A Child with Maxillofacial Injury by Three Pronged Spear Gun

Bu raporda, nadir görülen, mortalite ve morbidite ile sonuçlanabilecek zıpkına bağlı maksillofasiyal bir yaralanma olgususunulmaktadır. Bu tip hastalarda nasıl müdahale edilmesi gerektiğini bilmek büyük önem taşımaktadır. Olgu, yüzündenzıpkın ile vurulma nedeni ile çocuk acil servisine başvurdu. İlk bakıda bilinci açık, oryantasyonu tam, solunum ve dolaşımbulguları stabildi. Üç mızraklı zıpkın, yüzün sol malar bölgesine saplanmıştı. Zıpkını hastanın yüzünden çıkarmak içingerekli müdahale yapılmadan önce beyin tomografisi ile değerlendirildi ve herhangi bir nörovasküler penetrasyonolmadığı belirendi. Operasyon sırasında hastanın entübasyonu sağlayabilmek için öncelikle zıpkının bağlantı noktasıhidrolik kesici ile kesildi ve zıpkının alt parçası acil serviste kontrollü bir şekilde çıkarıldı. Kalan parçalar genel anestezialtında ameliyathane şartlarında çıkarıldı. Hasta 3 gün sonra herhangi bir sekel kalmadan taburcu edildi. Zıpkın oldukçatehlikeli ve çocuklarda tarafından kolayca ulaşılabilen bir ekipmandır. Bu tür vakaların yönetimi farklı zıpkın türlerinegöre değişiklik göstermektedir. Bu vaka, acil serviste zıpkına bağlı bir yaralanmaya nasıl müdahale edilmesi gerektiğiniortaya koymaktadır. CAYD 2015;2(1):45-48.

Üç Mızraklı Zıpkına Bağlı Maksillofasiyal Yaralanması Olan Bir Çocuk

This report illustrates a rare maxillofacial injury by spear gun that can cause mortality and morbidity. It's important toknow how to intervene such a patient. He was conscious and oriented when he administered to the emergency department (ED), his respiration and circulation was stable. Three pronged spear was stuck into left malar region. Computedtomography was performed before manipulation of spear gun and no neurovascular penetration was determined. Theexternal part of the spear gun was cut out by a hydraulic cutter to facilitate patient's intubation. The lower fragmentof the harpoon was removed in ED. The rest of the spear was removed in operation room under general anesthesia.The patient healed with no deficit and discharged three days after operation. Spear guns are very dangerous equipment that children can easily access. Management of cases can be different according to the different kind of spearguns. This case demonstrates management to the spear gun injuries in ED. CAYD 2015;2(1):45-48.

___

Alper M, Totan S, Cankayali R, et al. Maxillofacial spear gun accident: report of two cases. Journal of oral and maxillofacial surgery: official journal of the American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons. 1997;55(1):94-7.

Bonsignore A, Bernucci LV, Canepa M, et al. Suicide due to four speargun shots: a case report. The American journal of forensic medicine and pathology. 2013;34(3):201-4.

Wen YS, Huang MS, Shih HC, et al. Unusual thoracoab- dominal injury by fishing harpoon. The Journal of trauma. 2001;51(2):405-7.

Mouzopoulos G, Tzurbakis M. Unusual cervical spine injury by fishing harpoon. European journal of emergency medicine: official journal of the European Society for Emergency Medicine. 2009;16(4):209-11.

Janeke JB. An unusual craniofacial injury. A case report. South African medical journal = Suid-Afrikaanse tydskrif vir geneeskunde. 19844;66(5):190.

Burnham R, Bhandari R, Holmes S. Diver's harpoon gun: facial injury caused by an unusual weapon. The British journal of oral & maxillofacial surgery. 2010;48(6):482-3.

Delikoukos S, Mantzos F. Tyroid storm induced by trauma due to spear-fishing gun trident impaction in the neck. BMJ case reports. 2009;2009.

Ribeiro AL, de Vasconcellos HG, Pinheiro Jde J. Unusual fishing harpoon injury of the maxillofacial region in a child. Oral Maxillofac Surg. 2009;13(4):243-6.

