo OP. Percutaneous absorption of hydrocortisone during and after the acute phase of dermatitis in children. Pediatr Dermatol 1988; 5:276-9.

7. Atabek ME, Pirgon O, Unal E. Pituitary-adrenal axis suppression due to topical steroid administration in an infant. Pediatr Int 2007; 49:242-4.

8. Hatipoğlu NK, Keskin M, Kendirci M. Topikal steroid kullanımına bağlı iyatrojenik cushing sendromu. Erciyes Tıp Dergisi (Erciyes Medical Journal) 2007; 2.

9. Siklar Z, Bostanci I, Atli O, Dallar Y. An infantile Cushing syndrome due to misuse of topical steroid. Pediatr Dermatol 2004; 21:561-3.

10. Bundak R, Neyzi O. Büyüme. Neyzi O, Ertuğrul Ü, (eds). Pediatri. İstanbul: Nobel Tıp Kitapevleri, 2002: 85-99.

11. Benjamin L. Clinical correlates with diaper dermatitis. Pediatrician 1987; 14 Suppl 1:21-6.

12. Guven A, Karadeniz S, Aydin O, Akbalik M, Aydin M. Fatal disseminated cytomegalovirus infection in an infant with Cushing’s syndrome caused by topical steroid. Horm Res 2005; 64:35-8.

13. Joe EK. Cushing syndrome secondary to topical glucocorticoids. Dermatol Online J 2003; 9:16.

14. Hengge UR, Ruzicka T, Schwartz RA, Cork MJ. Adverse effects of topical glucocorticosteroids. J Am Acad Dermatol 2006; 54:1-15; quiz 16-8.

15. Ermis B, Ors R, Tastekin A, Ozkan B. Cushing’s syndrome secondary to topical corticosteroids abuse. Clin Endocrinol 2003; 58:795-6.

16. Gen R, Akbay E, Sezer K. Cushing syndrome caused by topical corticosteroid: a case report. Am J Med Sci 2007; 333:173-4.

17. Kandemir N. Adrenal hastalıklar. Günöz H, Öcal Ö, Yordam N, Kurtoğlu S, (eds). Pediatrik Endokrinoloji. Ankara: Pediat-rik Endokrinoloji ve Oksoloji Derneği Yayınları, 2003: 361-414.

18. Gilbertson EO, Spellman MC, Piacquadio DJ, Mulford MI. Super potent topical corticosteroid use associated with adrenal suppression: clinical considerations. J Am Acad Dermatol 1998; 38:318-21.

19. Boumpas DT, Paliogianni F, Anastassiou ED, Balow JE. Glucocorticosteroid action on the immune system: molecular and cellular aspects. Clin Exp Rheumatol 1991; 9:413-23.

___

Çocuk Dergisi
  • ISSN: 1302-9940
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2000
  • Yayıncı: İstanbul Üniversitesi Yayınevi İstanbul University Press

14.2b7.9b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Çocuklarda üst solunum yolu infeksiyonlarında 2006-2008 dönemi viral etiyoloji araştırması

Emin ÜNÜVAR, Ş. Seda ÖZ, İsmail YILDIZ, Meral ÇIPLAK, Selim BADUR, Ayşe KILIÇ, Fatma OĞUZ, Müjgan SIDAL

Okullarda beslenme uygulamaları

Muazzez GARİPAĞAOĞLU, Necla ÖZGÜNEŞ

Sekonder adrenal yetmezliğe bağlı kolestazis: Vaka sunumu

Enver ŞİMŞEK, Ünsal Rukiye SAÇ, Ülkü TIRAŞ, Ayça ÖZTÜRK, Yıldız DALLAR

İki yaşında bir çocuğa sığır (inek) salyasından tularemi bulaşımı: Uzun erimli izlemi ile vaka sunumu

Zafer BIÇAKCI, Barış ÖZTÜRK

Çocukluk çağında ender görülen pıhtılaşma faktör eksiklikleri saptanan ondört vakanın değerlendirilmesi

Mustafa TAŞKESEN, Nilüfer OKUR, Nurettin OKUR, Selahattin KATAR, Sultan Ecer MENTEŞ, Sultan SÖKER

Bez dermatiti nedeniyle kullanılan lokal steroide bağlı gelişen iatrojenik cushing sendromlu beş vaka

ALİ ATAŞ, Alpay ÇAKMAK, Dost ZEYBEK, Salih DURAK

Milroy hastalığı: Vaka sunumu

Mustafa KÖMÜR, Ayfer İNAL, Esra KIRIM, Ali ANNAGÜR

Ebeveynlerin sosyal, ekonomik ve kültürel düzeylerinin çocukları güneşin zararlı etkilerinden koruma üzerine etkileri

Nurten TURHAN-HAKTANIR, Serap YAZICI

Giresun ilindeki ailelerin sünnet konusundaki bilgi, tutum ve davranışları

FADİME ÜSTÜNER TOP, Yeliz ESÜNTİMUR, Leyla UYKAN, Aydın Emine PEKDEMİR

Ergenlerde kızamık, kızamıkçık, kabakulak ve suçiçeği seroprevalansı

Dilek DİLLİ, Yıldız DALLAR, Ufuk ÖNDE, Fahrettin DOĞAN, Serap YAĞCI