Générations démocrates: Les élites turques et le pouvoir

Öz Burada kısa bir tanıtımı amaçlanan eser, 2016’da kuruluşunun 25. yılını yaşayan Tarih Vakfı (2005’e kadar ‘Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı’) üzerine siyaset bilimi alanında hazırlanıp Grenoble II Üniversitesi’nde 2006’da kabul edilmiş ve bir sene sonra Fransa’da kitaplaştırılmış bir doktora tezidir. Çalışma kitaplaştırılırken tercih edilmiş isim “Demokrat Nesiller: Türk Elitler ve Güç/İktidar”, doktora tez başlığı ise “Reformcu Elitler Üzerine Siyaset Sosyolojisine Katkı: Türkiye Tarih Vakfı Örneği: Eğitim-Kariyer-Aktivizm Seyirleri, Mobilizasyon, Ülke Meselelerine Dair Tutumlar” (Contribution à une sociologie politique des élites réformatrices: le cas de la Fondation d'histoire de Turquie: trajectoires, mobilisation, attitudes) şeklinde Türkçede ifade edilebilir. Bordeaux Üniversitesi’nde siyaset bilimi sahasında öğretim üyesi olarak kariyerine devam eden eser sahibi Nicolas Monceau, Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü’nde araştırmacı, Galatasaray Üniversitesi ile Marmara Üniversitesi’nde misafir öğretim elemanı olarak bulunmuş, çalışmasını sahada altı yıl geçirerek gerçekleştirmiştir.

Kaynakça

Nicolas Monceau, Générations démocrates: Les élites turques et le pouvoir, Paris: Éditions Dalloz, 2007.

Kaynak Göster

Chicago Özdemir, Y . "Générations démocrates: Les élites turques et le pouvoir". Cihannüma Tarih ve Coğrafya Araştırmaları Dergisi 3 (2017 ): 183-185