Hayatı Tehdit Eden Kalsiyum Kanal Blokeri ve Beta Bloker Zehirlenme Olgusunda Başarılı İntravenöz Lipit İnfüzyon Tedavisi

Kalsiyum kanal ve beta reseptör blokerleri ile olan zehirlenmelerde hayatı tehdit edici kardiyovasküler kollaps bulguları gelişebilmekte ve tedavi için özgül bir antidot bulunmamaktadır. On üç yaşında kız olgu, aşırı doz karvedilol ve verapamil alımını takiben ciddi hipotansiyon ve bradikardi bulguları ile getirildi. Kardiyovasküler kollaps tablosu sıvı tedavisi, kalsiyum glukonat ve yüksek doz vasopressör infüzyonuna dirençli idi. Hiperinsülinemik öglisemi tedavisi ile de dirençli hipotansiyonu devam eden olguya intravenöz lipit infüzyonu izleminin 1. saatinde uygulandı. Olgunun hemodinamik stabilitesi lipit uygulamasından yarım saat sonra sağlandı. Kalsiyum kanal ve beta reseptör blokerleri ile olan zehirlenmeler, hayatı tehdit edebilen zehirlenmelerdir. Bu zehirlenmelerde önerilen klasik destek tedavileri yetersiz kalabilmekte, intravenöz lipit infüzyonu ile başarılı sonuçlar alınabilmektedir. Biz de bu olgu ile hayati tehlike yaratabilen bu zehirlenmelere tekrar dikkat çekmek ve diğer tedavilere yanıtsız olgularda intravenöz lipit infüzyonu tedavisinin başarılı olabileceğini vurgulamak istedik.

Successful Intravenous Lipid Infusion Therapy in a Case with Life-Threatening Calcium Channel and Beta Blockers Overdose

Life-threatening cardiovascular collapse symptoms can develop due to calcium channel and beta-receptor blocker overdose and there are no specific antidotes for treatment. A 13-year-old girl was admitted with severe hypotension and bradycardia after ingestion of an overdose carvedilol and verapamil. Cardiovascular collapse was resistant to fluid therapy, calcium gluconat and high-dose vasopressor infusion. Intravenous lipid infusion was administered in the patient who had resistant hypotension with hiperinsulinemic euglycemia on the first hour of hospitalization. Hemodynamic stability of the patient was achieved 30 minutes after lipid administration. Calcium channel and beta-receptor blocker overdose may result in life-threatening intoxication. Classical therapies suggested for these intoxications can be insufficient. Favorable results can be obtained after intravenous lipid infusion. With this report, we aimed to draw attention to those intoxications that can be life-threatening and emphasize that intravenous lipid infusion therapy can be successful in patients refractory to other treatments.

Kaynakça

1. Bronstein AC, Spyker DA, Cantilena LR, Jr., Rumack BH, Dart RC. 2011 Annual report of the American Association of Poison Control Centers' National Poison Data System (NPDS): 29th Annual Report. Clin Toxicol (Phila). 2012;50:911-1164.

2. Mowry JB, Spyker DA, Brooks DE, McMillan N, Schauben JL. 2014 Annual Report of the American Association of Poison Control Centers' National Poison Data System (NPDS): 32nd Annual Report. Clin Toxicol (Phila). 2015;53:962-1147.

3. Howarth DM, Dawson AH, Smith AJ, Buckley N, Whyte IM. Calcium channel blocking drug overdose: an Australian series. Hum Exp Toxicol. 1994;13:161-6.

4. Stellpflug SJ, Harris CR, Engebretsen KM, Cole JB, Holger JS. Intentional overdose with cardiac arrest treated with intravenous fat emulsion and high-dose insulin. Clin Toxicol (Phila). 2010;48:227-9.

5. Graudins A, Lee HM, Druda D. Calcium channel antagonist and beta-blocker overdose: antidotes and adjunct therapies. Br J Clin Pharmacol. 2016;81:453-61.

6. Nelson RH, Prasad A, Lerman A, Miles JM. Myocardial uptake of circulating triglycerides in nondiabetic patients with heart disease. Diabetes. 2007;56:527-30.

7. Cave G, Harvey M. Intravenous lipid emulsion as antidote beyond local anesthetic toxicity: a systematic review. Acad Emerg Med. 2009;16:815-24.

8. Neal JM, Bernards CM, Butterworth JFt, Di Gregorio G, Drasner K, et al. ASRA practice advisory on local anesthetic systemic toxicity. Reg Anesth Pain Med. 2010;35:152-61.

