Nicolas Vatin ve Gilles Veinstein (edt.), Dictionnaire de l’Empire Ottoman, Paris: Éditions Fayard

Öz Dictionnaire de l’Empire Ottoman farklı ülkelerden 175 uzman yazarın kaleme aldığı 720 madde içeren ve 2015 yılında Fransız dilinde yayımlanmış bir Osmanlı İmparatorluğu sözlüğüdür. Titizlikle hazırlanmış bir yer, kavram ve şahıs indeksi ile 25 harita bulunduran eser, Elisabetta Borromeo’nun katkılarıyla François Georgeon, Nicolas Vatin ve Gilles Veinstein’ın editörlüğünde vücuda gelmiştir. Çalışma, tespit edebildiğimiz kadarıyla Fransızca neşredilen ilk Osmanlı İmparatorluğu/tarihi sözlüğü olduğu için başlı başına önem taşımaktadır.1

Kaynakça

François Georgeon, Nicolas Vatin ve Gilles Veinstein (edt.), Dictionnaire de l’Empire Ottoman, Paris: Éditions Fayard, 2015, 1352 shf., ISBN: 9782213626819.

Kaynak Göster

Chicago Özdemir, Y . "Nicolas Vatin ve Gilles Veinstein (edt.), Dictionnaire de l’Empire Ottoman, Paris: Éditions Fayard". Cihannüma Tarih ve Coğrafya Araştırmaları Dergisi 4 (2018 ): 211-212