Pediyatrik Hastada Nadir Bir Enfeksiyon: Herpetik Dolama

Herpetik dolama herpes simpleks virüsünün neden olduğu en sık parmak distal falanksını daha nadir olarak da ayak distal falanksını et-- kileyen ağrılı bir deri enfeksiyonudur. Nadir görülen herpetik dolama, eritem ve ağrılı nonpürülan veziküller ile karakterizedir. Bakteriyel enfeksiyonlar ile karıştığından sıklıkla yanlış tanı ve uygunsuz tedaviye neden olmaktadır. Herpetik dolama tanı ve tedavisine dikkati çekmek için 13 aylık bir herpetik dolama vakasını sunduk. CAYD 2015;2(2):99-102

Rare infections in pediatric patients: Herpetic whitlaw

Herpetic whitlow is painful cutaneous infection caused by the herpes simplex virus that affects most commonly the fingers and oc— casionally the distal phalanx of the toes. This rare form of herpes virus infection is characterized by painful and non-purulent vesicles. Misdiagnosis of herpetic whitlow usually leads to inappropriate interventions. We presented 13 month old patient with herpetic whitlow to increase awareness of its diagnosis and management. CAYD 2015;2(2):99—102.

Kaynakça

1. Rubright JH, Shafritz AB. The herpetic whitlow. J Hand Surg Am. 2011;36(2):340-2.

2. Szinnai G, Schaad UB, Heininger U. Multiple herpetic whitlow lesions in a 4-year-old girl: case report and review of the literature. Eur J Pediatr. 2001;160:528-33.

3. Hoff NP, Gerber PA. Herpetic whitlow. CMAJ. 2012 ; 20;184:924.

4. Brkljac M, Bitar S, Naqui Z. A Case Report of Herpetic Whitlow with Positive Kanavel’s Cardinal Signs: A Diagnostic and Treatment Difficulty. Case Rep Orthop.; 2014:906487. doi: 10.1155/2014/906487.

5. Ustaçelebi Ş. Diagnosis of herpes simplex virus infections. J Clin Virol 2001; 21: 255-9.

6. McDonald LS, Bavaro MF, Hofmeister EP, Kroonen LT . Hand infections. J Hand Surg Am. 2011;36:1403-12.

Kaynak Göster

756 325

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Pediyatrik Hastada Nadir Bir Enfeksiyon: Herpetik Dolama

MEHMET AÇIKGÖZ, Ahmet GÜZEL, Hakan TUNCER, Ayşe İrem SOFUOĞLU, Emine Malhun ŞAHİNER

Bitkisel İçerikli Zayıflama Ürünu ıle Intihar Girişimi: Bir Adolesan Olgu

Neslihan ZENGİN, Fulya KAMİT CANİ, Ender CAN, Nihan ŞIK, Ayşe Berna ANIL

Amitraz Zehirlenmesinde Klinik, Hematolojik, Biyokimyasal Bulguların Karşılaştırılması ve Nalokson’un Tedaviye Etkisi: Deneysel Çalışma

Akkan AVCI, Deniz SATAR, Metin TOPAL, HAYRİ LEVENT YILMAZ, Salim SATAR

Kafa Travması Olan Çocuk Hastalarda Serum S1OOBB Protein Düzeyinin Yeri

Umit EROGLU, Emel ULUSOY, AYKUT ÇAĞLAR, Fatma AKGÜL, Anıl ER, Durgül YILMAZ, Murat DUMAN

Çocuk Acil Servisine Akut Karın Ağrısı ile Başvuran Olgularda Klinik Bulguların Yeri

Murat DUMAN, Durgül YILMAZ, Fatma AKGÜL, Ayşe Özgün ARLI, Hakkı AKMAN, Erdal KARAKAYA, Oğuz ATEŞ

Karadul Türü Örümcek Isırması Sonrası Ciddi Hipertansiyon

Mesut SAKA, Hakan TEKGÜÇ, AYDIN TOPÇU, OĞUZ DURSUN

Çocuk Yoğun Bakım Ünitemizde Trakeostomi Açılan Hastalarımızın Değerlendirilmesi

Ercüment PETMEZCİ, Naime GÖKAY, FARUK EKİNCİ, ÖZGÜR SÜRMELİOĞLU, İlknur TOLUNAY, Rıza Dinçer YILDIZDAŞL, Özden Özgür HOROZ

İzole Sol Pulmoner Agenezi

ALPER AVCI, Tuğçe ÇELİK, Sinem SARI GÖKAY, ÖZLEM TOLU KENDİR, Hayri Levent YLLMAZ

Yabancı Cisim Aspirasyonunda Klinik Çeşitlilik Ne Kadar Geniş Olabilir?

Hasan Serdar KIHTIR, ESRA ŞEVKETOĞLU, OSMAN YEŞİLBAŞ, Hamdi Murat YILDIRIM, Sadig İSMAYILOV

Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesine Yatan Hastaların Değerlendirilmesi

OKAN ÖZ, Süleyman BAYRAKTAR, MURAT ELEVLİ, HATİCE NİLGÜN SELÇUK DURU, HATİCE NİLGÜN SELÇUK DURU, MAHMUT ÇİVİLBAL, Kamil ŞAHİN