9. Weinberg G. Lipid rescue resuscitation from local anaesthetic cardiac toxicity. Toxicol Rev. 2006;25:139-45.

10. Tebbutt S, Harvey M, Nicholson T, Cave G. Intralipid prolongs survival in a rat model of verapamil toxicity. Acad Emerg Med. 2006;13:134-9.

11. Rosenblatt MA, Abel M, Fischer GW, Itzkovich CJ, Eisenkraft JB. Successful use of a 20% lipid emulsion to resuscitate a patient after a presumed bupivacaine-related cardiac arrest. Anesthesiology. 2006;105:217-8.

12. Cao D, Heard K, Foran M, Koyfman A. Intravenous lipid emulsion in the emergency department: a systematic review of recent literature. J Emerg Med. 2015;48:387-97.

13. Geib AJ, Liebelt E, Manini AF, Toxicology Investigators C. Clinical experience with intravenous lipid emulsion for drug-induced cardiovascular collapse. J Med Toxicol. 2012;8:10-4.

14. Reiter MJ. Cardiovascular drug class specificity: beta-blockers. Prog Cardiovasc Dis. 2004;47:11-33.

15. Montiel V, Gougnard T, Hantson P. Diltiazem poisoning treated with hyperinsulinemic euglycemia therapy and intravenous lipid emulsion. Eur J Emerg Med. 2011;18:121-3.

Kaynak Göster

Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Dergisi
  • ISSN: 2146-2399
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2014

3.2b2.3b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Benign Paroksismal Tortikollis: Olgu Sunumu

NİLGÜN ERKEK, Latife ÖZ, Öznur BOZKURT, ÖZGÜR DUMAN

Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Konusundaki Son Öneriler: Amerikan Kalp Cemiyeti 2015 Rehberindeki Güncellemelerin İncelenmesi

Yakup SÖĞÜTLÜ, Suat BİÇER

Hayatı Tehdit Eden Kalsiyum Kanal Blokeri ve Beta Bloker Zehirlenme Olgusunda Başarılı İntravenöz Lipit İnfüzyon Tedavisi

Fatih DURAK, Fulya Kamit CAN, Neslihan ZENGİN, İkbal DURAK, Kerem YILDIZ, AYŞE BERNA ANIL

Severe Methemoglobinemia Due to Nitrite Intoxication in a Child Who was Misdiagnosed with Sepsis

AYKUT ÇAĞLAR, Anıl ER, Utku KARAARSLAN, Emel ULUSOY, Fatma AKGÜL, Gözde İNCİ, Tolga Fikri KÖROĞLU, Murat DUMAN, Durgül YILMAZ

Çocuk Acile Başvuran Ev Kazalarının Değerlendirilmesi

Ulaş ÖZDEMİR, Salim REŞİTOĞLU, Orkun TOLUNAY, Tamer ÇELİK, Can CELİLOĞLU, Altan KARAKILÇIK, Zeynep TANYELİ, Emel SARIBAŞ, Şükriye Tuğçe KAZGAN, Duygu PEHLİVAN, Duygu UÇ, ÜMİT ÇELİK

A Mediastinal Abscess Developing after Endoscopy to Remove an Ingested Foreign Body: An Unusual Clinical Presentation

Emel BERKSOY ATAŞ, Feray ARI, Özlem SOYLU BEKEM, Şenol ÖZTÜRK, MURAT ARI, Tanju ÇELİK, MİRAY KARAKOYUN

Çocuk Yoğun Bakımda Yatan Hastalarda Toraks Patolojilerinin Tanısında Akciğer Grafisi ve Bilgisayarlı Toraks Tomografisinin Karşılaştırılması

Özlem Saraç SANDAL, Gökhan CEYLAN, Ferhat SARI, Rana İŞGÜDER, İlker DEVRİM, Hasan AĞIN

Savaş ve Çocuk: Suriye İç Savaşının Sınırdan 750 km Uzaktaki Bir Çocuk Acil Servisine Etkisi

Sinan OĞUZ, NİLDEN TUYGUN, Emine POLAT, HALİSE AKÇA, CAN DEMİR KARACAN

Alt Solunum Yolu Hastalığı Olan Çocuklarda Yüksek Akımlı Nazal Kanül Oksijenasyon Tedavisinin Yaşamsal Bulgular Üzerindeki Sonuçları

Yakup SÖĞÜTLÜ, Suat BİÇER, Gülçin KURT, Olcay ŞAH, Medya NAMDAR, Sevim TOGAÇ, Esen BESLİ, Çiğdem KASPAR

Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Hastaların Geriye Dönük Analizi ve Mortaliteyi Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi

Fatma Zehra KILIÇ, Yasemin ÇOBAN, Mehmet DAVUTOĞLU, Tahir DALKIRAN