Medicolegal Approach of a Scald Burn Case in the School

The school environment is the place where children mostly are away from parental supervision for the first time and for a long period of time. Children may be injured by accidents like burns at the school. Thus, making them vulnerable when security measures are not taken accordingly. This study aimed to discuss the trauma severity and medicolegal aspects of a scald injury in the school. This is a case of a 7-year-old male who had burn injury by spilling hot water at the school canteen with a medicolegal perspective by related literature. A second degree burn that covers about 30% of his body surface was determined in his first medical records. Sepsis and renal insufficiency had been developed in the process. Three years after the accident, his tissue losses and psychological symptoms due to the accident were examined for his forensic report. Findings conspicuously showed that accidents might cause permanent physical and psychological damages in individuals, their families and also significant costs for the society. Accidents and their negative impacts may be prevented by simple measures like educating the school staff, families and children about first aid for burn injuries. These impacts are subject to both punishment and compensation lawsuits. In this regard, expert witnesses and forensic reports are important to prevent miscarriages of justice.

Okul Kazasına Bağlı Bir Yanık Olgusunda Adli-tıbbi Değerlendirme

Okul ortamı, çocukların ebeveynlerinin gözetiminden çoğunlukla ilk kez ve uzun süreli uzak kaldıkları yerlerden biridir. Çocuklar okulda yanık gibi kazalardan yaralanabilir. Bu nedenle, güvenlik önlemleri alınmadığında savunmasız kalabilirler. Okulda meydana gelen travmanın ciddiyetini ve haşlanma yaralanmasının tıbbi yönünü tartışmayı amaçladık. Okul kantininde sıcak su dökülmesi sonucu yaralanan 7 yaşındaki erkek olguyu, literatür eşliğinde medikolegal açıdan değerlendirdik. İlk tıbbi kayıtlara göre vücut yüzeyinin %30’unu kaplayan ikinci derece yanık olduğunu, tedavi sürecinde sepsis ve böbrek yetmezliği geliştiğini gördük. Üç yıl sonra adli rapor düzenlenmesi için yapılan muayenesinde doku kayıpları ve psikolojik semptomlar saptadık. Bulgularımız dikkat çekici bir şekilde kazaların bireylerde, ailelerinde kalıcı fiziksel ve psikolojik zararlara ve toplum için önemli maliyetlere neden olabileceğini göstermiştir. Okul kazaları konusunda okul çalışanları, aileler ve çocuklara verilecek eğitimlerle ve alınacak basit önlemlerle kazalar önlenebileceği gibi fiziksel ve psikolojik olumsuz etkiler de azaltılabilecektir. Bu etkiler hem ceza hem de tazminat davasının konusudur. Bu bakımdan, uzman görüşleri ve adli raporlar, adaletin sağlanması için önemlidir.

Kaynakça

1. Akçay D, Yıldırımlar A. Investigation of Children’s School Accident and Behavior of Their Parents Safety Measures. DEUHFED 2018;11:48-55.

2. İnanıcı MA, Birgen N. 0-5 Yaş Grubu Çocuk Ölümlerinin Adlî Tıp Boyutu. Adli Tıp Bülteni. 2001;6:70-5.

3. Demir U, Aşırdizer M, Etli Y, Kartal E, Gümüş O, ve ark. Analysis of accidental deaths of children under five years of age. J For Med. 2017;31:17-25.

4. Dönmez H, Çalışkan C, Arberk OK, Ünlü H, Biçer BK, ve ark. Türkiye’de 7-14 yaş grubu çocuklarda yaralanmalara ilişkin bir değerlendirme. Turkish J Pediatr Dis. 2018;4:236-42.

5. Fomukong NH, Mefire AC, Beyiha G, Lawrence M, Edgar MML, Nkfusai NC, Cumber SN. Predictors of mortality of pediatric burn injury in the Douala General Hospital, Cameroon. Pan Afr Med J. 2019:1:189.

6. Oseni OG, Olamoyegun KD, Olaitan PB. Paediatric burn epidemiology as a basis for developing a burn prevention program. Ann Burns Fire Disasters. 2017;30:247-9.

7. World Report on child injury prevention, Burns, Chapter 4, https:// www.who.int/violence_injury_prevention/child/injury/world_ report/Burns.pdf, (accessed 24 December 2018).

8. Garcia-Espinoza JA, Aguilar-Aragon VB, Ortiz-Villalobos EH, Garcia-Manzano RA, Antonio BA. Burns:Definition, Classification, Pathophysiology and Initial Approach. Int J Gen Med. 2020;5:5.

9. Al-Hajj S, Pike I, Oneissi A, Zheng A, Abu-Sittah G. Pediatric Burns Among Refugee Communities in Lebanon: Evidence to Inform Policies and Programs. J Burn Care Res. 2019;40:769-75.

Kaynak Göster