Lopez F, Martinez-Lage JF, Herrera A, et al. Penetrating craniocerebral injury from an underwater fishing har- poon. Child's nervous system: ChNS: official journal of the International Society for Pediatric Neurosurgery. 2000;16(2):117-9.

Abarca-Olivas J, Concepcion-Aramendia LA, Bano-Ruiz E, et al. Perforating brain injury from a speargun. A case report. Neurocirugia (Asturias, Spain). 2011;22(3):271-5.

Ban LH, Leone M, Visintini P, et al. Craniocerebral penetrat- ing injury caused by a spear gun through the mouth: case report. Journal of neurosurgery. 2008;108(5):1021-3.

Sortino F, Cicciu M. Strategies used to inhibit postopera- tive swelling following removal of impacted lower third molar. Dental research journal. 2011;8(4):162-71.

___

Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Dergisi
  • ISSN: 2146-2399
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2014

5b3b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Çocuk Acil Servisinde Çekilen Bilgisayarlı Beyin Tomografilerinin Hasta Yönetimine Katkısı

HALİSE AKÇA, NİLDEN TUYGUN, CAN DEMİR KARACAN, Yasemin YILDIZ TAŞÇI

A Rare Cause of Acute Respiratory Distress Syndrome: Near Drowning in Detergent and Sodium Hypochlorite Containing Solution

Suat BİÇER, Demet DEMİRKOL, Metin KARABÖCÜOĞLU, Agop ÇITAK, Nedret UZEL

Çocuk Yoğun Bakım Servisinde İzlenen Bir Bebekte Gelişen Digoksin Zehirlenmesi:Olgu Sunumu

Ayşe Berna ANIL, Ulaş KARADAŞ, Engi̇n KÖSE, MEHMET ALİ DOĞAN, MUHAMMET ALİ KANIK, Murat ANIL

Yabancı Cisim Aspirasyonunda Bir Üniversite Deneyimi

ATAKAN COMBA, Özlem YÜCE, Ahmet GÜZEL, Mehmet AÇIKGÖZ, Mithat GÜNAYDIN, Ayhan Gazi KALAYCI

Çocuk Acil Serviste Akut Bakteriyel Menenjiti Öngörmede Laboratuvar Testlerinin Etkinliği

GAMZE GÖKALP, ALKAN BAL, Yüksel BICILIOĞLU, Fulya Kamit CAN, Neslihan ZENGİN, Murat ANIL, Ayşe Berna ANIL

Gebelikte Akrep Sokması

Sinem GÖKAY SARI, Tuğçe ÇELİK, HAYRİ LEVENT YILMAZ, Raziye KILIÇ

Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Ventilatör İlişkili Pnömoni Tanısında Endotrakeal Aspirat Kültürünün Değerinin Geriye Dönük Olarak İncelenmesi

KADİR ŞERAFETTİN TEKGÜNDÜZ, Mustafa BULGAN, Merve TÜRKAY

Milrinon Kullanımına Bağlı Gelişen ve Yaşamı Tehdit Eden Aritmi Olgusu

Özden Özgür HOROZ, RIZA DİNÇER YILDIZDAŞ, Ercüment PETMEZCİ, Mehmet Yusuf SARI, Ufuk Utku GÜLLÜ

A Child with Maxillofacial Injury by Three Pronged Spear Gun

AYKUT ÇAĞLAR, Anıl ER, CENK DEMİRDÖVER, Murat DUMAN

Çocuk Yoğun Bakım Ünitelerinde Meningokoksemi: Demografik, Epidemiyolojik ve Klinik Özellikler

Tanıl KENDİRLİ, RIZA DİNÇER YILDIZDAŞ, Mehmet BOŞNAK, Tolga KÖROĞLU, Murat DUMAN, Deniz TEKİN, HAYRİ LEVENT YILMAZ, Ümit ÇELİK, ÇAĞLAR ÖDEK, Erdal İNCE, Metin KARABÖCÜOĞLU