The Ġāyat al-Maṭlūb fῑ ‘Ilm al-Adwār wa-’l-Ḍurūb by Ibn Kurr, SOAS Musicology Series, Farnham and Burlington: Ashgate Publishing

Öz Owen Wright tarafından incelenen Ğayetü’l-Matlûb fî İlm el-Edvâr ve ed-Durûb adlı eser, Ebû Abdullah Şemseddin Muhammed b. İsa b. Hasan b. Kurr el-Bağdadî (bundan sonra İbn Kurr) tarafından yazılmıştır. Yazarın ifadesiyle bu kitap, “XIV. yüzyılın ilk yarısında Kahire’de müzik biliminin temsilcisi olarak değerlendirilen tek teorik metindir” (sayfa 1). Yazarımız Wright, Memlûk dönemi müzikologlarından İbn Kurr’un söz konusu eserinin; ritmik teorileri, biçimsel yapıları ve fasıla analizleri hakkında bilgi vermekle beraber, özellikle tetrakort türleri ve ölçümlerini öne çıkaran geleneksel Arap kuramsal çalışmalarından (sistematik metinlerden) nasıl farklılaştığını açıklamalarla ortaya koyar. Böylece eser, İbn Kurr’un farklılığını ortaya koyarken aynı zamanda Mısır uygulamalarını yansıtan özgün materyaller hakkında da bilgi verir. Wright, el-Kindî’den İbn Kurr’a Arap müzik teorisini genel hatlarıyla açıklar. Özellikle bölgesel farklılıklar olup olmadığı ve 1258 Moğol baskınından sonra Bağdatlı müzisyenlerin durumları ve yayılmaları üzerinde durarak Arap müzik kuramı tarihini çözer.
Anahtar Kelimeler:

Memluklar, Müzik Teorisi, Kahire

Kaynak Göster

Chicago Yiğit, F . "The Ġāyat al-Maṭlūb fῑ ‘Ilm al-Adwār wa-’l-Ḍurūb by Ibn Kurr, SOAS Musicology Series, Farnham and Burlington: Ashgate Publishing". Cihannüma Tarih ve Coğrafya Araştırmaları Dergisi 1 (2016 ): 157-158