Minör Travma Sonrası Gelişen Vertebral Arter Diseksiyonu Olgusu

Çocukluk çağında akut arteriyal iskemik inme etiyolojisinde vertebral arter diseksiyonu oldukça nadirdir. Diseksiyona sekonder inme tanısı alan hastaların çoğunda baş ve boyun travma öyküsü mevcuttur. Ancak çoğu zaman hastalar travma anamnezi vermeyebilir. Bu yazıda posterior iskemik inme semptomları olan ve ilk değerlendirmede travma anamnezi vermeyen, vertebral arter diseksiyonu tanısı koyduğumuz 9 yaşındaki bir erkek hasta sunulacaktır. Vertebrobaziller yetmezlik semptomları olan hastalarda ilk değerlendirmede öyküde öğrenilemese bile travmatik hasarlanmalar akılda tutulmalı, vertebral arter diseksiyon ön tanısı açısından gerekli radyolojik incelemeler planlanmalıdır.

Vertebral Artery Dissection Following Minor Trauma in a Child

Vertebral artery dissection is extremely rare among the etiologies of acute arterial ischemic stroke in childhood. Most patients diagnosed with stroke secondary to dissection have a history of head and neck trauma. However, most of the time, patients may not give trauma anamnesis. In this article, we present a 9-year-old male patient with posterior ischemic stroke symptoms, who did not give trauma anamnesis at the first evaluation and was diagnosed as vertebral artery dissection. In patients with the symptoms of vertebrobasillar insufficiency, traumatic injuries should be kept in mind and radiological examinations should be planned for vertebral artery dissection, even if it cannot be learned in the history

___

1. Nash M, Rafay MF. Craniocervical Arterial Dissection in Children: Pathophysiology and Management. Pediatr Neurol. 2019;95:9-18.

2. Mortazavi MM, Verma K, Tubbs RS, Harrigan M. Pediatric traumatic carotid, vertebral and cerebral artery dissections: a review. Childs Nerv Syst. 2011;27:2045-56.

3. Schneidereit NP, Simons R, Nicolaou S, Graeb D, Brown DR, et al. Utility of screening for blunt vascular neck injuries with computed tomographic angiography. J Trauma. 2006;60:209-15.

4. Berne JD, Reuland KS, Villarreal DH, McGovern TM, Rowe SA, et al. Sixteen-slice multi-detector computed tomographic angiography improves the accuracy of screening for blunt cerebrovascular injury. J Trauma. 2006;60:1204-9.

5. Rollins N, Pride GL, Plumb PA, Dowling MM. Brainstem strokes in children: an 11-year series from a tertiary pediatric center. Pediatr Neurol. 2013;49:458-64.

6. Fullerton HJ, Johnston SC, Smith WS. Arterial dissection and stroke in children. Neurology. 2001;57:1155-60.

7. Redekop GJ. Extracranial carotid and vertebral artery dissection: a review. Can J Neurol Sci. 2008;35:146-52.

8. Gottesman RF, Sharma P, Robinson KA, Arnan M, Tsui M, et al. Clinical characteristics of symptomatic vertebral artery dissection: a systematic review. Neurologist. 2012;18:245-54.

9. Pandey AS, Hill E, Al-Holou WN, Gemmete JJ, Chaudhary N, et al. Management of pediatric craniocervical arterial dissections. Childs Nerv Syst. 2015;31:101-7.

10. Mohan IV. Current optimal assessment and management of carotid and vertebral spontaneous and traumatic dissection. Angiology. 2014;65:274-83.

11. Nicosia G, Cicala D, Mirone G, Spennato P, Trischitta V, et al. Childhood acute basilar artery thrombosis successfully treated with mechanical thrombectomy using stent retrievers: case report and review of the literature. Childs Nerv Syst. 2017;33:349-55.

12. Condie J, Shaibani A, Wainwright MS. Successful treatment of recurrent basilar artery occlusion with intra-arterial thrombolysis and vertebral artery coiling in a child. Neurocrit Care. 2012;16:158-62.

___

Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Dergisi
  • ISSN: 2146-2399
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2014

5b3b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Çocuk Acil Servisinde Sağlık Hizmetleri Sunum Kalitesi ve Hasta Memnuniyeti

YASİN YILDIZ, Mehmet Kenan KANBUROĞLU

Çocuk Acil Servisinde Rotavirüs İlişkili Akut Gastroenteritler: Bir Olgu-eşleştirme Çalışması

Damla HANALİOĞLU, Fatmanur ÖZBEYAZ, Filiz ÖZDEMİR, Funda KURT, Halil YAKUT, Emine DİBEK MISIRLIOĞLU

Travma Nedeniyle Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Takip Edilen Hastaların İlk Beslenme Süresinin Prognoz Üzerine Etkisi

Merve MISIRLIOĞLU, Dinçer YILDIZTAŞ, FARUK EKİNCİ, AHMET YÖNTEM, Özden Özgür HOROZ

ABO Blood Type and Pediatric Acute Respiratory Distress Syndrome

Sema YİLMAZ, Özden Özgür HOROZ, Gizem GÜNGÖR, Dinçer YILDIZTAŞ

A Case of Tooth Aspiration During Dental Extraction: Could It Be Prevented by Sedation Practices?

Nagihan ÇAKIR, Okşan Derinöz GÜLERYÜZ, Yasemin MEN ATMACA

Capnography During Procedural Sedation and Analgesia with Intramuscular Ketamine in Paediatric Patients

Seyedhossein SEYEDHOSSEİNİ-DAVARANİ, Hamideh AKBARİ, Sepideh BABANİAMANSOUR, Ehsan ALİNİAGERDROUDBARİ, Ehsan KARİMİALAVİJEH

Medicolegal Approach of a Scald Burn Case in the School

Ahsen KAYA, Uğur ATA, HÜLYA GÜLER, Ender ŞENOL, Ekin Özgür AKTAŞ

Çocuk Acil Serviste Transaminaz Yüksekliği Nedenleri, Laboratuvar ve Klinik Seyir

Anıl ER, Sevim ÇAKAR, Nebahat ERMİŞ, Duygu ÖZKERİM, Aykut ÇAĞLAR, Tanju ÇELİK, Hurşit APA

Minör Travma Sonrası Gelişen Vertebral Arter Diseksiyonu Olgusu

Halil ÇELİK, Ayşegül DANIŞ, Mutlu UYSAL YAZICI, Berna UÇAN, Ülkühan ÖZTOPRAK

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesine Prematüre Bebeği Yatan Ebeveynlere Verilen Yatış Eğitiminin Stres Düzeylerine Etkisi

Sevda DOĞRU, Aysel TOPAN